Điểm dịch vụ bảo hành

Khu Vực Miền Nam

Khu Vực Miền Nam
ĐIỂM DỊCH VỤ BẾN TRE - A.S.P BẾN TRE Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Bến Tre
 • Điện thoại: 091.186.5901

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Do Nhat Truong

  Ông. VÕ THÀNH HÔN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.5901 
  Email: hon-voh@ecotek-canada.vn 

ĐIỂM DỊCH VỤ ĐỒNG NAI - A.S.P ĐỒNG NAI Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại: 091.186.4687

Đội ngũ nhân sự

 • Do Nhat Truong

  Ông. ĐỖ NHẬT TRƯỜNG 
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4687
  Email: truong-do@ecotek-canada.vn 

 • Huynh Vo Tuyen

  Ông. HUỲNH VÕ TUYẾN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.5760 
  Email: tuyen-huynh@ecotek-canada.vn 

 • Nguyen Xuan Duy

  Ông. NGUYỄN XUÂN DUY
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.2532 
  Email: duy-nguyen1407@ecotek-canada.vn  

 • Nguyen Nam Son

  Ông. NGUYỄN NAM SƠN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.6405 
  Email: son-nguyen1109@ecotek-canada.vn   

ĐIỂM DỊCH VỤ BÌNH DƯƠNG - A.S.P BÌNH DƯƠNG Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Bình Dương
 • Điện thoại: 091.186.4688

Đội ngũ nhân sự

 • Tran Minh Thuy

  Ông. TRẦN MINH THÙY
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4688
  Email: thuy-tran@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Thanh Loc

  Ông. NGUYỄN THÀNH LỘC
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.989.7298
  Email: loc-nguyen@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ TÂY NINH - A.S.P TÂY NINH Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Tây Ninh
 • Điện thoại: 091.186.5876

Đội ngũ nhân sự

 • Nguyen Tan Loc

  Ông. NGUYỄN TẤN LỘC
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.5876
  Email: loc-nguyen0506@ecotek-canada.vn

 • Huynh Quoc Kiet

  Ông. HUỲNH QUỐC KIỆT
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.989.2334
  Email: kiet-huynh@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ VŨNG TÀU - A.S.P VŨNG TÀU Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Điện thoại: 091.186.4689

Đội ngũ nhân sự

 • Tran Tan Cong

  Ông. TRẦN TẤN CÔNG 
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4689
  Email: cong-tran@ecotek-canada.vn  

 • Le Duy Chuong

  Ông. LÊ DUY CHƯƠNG
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.5364 
  Email: chuong-le@ecotek-canada.vn

 • Le Phuoc Ly

  Ông. LÊ PHƯỚC LÝ
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.8821 
  Email: ly-le@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ SÀI GÒN - A.S.P SÀI GÒN Ẩn
 • Địa chỉ: Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 091.186.4690

Thông tin 

Hotline : 091.186.4690
Email : saigon@ecotek-canada.vn

Đội ngũ nhân sự

 • Ha Van Minh

  Ông. HÀ VĂN MINH 
  Quản trị viên khu vực miền Nam
  Điện thoại: 091.186.4690
  Email: minh-ha@ecotek-canada.vn

 • Vo Ngoc Duc

  Ông. VÕ NGỌC ĐỨC
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.989.8549
  Email: duc-vo@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Cong Danh

  Ông. NGUYỄN CÔNG DANH
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.989.8453
  Email: danh-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Dang Duc Quang

  Ông. ĐẶNG ĐỨC QUANG
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.6158
  Email: quang-dang@ecotek-canada.vn

 • Pham Hoang Hac

  Ông. PHẠM HOÀNG HẠC
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.0157
  Email: hac-pham@ecotek-canada.vn

 • Le Phan Nhat Minh

  Ông. LÊ PHAN NHẬT MINH
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.7467
  Email: minh-le@ecotek-canada.vn

 • Le HUng Hau

  Ông. LÊ HÙNG HẬU
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.5042
  Email: hau-le@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Truong Lam

  Ông. NGUYỄN TRƯỜNG LAM
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.0862
  Email: lam-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Tran Nhat Hien 

  Ông. TRẦN NHẬT HIỂN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.1392
  Email: hien-tran2011@ecotek-canada.vn

 • Tran Thi Kim Loan

  Cô. TRẦN THỊ KIM LOAN
  Tư vấn viên
  Điện thoại: 028.36.366.611
  Email: loan-tran@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ LONG AN - A.S.P LONG AN Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Long An
 • Điện thoại: 091.186.4691

Đội ngũ nhân sự

 • Nguyen Viet Trung

  Ông. NGUYỄN VIỆT TRUNG  
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4691
  Email: trung-nguyen@ecotek-canada.vn  

   

 • Nguyen Van Son

  Ông. NGUYỄN VĂN SƠN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.1941
  Email: son-nguyen@ecotek-canada.vn  

 • Le Thanh Duy

  Ông. LÊ THANH DUY 
  Kỹ Thuật Viên 
  Điện thoại: 090.989.3775
  Email: duy-le@ecotek-canada.vn 

 • Bui Nguon Co

  Ông. BÙI NGƯƠN CƠ 
  Kỹ Thuật Viên 
  Điện thoại: 090.989.2158
  Email: co-bui@ecotek-canada.vn 

ĐIỂM DỊCH VỤ VĨNH LONG - A.S.P VĨNH LONG Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Vĩnh Loang
 • Điện thoại: 091.186.4693

Đội ngũ nhân sự

 • Nguyen Van Luc

  Ông. NGUYỄN VĂN LỰC 
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.898.6286
  Email: luc-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Quoc Viet

  Ông. NGUYỄN QUỐC VIỆT  
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.4967
  Email: viet-nguyen1109@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ TIỀN GIANG - A.S.P TIỀN GIANG Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Tiền Giang
 • Điện thoại: 091.186.4692

Đội ngũ nhân sự

 • PHAM TRUONG GIANG

  Ông. PHẠM TRƯỜNG GIANG
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4692
  Email: giang-pham@ecotek-canada.vn 

 • Nguyen Thanh Loi

  Ông. NGUYỄN THÀNH LỢI 
  Kỹ thuật viên 
  Điện thoại: 091.186.5948
  Email: loi-nguyen@ecotek-canada.vn 

 • Nguyen Qui Thanh

  Ông. NGUYỄN QUÍ THANH
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 091.855.5495
  Email: thanh-nguyen0606@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ CẦN THƠ - A.S.P CẦN THƠ Ẩn
 • Địa chỉ: Tp. Cần Thơ
 • Điện thoại: 091.186.4694

Đội ngũ nhân sự

 • Nuyen Van Tam Nho

  Ông. NGUYỄN VĂN TÁM NHỎ 
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4694 
  Email: nho-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Pham Minh Hoang

  Ông. PHẠM MINH HOÀNG
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.5960
  Email: hoang-pham@ecotek-canada.vn 

 • Nguyen Thanh Nhieu

  Ông. NGUYỄN THANH NHIỀU 
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.898.6286
  Email: nhieu-nguyen@ecotek-canada.vn  

 • Ly Van Khanh

  Ông. LÝ VĂN KHANH
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 091.186.5957 
  Email: khanh-ly@ecotek-canada.vn

 • Tran Dinh tien

  Ông. TRẦN ĐINH TIÊN
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.0618 
  Email: tien-tran@ecotek-canada.vn

 • Do Nguyen Huu Tinh

  Ông. ĐỖ NGUYỄN HỮU TÌNH
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 091.801.8757 
  Email: tinh-do@ecotek-canada.vn

 • Phan Tu Anh

  Bà. PHAN TÚ ANH
  Tư vấn viên
  Điện thoại: 098.427.9605
  Email: anh-phan@ecotek-canada.vn

Trang 1 2

THÀNH QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Công ty Nguyên Hà

25Năm thành lập và phát triển
64Điểm Bảo Hành
250Nhân viên
600.000 Khách Hàng

Được ủy quyền chính thức và hỗ trợ trực tiếp từ ECOTEK CANADA, Công ty Nguyên Hà cam kết trách nhiệm bảo hành sản phẩm SANTAK của TẬP ĐOÀN EATON CORPORATION PLC – ELECTRICAL SECTOR. XEM CHI TIẾT