Điểm dịch vụ bảo hành

Khu vực Miền Bắc

Khu vực Miền Bắc
ĐIỂM DỊCH VỤ LẠNG SƠN - A.S.P LẠNG SƠN Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Lạng Sơn
 • Điện thoại: 091.186.4384

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Ông. HOÀNG VĂN TUÂN
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4384
  Email: tuan-hoang@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ LAI CHÂU - A.S.P LAI CHÂU Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Lai Châu
 • Điện thoại: 091.186.3960

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Ông. HÁN QUYẾT THẮNG
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.3960
  Email: thang-han@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ LÀO CAI - A.S.P LÀO CAI Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Lào Cai
 • Điện thoại: 091.186.4667

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Nguyen Trong Viet

  Ông. NGUYỄN TRỌNG VIỆT
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4667
  Email: viet-nguyen2405@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Ngoc Ha

  Ông. NGUYỄN NGỌC HÀ
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.5672
  Email: ha-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Vang Van Quang

  Ông. VÀNG VĂN QUANG
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.3923
  Email: quang-vang@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ HÀ GIANG - A.S.P HÀ GIANG Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Hà Giang
 • Điện thoại: 091.186.3975

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Bui Xuan Hieu

  Ông. BÙI XUÂN HIẾU
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.3975
  Email: hieu-bui@ecotek-canada.vn

 • Do Nhu Cuong

  Ông. ĐỖ NHƯ CƯƠNG
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.989.0235
  Email: cuong-do@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ ĐIỆN BIÊN - A.S.P ĐIỆN BIÊN Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Điện Biên
 • Điện thoại: 091.186.4117

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Be Ich Truong

  Ông. BẾ ÍCH TRƯƠNG
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4117
  Email: truong-be@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ SƠN LA - A.S.P SƠN LA Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Sơn La
 • Điện thoại: 091.186.4669

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • trong cuong

  Ông. NGUYỄN TRỌNG CƯỜNG
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4669
  Email: cuong-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Ha Ngoc Son

  Ông. HÀ NGỌC SƠN
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.797.0525
  Email: son-ha@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ TUYÊN QUANG - A.S.P TUYÊN QUANG Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Tuyên Quang
 • Điện thoại: 091.186.4668

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Nguyen Trung Dung

  Ông. NGUYỄN TRUNG DŨNG
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4668
  Email: dung-nguyen1712@ecotek-canada.vn

 • Ông. LƯƠNG THANH HOÀNG
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.391.8134
  Email: hoang-luong@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ YÊN BÁI - A.S.P YÊN BÁI Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Yên Bái
 • Điện thoại: 091.186.4148

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Le Dinh Gia

  Ông. LÊ ĐÌNH GIÁ
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 091.186.4148
  Email: gia-le@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ PHÚ THỌ - A.S.P PHÚ THỌ Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Phú Thọ
 • Điện thoại: 091.186.4670

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Le Tuyen Quang

  Ông. LÊ TUYÊN QUANG
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4670
  Email: quang-le@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Duc Thinh

  Ông. NGUYỄN ĐỨC THỊNH 
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.6741
  Email: thinh-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Phung Thanh Xuan

  Ông. PHÙNG THANH XUÂN
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.6132
  Email: xuan-phung@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ THÁI NGUYÊN - A.S.P THÁI NGUYÊN Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Thái Nguyên
 • Điện thoại: 091.186.4671

Đội ngũ nhân sự quản lý

 • Do Hoang Viet

  Ông. ĐỖ HOÀNG VIỆT
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4671
  Email: viet-do@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ VĨNH PHÚC - A.S.P VĨNH PHÚC Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Vĩnh Phúc
 • Điện thoại: 091.186.4352

Đội ngũ nhân sự quản lý

 • Trinh Duc Huong

  Ông. TRỊNH ĐỨC HƯỞNG
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4352
  Email: huong-trinh@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Quang Hien

  Ông. NGUYỄN QUANG HIỂN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 098.561.3767
  Email: hien-nguyen@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ HÀ NỘI - A.S.P HÀ NỘI Ẩn

Thông tin

 
Hotline : 091.186.4672
Email : hanoi@ecotek-canada.vn 

Đội ngũ nhân sự quản lý

 • Cao Huu Ha

  Ông. CAO HỮU HÀ 
  Quản trị viên khu vực miền Bắc
  Điện thoại: 091.186.4672
  Email: ha-cao@ecotek-canada.vn 

 • hong loan

  Bà. VŨ HỒNG LOAN 
  Trợ lý Phó Tổng Giám Đốc khu vực miền Bắc
  Điện thoại: 090.898.1565
  Email: loan-vu@ecotek-canada.vn 

 • Pham Quoc Thang

  Ông. PHẠM QUỐC THẮNG 
  Quản trị viên khu vực miền Bắc
  Điện thoại: 091.186.4673                    
  Email: thang-pham@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Duy Dat

  Ông. NGUYỄN DUY ĐẠT
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.686.2230
  Email: dat-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Vuong Trung Thanh

  Ông. VƯƠNG TRUNG THÀNH 
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4674
  Email: thanh-vuong@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Van Long

  Ông. NGUYỄN VĂN LONG
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.5469
  Email: long-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Ông. PHẠM VŨ KHÔI 
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.420.4846
  Email: khoi-pham@ecotek-canada.vn

 • Tran Quoc Viet

  Ông. TRẦN QUỐC VIỆT
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.989.0964
  Email: viet-tran@ecotek-canada.vn

 • truong-cong-doan

  Ông. TRƯƠNG CÔNG ĐOÀN 
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.989.7147
  Email: doan-truong@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ HẢI PHÒNG - A.S.P HẢI PHÒNG Ẩn
 • Địa chỉ: Tp. Hải Phòng
 • Điện thoại: 0911.864.675

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Vu Duc Minh

  Ông. VŨ ĐỨC MINH
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4675
  Email: minh-vu@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Huy Hiep

  Ông. NGUYỄN HUY HIỆP
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.232.1197
  Email: hiep-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Ông. VŨ DUY HƯNG
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.989.7225
  Email: hung-vu@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ NAM ĐỊNH - A.S.P NAM ĐỊNH Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Nam Định
 • Điện thoại: 091.186.4676

Đội ngũ nhân sự quản lý

 • Nguyen Xuan Quyet

  Ông. NGUYỄN XUÂN QUYẾT
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại:091.186.4676
  Email: quyet-nguyen@ecotek-canada.vn  

 • Vu Minh Thanh

  Ông. VŨ MINH THÀNH
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.2874
  Email: thanh-vu@ecotek-canada.vn  

ĐIỂM DỊCH VỤ NINH BÌNH - A.S.P NINH BÌNH Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Ninh Bình
 • Điện thoại: 091.186.5216

Đội ngũ nhân sự quản lý

 • Ông. PHẠM THANH TÙNG
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 091.186.5216
  Email: tung-pham@ecotek-canada.vn  

 
ĐIỂM DỊCH VỤ BẢO HÀNH ECOTEK THANH HÓA Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Thanh Hóa
 • Điện thoại: 091.186.4677

 Đội ngũ nhân sự

 • Le Cong Hoc

  Ông. LÊ CÔNG HỌC
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4677
  Email: hoc-le@ecotek-canada.vn 

 • Do Quan

  Ông. ĐỖ QUÂN 
  Kỹ Thuật viên 
  Điện thoại: 090.838.4084
  Email: quan-do@ecotek-canada.vn 

 • Tran Van Hien

  Ông. TRẦN VĂN HIỀN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 097.618.5583
  Email: hien-tran@ecotek-canada.vn

 • Cao Huu Hanh

  Ông. CAO HỮU HẠNH
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.797.0252
  Email: hanh-cao@ecotek-canada.vn  

 • Le Van Hieu

  Ông. LÊ VĂN HIẾU
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.999.1364
  Email: hieu-le@ecotek-canada.vn  

ĐIỂM DỊCH VỤ NGHỆ AN - A.S.P NGHỆ AN Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại: 091.186.4678

Đội ngũ nhân sự

 • Le Duy Hoang

  Ông. LÊ DUY HOÀNG
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4678
  Email: hoang-le@ecotek-canada.vn 

 • Hoang Van Linh

  Ông. HOÀNG VĂN LINH 
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.898.2341
  Email: linh-hoang@ecotek-canada.vn 

 • Nguyen Van Son

  Ông. NGUYỄN VĂN SƠN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 091.186.5280
  Email: son-nguyen0411@ecotek-canada.vn 

THÀNH QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Công ty Nguyên Hà

25Năm thành lập và phát triển
64Điểm Bảo Hành
250Nhân viên
600.000 Khách Hàng

Được ủy quyền chính thức và hỗ trợ trực tiếp từ ECOTEK CANADA, Công ty Nguyên Hà cam kết trách nhiệm bảo hành sản phẩm SANTAK của TẬP ĐOÀN EATON CORPORATION PLC – ELECTRICAL SECTOR. XEM CHI TIẾT