Chi nhánh - Trung tâm bảo hành

Khu vực Miền Bắc

Khu vực Miền Bắc
ĐIỂM DỊCH VỤ LÀO CAI - A.S.P LÀO CAI Ẩn
 • Địa chỉ: Số nhà 206 Đường Lê Đại Hành, Phường Kim Tân, Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
 • Điện thoại: 0911.864.667

Thông tin

Địa chỉ : Số nhà 206 Đường Lê Đại Hành, Phường Kim Tân, Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Hotline : 0911.864.667
Email : laocai@ecotek-canada.vn
Người đại diện        : Ông. NGUYỄN TRỌNG VIỆT

Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Nguyen Trong Viet

  Ông. NGUYỄN TRỌNG VIỆT
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4667
  Email: viet-nguyen2405@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Ngoc Ha

  Ông. NGUYỄN NGỌC HÀ
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.5672
  Email: ha-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Vang Van Quang

  Ông. VÀNG VĂN QUANG
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 091.186.3960
  Email: quang-vang@ecotek-canada.vn

 • Le Dinh Gia

  Ông. LÊ ĐÌNH GIÁ
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.6741
  Email: gia-le@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Khanh Huyen

  Bà. NGUYỄN KHÁNH HUYỀN
  Tư vấn viên
  Điện thoại: 0214.3.565.056
  Email: huyen-nguyen2612@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ TUYÊN QUANG - A.S.P TUYÊN QUANG Ẩn
 • Địa chỉ: Khu vực Tỉnh Tuyên Quang
 • Điện thoại: 091.186.4668

 Thông tin 

Hotline : 091.186.4668
Email : tuyenquang@ecotek-canada.vn
Người đại diện        : Ông. NGUYỄN TRUNG HỘI

Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Nguyen Trung Hoi

  Ông. NGUYỄN TRUNG HỘI
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4668
  Email: hoi-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Van Tro

  Ông. NGUYỄN VĂN TRÒ
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.989.7822
  Email: tro-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Trung Dung

  Ông. NGUYỄN TRUNG DŨNG
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.3975
  Email: dung-nguyen1712@ecotek-canada.vn

 • Ông. LƯƠNG THANH HOÀNG
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.989.3583
  Email: hoang-luong@ecotek-canada.vn

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI SƠN LA Ẩn
 • Địa chỉ: 20 Lý Tự Trong, tổ 15, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
 • Điện thoại: (0212) 3799.299

Chi nhánh Sơn La được thành lập tháng 06 năm 2017, phụ trách các địa bàn là: Điện Biên, Sơn La. Chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo hành bộ lưu điện, cung cấp các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan đến Bộ Lưu Điện tại khu vực.

Thông tin

Địa chỉ  20 Lý Tự Trong, tổ 15, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Hotline : 091.186.4669
Email : sonla@ecotek-canada.vn
Điện thoại : 0212. 3799.299
Fax : 0212.3799.299
Người đại diện        : Ông. NGUYỄN TRỌNG CƯỜNG

Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • trong cuong

  Ông. NGUYỄN TRỌNG CƯỜNG
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4669
  Email: cuong-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Ha Ngoc Son

  Ông. HÀ NGỌC SƠN
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.797.0525
  Email: son-ha@ecotek-canada.vn

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI PHÚ THỌ Ẩn
 • Địa chỉ: Số 3,Nhi Đồng, Phường Gia Cẩm , Tp Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
 • Điện thoại: (0210) 6.250.086

Chi nhánh Phú Thọ được thành lập từ năm 2007, phụ trách các địa bàn là: Yên Bái, Hoà Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc. Chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo hành bộ lưu điện, cung cấp các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan đến Bộ Lưu Điện tại khu vực trọng điểm này.

Thông tin

Địa chỉ : Số 3, Nhi Đồng, Phường Gia Cẩm, Tp Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ 
Hotline : 091.186.4670
Email : phutho@ecotek-canada.vn
Điện thoại : (0210) 6.250.086
Fax : (0210) 6.250.087
Người đại diện        : Ông. LÊ TUYÊN QUANG

Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Le Tuyen Quang

  Ông. LÊ TUYÊN QUANG
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4670
  Email: quang-le@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Quang Hien

  Ông. NGUYỄN QUANG HIỂN
  Phó Giám Đốc Chi Nhánh
  Điện thoại: 098.561.3767
  Email: hien-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Duc Thinh

  Ông. NGUYỄN ĐỨC THỊNH 
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 091.186.4148
  Email: thinh-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Phung Thanh Xuan

  Ông. PHÙNG THANH XUÂN
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 091.186.4352
  Email: xuan-phung@ecotek-canada.vn

 • Trinh Duc Huong

  Ông. TRỊNH ĐỨC HƯỞNG
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 091.186.4161
  Email: huong-trinh@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ THÁI NGUYÊN - A.S.P THÁI NGUYÊN Ẩn
 • Địa chỉ: Nhà số 5, Ngõ 291, Đường 3/2, Phường Tân lập, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
 • Điện thoại: 091.186.4671

Thông tin

Địa chỉ : Nhà số 5, Ngõ 291, Đường 3/2, Phường Tân lập, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Hotline : 091.186.4671
Email : thainguyen@ecotek-canada.vn 
Người đại diện     : Ông. LUÂN ĐỨC HÀ

 Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự quản lý

 • Luan Duc Ha

  Ông. LUÂN ĐỨC HÀ
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4671
  Email: ha-luan@ecotek-canada.vn

 • Truong Cong Duc

  Ông. TRƯƠNG CÔNG ĐỨC
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4356
  Email: duc-truong@ecotek-canada.vn

 • Do Hoang Viet

  Ông. ĐỖ HOÀNG VIỆT
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.232.1197
  Email: viet-do@ecotek-canada.vn

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI HÀ NỘI Ẩn
 • Địa chỉ: Số 10, Ngách 20, Ngõ 93, Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
 • Điện thoại: (024) 35.632.556

Chi nhánh Hà Nội được thành lập từ những ngày đầu của Công ty Nguyên Hà, phụ trách một thị trường rộng lớn gồm các tỉnh thành trọng điểm Miền Bắc gồm các tỉnh: Lạng Sơn, Bắc Giang và Thủ Đô Hà Nội chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo hành bộ lưu điện, cung cấp các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan đến Bộ Lưu Điện tại khu vực trọng điểm này.

Thông tin

Địa chỉ : Số 10, Ngách 20, Ngõ 93, Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline : 091.186.4672
Email : hanoi@ecotek-canada.vn 
Điện thoại : (024) 35.632.556
Fax : (024) 35.682.447
Người đại diện     : Ông. CAO HỮU HÀ

 Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự quản lý

 • Cao Huu Ha

  Ông. CAO HỮU HÀ 
  Chuyên viên
  Điện thoại: 091.186.4672
  Email: ha-cao@ecotek-canada.vn 

 • hong loan

  Bà. VŨ HỒNG LOAN 
  Tư vấn viên
  Điện thoại: 090.898.1565
  Email: loan-vu@ecotek-canada.vn 

 • Nguyen Duy Dat

  Ông. NGUYỄN DUY ĐẠT
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4384
  Email: dat-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Ông. PHẠM VŨ KHÔI 
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.420.4846
  Email: khoi-pham@ecotek-canada.vn

 • Dao Thi Hanh

  Bà. ĐÀO THỊ HẠNH 
  Tư vấn viên
  Điện thoại: (024) 35.632.556
  Email: hanh-dao@ecotek-canada.vn

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI ĐÔNG HÀ NỘI Ẩn
 • Địa chỉ: Số 52, ngõ 56, phố Vũ Xuân Thiều, Quận Long Biên, Hà Nội
 • Điện thoại: (024) 32.009.147

Văn phòng giao dịch Đông Hà Nội được thành lập tháng 08 năm 2017, chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo hành bộ lưu điện, cung cấp các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan đến Bộ Lưu Điện tại địa bàn các quận Long Biên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên.

Thông tin

Địa chỉ : Số 52, ngõ 56, phố Vũ Xuân Thiều, Quận Long Biên, Hà Nội
Hotline : 091.186.4673
Email : dong-hanoi@ecotek-canada.vn 
Điện thoại : (024) 32.009.147
Fax : (024) 32.009.147
Người đại diện     : Ông. PHẠM QUỐC THẮNG

Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự quản lý

 • Pham Quoc Thang

  Ông. PHẠM QUỐC THẮNG 
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4673
                      091.186.4416
                      091.186.5057
  Email: thang-pham@ecotek-canada.vn

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI TÂY HÀ NỘI Ẩn
 • Địa chỉ: Phố Lai Xá, xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
 • Điện thoại: (024) 32.009.174

Văn phòng giao dịch Tây Hà Nội được thành lập tháng 08 năm 2017, chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo hành bộ lưu điện, cung cấp các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan đến Bộ Lưu Điện tại địa bàn thành phố Hà Nội: huyện Nam Từ Liêm, Huyện Bắc Từ Liêm, Huyện Hoài Đức, Huyện Sóc Sơn, Huyện Ba Vì, Thị xã Sơn Tây, Huyện Mê Linh, Huyện Thạch Thất, Huyện Quốc Oai, Huyện Đan Phượng, Huyện Phúc Thọ, Huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Thông tin

Địa chỉ : Phố Lai Xá, xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
Hotline : 091.186.4674
Email : tay-hanoi@ecotek-canada.vn 
Điện thoại : (024) 32.009.174
Fax :
Người đại diện     : Ông. VƯƠNG TRUNG THÀNH

Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự quản lý

 • Vuong Trung Thanh

  Ông. VƯƠNG TRUNG THÀNH 
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4674
  Email: thanh-vuong@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Van Long

  Ông. NGUYỄN VĂN LONG
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.5469
  Email: long-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Vu Viet Chien

  Ông. VŨ VIẾT CHIẾN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.5772
  Email: chien-vu@ecotek-canada.vn

 • Le Thi Nhu Ngoc

  Cô. LÊ THỊ NHƯ NGỌC
  Tư vấn viên
  Điện thoại:(0243) 2.009.174
  Email: ngoc-le@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ HẢI PHÒNG - A.S.P HẢI PHÒNG Ẩn
 • Địa chỉ: Số 7/178 Hạ Lý, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng, Tỉnh Hải Phòng
 • Điện thoại: 0911.864.676

Thông tin 

Hotline : 0911.864.676
Email : haiphong@ecotek-canada.vn
Người đại diện   : Ông. BÙI THANH TUẤN 

Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Bui Thanh Tuan

  Ông. BÙI THANH TUẤN
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4676

  Email : tuan-bui@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ NAM ĐỊNH - A.S.P NAM ĐỊNH Ẩn
 • Địa chỉ: Số 36 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Trần Hưng Đạo, TP. Nam Định, Tỉnh Nam Định
 • Điện thoại: 0911.865.176

Thông tin

Địa chỉ Số 36 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Trần Hưng Đạo, TP. Nam Định, Tỉnh Nam Định
Hotline : 0911.865.176
Email : namdinh@ecotek-canada.vn
Người đại diện     : Ông. NGUYỄN VĂN HIỂU

 Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự quản lý

 • Nguyen Xuan Quyet

  Ông. NGUYỄN XUÂN QUYẾT
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 091.186.5176
  Email: quyet-nguyen@ecotek-canada.vn  

 • Vu Minh Thanh

  Ông. VŨ MINH THÀNH
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.2874
  Email: thanh-vu@ecotek-canada.vn  

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI THANH HÓA Ẩn
 • Địa chỉ: Lô 37 Bà Triệu, Tp Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
 • Điện thoại: (0237) 3.754.548

Chi nhánh Thanh Hoá được thành lập từ năm 2007, phụ trách các địa bàn trọng điểm là: Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hoá. Chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo hành bộ lưu điện, cung cấp các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan đến Bộ Lưu Điện tại khu vực trọng điểm này.

Thông tin

Địa chỉ : Lô 37 Bà Triệu, Tp Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Hotline : 091.186.4677
Email : thanhhoa@ecotek-canada.vn
Điện thoại : (0237) 3.754.548
Fax : (0237) 3.754.549
Người đại diện      : Ông. LÊ CÔNG HỌC

 Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự

 • Le Cong Hoc

  Ông. LÊ CÔNG HỌC
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4677
  Email: hoc-le@ecotek-canada.vn 

 • Do Cong

  Ông. ĐỖ CÔNG 
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.5190
  Email: cong-do@ecotek-canada.vn 

 • Dinh Cong Truong

  Ông. ĐINH CÔNG TRƯỜNG 
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.5216
  Email: truong-dinh@ecotek-canada.vn 

 • Do Quan

  Ông. ĐỖ QUÂN 
  Kỹ Thuật viên 
  Điện thoại: 090.838.4084
  Email: quan-do@ecotek-canada.vn 

 • Tran Van Hien

  Ông. TRẦN VĂN HIỀN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 097.618.5583
  Email: hien-tran@ecotek-canada.vn

 • Cao Huu Hanh

  Ông. CAO HỮU HẠNH
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.797.0252
  Email: hanh-cao@ecotek-canada.vn  

 • Cao Huu Lam

  Ông. CAO HỮU LÂM
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.7856
  Email: lam-cao@ecotek-canada.vn  

 • Nguyen Van Dao

  Ông. NGUYỄN VĂN ĐÀO
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.292.1237
  Email: dao-nguyen@ecotek-canada.vn  

 • Le Van Hieu

  Ông. LÊ VĂN HIẾU
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.999.1364
  Email: hieu-le@ecotek-canada.vn  

ĐIỂM DỊCH VỤ NGHỆ AN - A.S.P NGHỆ AN Ẩn
 • Địa chỉ: Số 10 Ngõ 59 đường Lê Lợi, Khối 1 , Phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An
 • Điện thoại: 091.186.4678

Thông tin

Địa chỉ : Số 10 Ngõ 59 đường Lê Lợi, Khối 1 , Phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An
Hotline : 091.186.4678
Email : nghean@ecotek-canada.vn
Người đại diện      : Ông. TRỊNH ANH TRIỀU

 Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự

 • Trinh Anh Trieu

  Ông. TRỊNH ANH TRIỀU
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4678
  Email: trieu-trinh@ecotek-canada.vn

 • Hoang Van Linh

  Ông. HOÀNG VĂN LINH 
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.898.2341
  Email: linh-hoang@ecotek-canada.vn 

 • Nguyen Van Son

  Ông. NGUYỄN VĂN SƠN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 091.186.5280
  Email: son-nguyen0411@ecotek-canada.vn 

 • Le Duy Hoang

  Ông. LÊ DUY HOÀNG
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.797.2679
  Email: hoang-le@ecotek-canada.vn 

 • Le Thị Binh

  Bà. LÊ THỊ BÌNH 
  Tư vấn viên
  Điện thoại: (0238) 868.5268
  Email: binh-le1510@ecotek-canada.vn 

THÀNH QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Công ty Nguyên Hà

23Năm thành lập và phát triển
64Điểm Bảo Hành
250Nhân viên
600.000 Khách Hàng

Được ủy quyền chính thức và hỗ trợ trực tiếp từ ECOTEK CANADA, Công ty Nguyên Hà cam kết trách nhiệm bảo hành sản phẩm SANTAK của TẬP ĐOÀN EATON CORPORATION PLC – ELECTRICAL SECTOR. XEM CHI TIẾT