Điểm dịch vụ bảo hành

Khu vực Miền Trung

Khu vực Miền Trung
ĐIỂM DỊCH VỤ QUẢNG BÌNH - A.S.P QUẢNG BÌNH Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Quảng Bình
 • Điện thoại: 091.186.4679

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Nguyen Chi Cong

  Ông. NGUYỄN CHÍ CÔNG 
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4679
  Email: cong-nguyen@ecotek-canada.vn 

 • Tran Tien Phat

  Ông. TRẦN TIẾN PHÁT
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.797.2679
  Email: phat-tran@ecotek-canada.vn 

   

 • Bui Van Su

  ÔNG. BÙI VĂN SỮ
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.989.4115
  Email: su-bui@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ QUẢNG TRỊ - A.S.P QUẢNG TRỊ Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Quảng Trị
 • Điện thoại: 091.186.5306

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Nguyen Quang Hieu

  ÔNG. NGUYỄN QUANG HIẾU
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.292.1578
  Email: hieu-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Hoang Van Chinh

  ÔNG. HOÀNG VĂN CHÍNH
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.797.2679
  Email: chinh-hoang@ecotek-canada.vn

 
ĐIỂM DỊCH VỤ THỪA THIÊN HUẾ - A.S.P THỪA THIÊN HUẾ Ẩn
 • Địa chỉ: Thừa Thiên Huế
 • Điện thoại: 091.186.5324

 Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Vo Van Tien

  Ông. VÕ VĂN TIẾN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.979.0310
  Email: tien-vo@ecotek-canada.vn

 •  

  Ông. TRƯƠNG MINH TUẤN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4680
  Email: tuan-truong@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ ĐÀ NẴNG - A.S.P ĐÀ NẴNG Ẩn
 • Địa chỉ: Tp. Đà Nẵng
 • Điện thoại: 091.186.4680

 

 • Nguyen Duc Tai

  Ông. NGUYỄN ĐỨC TÀI 
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.797.0696
  Email: tai-nguyen@ecotek-canada.vn 

 • Tran Phuoc Tin

  Ông. TRẦN PHƯỚC TÍN
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.8293
  Email: tin-tran@ecotek-canada.vn

 • Vo Van Luan

  Ông. VÕ VĂN LUẬN
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.979.0535
  Email: luan-vo0101@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ QUẢNG NAM - A.S.P QUẢNG NAM Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Quảng Nam
 • Điện thoại: 091.186.5364

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Bui Tan Dat

  Ông. BÙI TẤN ĐẠT
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 091.186.5364
  Email: dat-bui@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Vinh Phuoc

  Ông. NGUYỄN VĨNH PHƯỚC
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.6449
  Email: phuoc-nguyen@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ QUẢNG NGÃI - A.S.P QUẢNG NGÃI Ẩn

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Le Quang Thuong

  Ông. LÊ QUANG THƯỜNG
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 091.186.4681
  Email: thuong-le@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Hoang Thuong

  Ông. NGUYỄN HOÀNG THƯỞNG
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.989.8534
  Email: thuong-nguyen@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ LÂM ĐỒNG - A.S.P LÂM ĐỒNG Ẩn

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Vo Dac Tho

  Ông. VÕ ĐẮC THỌ
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4686
  Email: tho-vo@ecotek-canada.vn 

 • Nguyen Sang

  Ông. NGUYỄN SANG
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.7165
  Email: sang-nguyen@ecotek-canada.vn  

 • Phan Tran Bao Tuan

  Ông. PHAN TRẦN BẢO TUẤN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.9762
  Email: tuan-phan@ecotek-canada.vn  

ĐIỂM DỊCH VỤ ĐẮK NÔNG - A.S.P ĐẮK NÔNG Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Đắk Nông
 • Điện thoại: 091.186.5540

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

  • Doan Ngoc Y

   Ông. ĐOÀN NGỌC Ý 
   Kỹ thuật viên
   Điện thoại: 091.186.5540
   Email: y-doan@ecotek-canada.vn 

ĐIỂM DỊCH VỤ KONTUM - A.S.P KONTUM Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Kon Tum
 • Điện thoại: 091.186.5644

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

  • Ha Anh Duy

   Ông. HÀ ANH DUY
   Kỹ Thuật viên
   Điện thoại: 091.186.5644
   Email: duy-ha@ecotek-canada.vn

  • Nguyen Cong Tri

   Ông. NGUYỄN CÔNG TRÍ 
   Kỹ Thuật viên
   Điện thoại: 090.989.8601
   Email: tri-nguyen@ecotek-canada.vn

  • Mai Hoang Trung

   Ông. MAI HOÀNG TRUNG
   Kỹ Thuật viên
   Điện thoại: 090.797.1181
   Email: trung-mai@ecotek-canada.vn

 
ĐIỂM DỊCH VỤ GIA LAI - A.S.P GIA LAI Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Gia Lai
 • Điện thoại: 091.186.4683

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

  • Nguyen Van Kinh

   Ông. NGUYỄN VĂN KỈNH
   Kỹ thuật viên
   Điện thoại: 091.186.4683
   Email: kinh-nguyen@ecotek-canada.vn 

  • Nguyen Viet Quang

   Ông. NGUYỄN VIỆT QUANG
   Kỹ Thuật viên
   Điện thoại: 091.801.0516
   Email: quang-nguyen@ecotek-canada.vn

 
ĐIỂM DỊCH VỤ TÂY NGUYÊN - A.S.P TÂY NGUYÊN Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Đắk Lắk
 • Điện thoại: 091.186.4684

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

  • Doan Ngoc Y

   Ông. ĐOÀN NGỌC Ý 
   Kỹ thuật viên
   Điện thoại: 091.186.4684
   Email: y-doan@ecotek-canada.vn 

  • Phan Dang Phu Son

   Ông. PHAN ĐĂNG PHÚ SƠN 
   Kỹ Thuật viên
   Điện thoại: 090.989.6766
   Email: son-phan@ecotek-canada.vn

  • Phan Duc Tan

   Ông. PHAN ĐỨC TÂN 
   Kỹ Thuật viên
   Điện thoại: 090.989.3558
   Email: tan-phan2404@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ BÌNH ĐỊNH - A.S.P BÌNH ĐỊNH Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Bình Định
 • Điện thoại: 0911.864.682

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Pham Huynh Vinh

  Ông. PHẠM HUỲNH VINH
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4682
  Email: vinh-pham@ecotek-canada.vn 

   

 • Le Trong Nam

  Ông. LÊ TRỌNG NAM
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.676.9682
  Email: nam-le@ecotek-canada.vn 

   

 • Le Quang Hai

  Ông. LÊ QUANG HẢI
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.292.1577
  Email: hai-le1005@ecotek-canada.vn 

 • Do Ngoc Loi

  Ông. ĐỖ NGỌC LỢI
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.3842
  Email: loi-do@ecotek-canada.vn 

ĐIỂM DỊCH VỤ PHÚ YÊN - A.S.P PHÚ YÊN Ẩn

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Dam Duc Vuong

  Ông. ĐÀM ĐỨC VƯƠNG
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.54520
  Email: vuong-dam@ecotek-canada.vn  

 • Pham Duc Toan

  Ông. PHẠM ĐỨC TOÀN
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.676.0949
  Email: toan-pham@ecotek-canada.vn  

ĐIỂM DỊCH VỤ BÌNH THUẬN - A.S.P BÌNH THUẬN Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Bình Thuận
 • Điện thoại: 091.186.5453

 Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Le Thanh Phong

  Ông. LÊ THANH PHONG
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.5453
  Email: phong-le1602@ecotek-canada.vn  

 • Truong Hoang Huy

  Ông. TRƯƠNG HOÀNG HUY
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.989.5562
  Email: huy-truong@ecotek-canada.vn  

 • Nguyen Sinh Thanh

  Ông. NGUYỄN SINH THÀNH
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.989.1163
  Email: thanh-nguyen1508@ecotek-canada.vn  

ĐIỂM DỊCH VỤ NINH THUẬN - A.S.P NINH THUẬN Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Ninh Thuận
 • Điện thoại: 091.186.5441

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Doan Trung Thanh

  Ông. ĐOÀN TRUNG THÀNH
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.5441
  Email: thanh-doan@ecotek-canada.vn  

ĐIỂM DỊCH VỤ NHA TRANG - A.S.P NHA TRANG Ẩn

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Nguyen Ha Khanh Vinh

  Ông. NGUYỄN HÀ KHÁNH VINH 
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.4956
  Email: vinh-nguyen@ecotek-canada.vn  

 • Le Huynh Bao Tien

  Ông. LÊ HUỲNH BẢO TIỆN
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.888.6005
  Email: tien-le@ecotek-canada.vn  

 • Tran Thanh Binh

  Ông. TRẦN THANH BÌNH 
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4685
  Email: binh-tran@ecotek-canada.vn  

 • Nguyen Khanh Linh

  Ông. NGUYỄN KHÁNH LINH
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.989.7856
  Email: linh-nguyen@ecotek-canada.vn 

 • Do Ngoc Luu

  Ông. ĐỖ NGỌC LƯU
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.989.2607
  Email: luu-do@ecotek-canada.vn 

 • Tran Ngoc Thinh

  Ông. TRẦN NGỌC THỊNH
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.979.3864
  Email: thinh-tran@ecotek-canada.vn 

THÀNH QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Công ty Nguyên Hà

25Năm thành lập và phát triển
64Điểm Bảo Hành
250Nhân viên
600.000 Khách Hàng

Được ủy quyền chính thức và hỗ trợ trực tiếp từ ECOTEK CANADA, Công ty Nguyên Hà cam kết trách nhiệm bảo hành sản phẩm SANTAK của TẬP ĐOÀN EATON CORPORATION PLC – ELECTRICAL SECTOR. XEM CHI TIẾT