BAN LÃNH ĐẠO

NGUỒN LỰC CỦA NGUYÊN HÀ

Định hướng phát triển và thành công của Nguyên Hà dựa vào tài năng lãnh đạo của các cán bộ lãnh đạo chủ chốt:
TRẦN NGỌC HÙNG Tổng Giám Đốc
LÊ QUỐC BÌNH Phó Tổng Giám Đốc
LÊ VĂN SANG Phó Tổng Giám Đốc
NGUYỄN QUỐC TUẤN Phó Tổng Giám Đốc
LÊ THANH TÂM Phó Tổng Giám Đốc
BAN QUẢN LÝ

NHÂN LỰC NGUYÊN HÀ

Phòng Nhân Sự
NGÔ THỊ KIM KHẮC Giám Đốc Nhân Sự
Phòng Dịch Vụ Tổng Hợp
NGÂN KIM YẾN Giám Đốc Dịch Vụ Tổng Hợp
Phòng Kế Toán
LƯU THỊ MỸ HỒNG Kế Toán Trưởng
NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG Phó Giám Đốc Phòng Kế Toán (Phụ trách Phân Phối)
NGUYỄN THỊ LAN ANH Trợ Lý Kế Toán
HOÀNG THỊ THẢO Trợ Lý Kế Toán Trưởng
Khu Vực Miền Bắc
VŨ QUANG HUY Chuyên viên
GIÁP TIẾN CÔNG Chuyên viên
ĐỖ HẢI THANH Chuyên viên
LÊ HỒNG PHONG Chuyên viên
Khu Vực Miền Trung
PHAN MÙI Chuyên viên
DƯƠNG QUỐC CHÍNH Chuyên viên
LÊ THANH THÀNH Chuyên viên
Khu Vực Miền Nam
MAI XUÂN THẠCH Chuyên viên
LÊ THANH PHÚC Chuyên viên
PHAN THANH TÂN Chuyên viên
Phòng Kho Vận
NGUYỄN THÀNH MINH Giám Đốc Kho Vận
HUỲNH THANH NHẬT Phó Giám Đốc Kho Vận
NGUYỄN VĂN THẾ Phó Giám Đốc Kho Vận
TRẦN ĐỨC BẢO Phó Giám Đốc Kho Vận
THÀNH QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Công ty Nguyên Hà

23Năm thành lập và phát triển
64Điểm Bảo Hành
250Nhân viên
600.000 Khách Hàng

Được ủy quyền chính thức và hỗ trợ trực tiếp từ ECOTEK CANADA, Công ty Nguyên Hà cam kết trách nhiệm bảo hành sản phẩm SANTAK của TẬP ĐOÀN EATON CORPORATION PLC – ELECTRICAL SECTOR. XEM CHI TIẾT