Menu

Sản phẩm OFFLINE

 • Santak Blazer2000 Pro
  UPS Santak Blazer Pro được nâng cấp từ dòng Blazer cũ , được bổ sung nhiều công nghệ tiên tiến của Santak
  Xem chi tiết
 • Santak Blazer1000 Pro
  UPS Santak Blazer Pro được nâng cấp từ dòng Blazer cũ , được bổ sung nhiều công nghệ tiên tiến của Santak
  Xem chi tiết
 • Santak Offline TG500
  Dòng sản phẩm đáp ứng cho các yêu cầu lưu điện cơ bản dùng cho sản phẩm như PC, POS nhỏ, với hiệu quả kinh tế tối ưu
  Xem chi tiết
 • Santak Offline TG1000
  UPS truyền thống Santak có độ bền hoạt động, sử dụng cho các máy trạm, máy tính tiền siêu thị, máy chấm công.
  Xem chi tiết
 • Santak Blazer 1000E
  UPS Santak Blazer 1000E thiết kế trung gian giữa dòng OFFLINE và ONLINE đáp ứng với các tải có yêu cầu chất lượng nguồn cao hơn OFFLINE với mức chi phí hợp lý.
  Xem chi tiết
 • Santak Blazer 2000EH
  Dòng sản phẩm Line Interactive công suất lớn nhất mang thương hiệu Santak, lưu cho các máy chủ nhỏ, tổng đài nhỏ, máy chấm công....
  Xem chi tiết
Phân phối
Phân phối 1
Phân phối 2
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 1
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 2
Tích Điểm Santak