Menu

THIẾT BỊ CƠ KHÍ

 • Kệ Trượt
  Phụ kiện cho phép đặt các tủ đựng ắc quy lên trên, dùng cho các tủ DCX-A08, DCX-A12. Được thiết kế chịu lực, banh xe lớn để di chuyển dễ dàng cách tủ đựng ắc qui khỏi mặt sàn, chống ẩm, nước trên mặt sàn.
  Xem chi tiết
 • Rail Kit
  Rail Kit dùng để lắp đặt UPS Santak dạng Rack Mount vào tủ Rack
  Xem chi tiết
 • Tủ DCX-A20
  Tủ DCX-A20 có khả năng chứa đến 20 bình ắc quy 12V120AH dùng cho các sản phẩm C6KS, C10KS, 3C10KS, 3C15KS, 3C20KS
  Xem chi tiết
 • Tủ DCX-A12
  Tủ DCX-A12 có khả năng chứa đến 20 bình ắc quy 12V38AH dùng cho các sản phẩm C6KS, C10KS, 3C10KS, 3C15KS, 3C20KS
  Xem chi tiết
 • Tủ DCX-A08
  Tủ DCX-A08 có khả năng chứa đến 20 bình ắc quy 12V24AH dùng cho các sản phẩm C2KS, C3KS, C6KS, C10KS, 3C10KS, 3C15KS, 3C20KS
  Xem chi tiết
 • Tủ DCX-A04
  Tủ DCX-A04 có khả năng chứa đến 8 bình ắc quy 12V38AH dùng cho các sản phẩm C1KS, C2KS, C3KS
  Xem chi tiết
 • Tủ DCX-A16(B)
  Dùng để chứa ắc quy loại cho các dòng UPS Santak 3C3-20KS, 3C3-30KS, 3C3-40KS, 3C3-60KS
  Xem chi tiết
Phân phối
Phân phối 1
Phân phối 2
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 1
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 2
Tích Điểm Santak