Menu

Nguồn lực lãnh đạo

Định hướng phát triển và thành công của Nguyên Hà dựa vào tài năng lãnh đạo của các cán bộ lãnh đạo chủ chốt:

Nguồn lực lãnh đạo

 • TRAN NGOC HUNG

  Ông TRẦN NGỌC HÙNG 
  Tổng Giám Đốc 
  Điện thoại: 091.372.4959
  Email: hung-tran@ecotek-canada.vn 

 • Ông LÊ QUỐC BÌNH
  Phó Tổng Giám Đốc 
  Điện thoại: 090.420.4849
  Email: binh-le@ecotek-canada.vn 

 • Ông LÊ VĂN SANG 
  Phó Tổng Giám Đốc 
  Điện thoại: 090.252.3282
  Email: sang-le@ecotek-canada.vn 

 • Ông NGUYỄN QUỐC TUẤN
  Phó Tổng Giám Đốc 
  Điện thoại: 090.989.3682
  Email: tuan-nguyen@ecotek-canada.vn 

 • Bà HÀ THỊ THU THỦY 
  Phó Tổng Giám Đốc Tài Chính Kiêm GĐ Phân Phối & Marketing 
  Điện thoại: 090.383.0282
  Email: thuy-ha@ecotek-canada.vn 

 • Le Thanh Tam 

  Ông LÊ THANH TÂM 
  Phó Tổng Giám Đốc  
  Điện thoại: 090.989.2447
  Email: tam-le@ecotek-canada.vn 

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ

LIÊN HỆ

 • CÔNG TY THƯƠNG MẠI NGUYÊN HÀ
 • 3/4 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Email : bangiamdoc@ecotek-canada.vn
 • Tel  : (028) 39.111.701 - 090.989.3682
 • Fax : (028) 39.111.700

Phân phối
Phân phối 1
Phân phối 2
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 1
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 2
Tích Điểm Santak