BAN LÃNH ĐẠO

NGUỒN LỰC CỦA NGUYÊN HÀ

Định hướng phát triển và thành công của Nguyên Hà dựa vào tài năng lãnh đạo của các cán bộ lãnh đạo chủ chốt:
TRẦN NGỌC HÙNG Tổng Giám Đốc
LÊ QUỐC BÌNH Phó Tổng Giám Đốc
LÊ VĂN SANG Phó Tổng Giám Đốc
NGUYỄN QUỐC TUẤN Phó Tổng Giám Đốc
LÊ THANH TÂM Phó Tổng Giám Đốc
BAN QUẢN LÝ

NHÂN LỰC NGUYÊN HÀ

Phòng Nhân Sự
NGÔ THỊ KIM KHẮC Giám Đốc Nhân Sự
Phòng quản trị dịch vụ kỹ thuật
NGÂN KIM YẾN Giám Đốc Dịch Vụ Kỹ Thuật
Phòng Công Nghệ & Marketing
NGUYỄN NGỌC TOÀN Giám Đốc Công Nghệ
NGUYỄN KHÁNH TOÀN Trợ Lý Công Nghệ
Phòng Kế Toán
NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN Kế Toán Trưởng
NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG Phó Giám Đốc Phòng Kế Toán (Phụ trách Phân Phối)
NGUYỄN THỊ LAN ANH Trợ Lý Kế Toán
HOÀNG THỊ THẢO Trợ Lý Kế Toán Trưởng
Khu Vực Miền Bắc
VŨ QUANG HUY Giám Đốc Khu Vực Miền Bắc
GIÁP TIẾN CÔNG Giám Đốc Kỹ Thuật Khu Vực Miền Bắc
ĐỖ HẢI THANH Phó Giám Đốc Khu Vực Miền Bắc
LÊ HỒNG PHONG Phó Giám Đốc Khu Vực Miền Bắc
Khu Vực Miền Trung
PHAN MÙI Giám Đốc Khu Vực Miền Trung
DƯƠNG QUỐC CHÍNH Phó Giám Đốc Khu Vực Miền Trung
LÊ THANH THÀNH Phó Giám Đốc Khu Vực Miền Trung
Khu Vực Miền Nam
MAI XUÂN THẠCH Giám Đốc Khu Vực Miền Nam
LÊ THANH PHÚC Phó Giám Đốc Khu Vực Miền Nam
PHAN THANH TÂN Phó Giám Đốc Khu Vực Miền Nam
PHAN THÀNH NHÂN Phó Giám Đốc Khu Vực Miền Nam
Phòng Kho Vận
NGUYỄN THÀNH MINH Giám Đốc Kho Vận
HUỲNH THANH NHẬT Phó Giám Đốc Kho Vận
NGUYỄN VĂN THẾ Phó Giám Đốc Kho Vận
THÀNH QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Công ty Nguyên Hà

23Năm thành lập và phát triển
30Trung tâm bảo hành
250Nhân viên
600.000 Khách Hàng

Được ủy quyền chính thức và hỗ trợ trực tiếp từ ECOTEK CANADA, Công ty Nguyên Hà cam kết trách nhiệm bảo hành sản phẩm SANTAK của TẬP ĐOÀN EATON CORPORATION PLC – ELECTRICAL SECTOR. XEM CHI TIẾT