Menu

Sản phẩm OFFLINE

 • Santak Blazer2000 Pro
  UPS Santak Blazer Pro được nâng cấp từ dòng Blazer cũ , được bổ sung nhiều công nghệ tiên tiến của Santak
  Xem chi tiết
 • Santak Blazer1000 Pro
  UPS Santak Blazer Pro được nâng cấp từ dòng Blazer cũ , được bổ sung nhiều công nghệ tiên tiến của Santak
  Xem chi tiết
 • Santak Offline TG500
  Dòng sản phẩm đáp ứng cho các yêu cầu lưu điện cơ bản dùng cho sản phẩm như PC, POS nhỏ, với hiệu quả kinh tế tối ưu
  Xem chi tiết
 • Santak Offline TG1000
  UPS truyền thống Santak có độ bền hoạt động, sử dụng cho các máy trạm, máy tính tiền siêu thị, máy chấm công.
  Xem chi tiết
Phân phối
Phân phối 1
Phân phối 2
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 1
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 2
Tích Điểm Santak