Nguồn lực lãnh đạo

Định hướng phát triển và thành công của Nguyên Hà dựa vào tài năng lãnh đạo của các cán bộ lãnh đạo chủ chốt:

Nguồn lực lãnh đạo

 • TRAN NGOC HUNG

  Ông TRẦN NGỌC HÙNG 
  Tổng Giám Đốc 
  Điện thoại: 091.372.4959
  Email: hung-tran@ecotek-canada.vn 

 • Ông LÊ QUỐC BÌNH
  Phó Tổng Giám Đốc 
  Điện thoại: 090.420.4849
  Email: binh-le@ecotek-canada.vn 

 • Ông LÊ VĂN SANG 
  Phó Tổng Giám Đốc 
  Điện thoại: 090.252.3282
  Email: sang-le@ecotek-canada.vn 

 • Ông NGUYỄN QUỐC TUẤN
  Phó Tổng Giám Đốc 
  Điện thoại: 090.989.3682
  Email: tuan-nguyen@ecotek-canada.vn 

 • Le Thanh Tam 

  Ông LÊ THANH TÂM 
  Phó Tổng Giám Đốc  
  Điện thoại: 090.989.2447
  Email: tam-le@ecotek-canada.vn 

THÀNH QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Công ty Nguyên Hà

23Năm thành lập và phát triển
30Trung tâm bảo hành
250Nhân viên
600.000 Khách Hàng

Được ủy quyền chính thức và hỗ trợ trực tiếp từ ECOTEK CANADA, Công ty Nguyên Hà cam kết trách nhiệm bảo hành sản phẩm SANTAK của TẬP ĐOÀN EATON CORPORATION PLC – ELECTRICAL SECTOR. XEM CHI TIẾT