Liên hệ

Chi nhánh - Trung tâm bảo hành

Khu vực Miền Bắc
CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI LÀO CAI Ẩn
 • Địa chỉ: 135, Trần Đăng Ninh, tổ 33, Phường Cốc Lếu, Tp.Lào Cai, tỉnh Lào Cai
 • Điện thoại: (0214).3.565.056

Chi nhánh Lào Cai được thành lập ngày 01/03/2017, phụ trách các địa bàn là: Lào Cai và Lai Châu. Chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo hành bộ lưu điện, cung cấp các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan đến Bộ Lưu Điện.

Thông tin

Địa chỉ : 135, Trần Đăng Ninh, tổ 33, Phường Cốc Lếu, Tp.Lào Cai, tỉnh Lào Cai 
Hotline : 0911.864.667
Email : laocai@ecotek-canada.vn
Điện thoại : (0214).3.565.056
Fax : (0214).3.565.056
Người đại diện        : Ông. NGUYỄN TRỌNG VIỆT

Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Nguyen Trong Viet

  Ông. NGUYỄN TRỌNG VIỆT
  Giám Đốc Chi Nhánh 
  Điện thoại: 091.186.4667
  Email: viet-nguyen2405@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Ngoc Ha

  Ông. NGUYỄN NGỌC HÀ
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.5672
  Email: ha-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Vang Van Quang

  Ông. VÀNG VĂN QUANG
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 091.186.3960
  Email: quang-vang@ecotek-canada.vn

 • Le Dinh Gia

  Ông. LÊ ĐÌNH GIÁ
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.6741
  Email: gia-le@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Khanh Huyen

  Bà. NGUYỄN KHÁNH HUYỀN
  Kế toán - Hành chính
  Điện thoại: 0214.3.565.056
  Email: huyen-nguyen2612@ecotek-canada.vn

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI TUYÊN QUANG Ẩn
 • Địa chỉ: 138 đường Xã Tắc, phường Tân Quang, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
 • Điện thoại: (0207) 2220 668

Chi nhánh Tuyên Quang được thành lập tháng 01 năm 2018, phụ trách các địa bàn là: Tuyên Quang và Hà Giang . Chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo hành bộ lưu điện, cung cấp các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan đến Bộ Lưu Điện tại khu vực.

Thông tin

Địa chỉ 138 đường Xã Tắc, phường Tân Quang, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Hotline : 091.186.4668
Email : tuyenquang@ecotek-canada.vn
Điện thoại : 0207.2220 668
Fax : 0207.2220.668
Người đại diện        : Ông. NGUYỄN TRUNG HỘI

Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Nguyen Trung Hoi

  Ông. NGUYỄN TRUNG HỘI
  Giám Đốc Chi Nhánh
  Điện thoại: 091.186.4668
  Email: hoi-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Van Tro

  Ông. NGUYỄN VĂN TRÒ
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.989.7822
  Email: tro-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Trung Dung

  Ông. NGUYỄN TRUNG DŨNG
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.3975
  Email: dung-nguyen1712@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Thi Tuyet Mai

  Bà. NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI
  Kế Toán - Hành Chính
  Điện thoại: (0207) 2.220.668
  Email: mai-nguyen@ecotek-canada.vn

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI SƠN LA Ẩn
 • Địa chỉ: 20 Lý Tự Trong, tổ 15, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
 • Điện thoại: (0212) 3799.299

Chi nhánh Sơn La được thành lập tháng 06 năm 2017, phụ trách các địa bàn là: Điện Biên, Sơn La. Chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo hành bộ lưu điện, cung cấp các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan đến Bộ Lưu Điện tại khu vực.

Thông tin

Địa chỉ  20 Lý Tự Trong, tổ 15, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Hotline : 091.186.4669
Email : sonla@ecotek-canada.vn
Điện thoại : 0212. 3799.299
Fax : 0212.3799.299
Người đại diện        : Ông. NGUYỄN TRỌNG CƯỜNG

Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • trong cuong

  Ông. NGUYỄN TRỌNG CƯỜNG
  Giám Đốc Chi Nhánh
  Điện thoại: 091.186.4669
  Email: cuong-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Ha Van Thinh

  Ông. HÀ VĂN THINH
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4117
  Email: thinh-ha@ecotek-canada.vn

 • Quang Van Tuyen

  Ông. QUÀNG VĂN TUYÊN
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.989.2834
  Email: tuyen-quang@ecotek-canada.vn

 • anh tho

  Bà. VŨ THỊ ÁNH THƠ
  Nhận Sự - Hành Chính
  Điện thoại: 0212. 3799.299
  Email: tho-vu@ecotek-canada.vn

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI PHÚ THỌ Ẩn
 • Địa chỉ: Số 3,Nhi Đồng, Phường Gia Cẩm , Tp Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
 • Điện thoại: (0210) 6.250.086

Chi nhánh Phú Thọ được thành lập từ năm 2007, phụ trách các địa bàn là: Yên Bái, Hoà Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc. Chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo hành bộ lưu điện, cung cấp các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan đến Bộ Lưu Điện tại khu vực trọng điểm này.

Thông tin

Địa chỉ : Số 3, Nhi Đồng, Phường Gia Cẩm, Tp Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ 
Hotline : 091.186.4670
Email : phutho@ecotek-canada.vn
Điện thoại : (0210) 6.250.086
Fax : (0210) 6.250.087
Người đại diện        : Ông. LÊ TUYÊN QUANG

Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Le Tuyen Quang

  Ông. LÊ TUYÊN QUANG
  Giám Đốc Chi Nhánh
  Điện thoại: 091.186.4670
  Email: quang-le@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Quang Hien

  Ông. NGUYỄN QUANG HIỂN
  Phó Giám Đốc Chi Nhánh
  Điện thoại: 098.561.3767
  Email: hien-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Duc Thinh

  Ông. NGUYỄN ĐỨC THỊNH 
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 091.186.4148
  Email: thinh-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Phung Thanh Xuan

  Ông. PHÙNG THANH XUÂN
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 091.186.4352
  Email: xuan-phung@ecotek-canada.vn

 • Trinh Duc Huong

  Ông. TRỊNH ĐỨC HƯỞNG
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 091.186.4161
  Email: huong-trinh@ecotek-canada.vn

 • Pham Thi HUe

  Bà. PHẠM THỊ HUỆ
  Kế Toán - Hành Chính
  Điện thoại: (0210) 6.250.086
  Email: hue-pham@ecotek-canada.vn

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI THÁI NGUYÊN Ẩn
 • Địa chỉ: 375A đường 3/2, tổ 4, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
 • Điện thoại: (0208) 2.490.286

Chi nhánh Thái Nguyên thành lập tháng 06 năm 2017 chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo hành bộ lưu điện, cung cấp các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan đến Bộ Lưu Điện tại các tỉnh : Bắc Kạn, Cao Bằng, Thái Nguyên

Thông tin

Địa chỉ : 375A đường 3/2, tổ 4, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Hotline : 091.186.4671
Email : thainguyen@ecotek-canada.vn 
Điện thoại : (0208) 2.490.286
Fax (0208) 2.490.286
Người đại diện     : Ông. LUÂN ĐỨC HÀ

 Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự quản lý

 • Luan Duc Ha

  Ông. LUÂN ĐỨC HÀ
  Giám Đốc Chi Nhánh
  Điện thoại: 091.186.4671
  Email: ha-luan@ecotek-canada.vn

 • Truong Cong Duc

  Ông. TRƯƠNG CÔNG ĐỨC
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4356
  Email: duc-truong@ecotek-canada.vn

 • Do Hoang Viet

  Ông. ĐỖ HOÀNG VIỆT
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.232.1197
  Email: viet-do@ecotek-canada.vn

 • Ha Thi Duyen

  Bà. HÀ THỊ DUYÊN
  Kế toán - Hành chính
  Điện thoại: (0208) 2.490.286 
  Email: duyen-ha@ecotek-canada.vn

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI HÀ NỘI Ẩn
 • Địa chỉ: Số 10, Ngách 20, Ngõ 93, Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
 • Điện thoại: (024) 35.632.556

Chi nhánh Hà Nội được thành lập từ những ngày đầu của Công ty Nguyên Hà, phụ trách một thị trường rộng lớn gồm các tỉnh thành trọng điểm Miền Bắc gồm các tỉnh: Lạng Sơn, Bắc Giang và Thủ Đô Hà Nội chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo hành bộ lưu điện, cung cấp các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan đến Bộ Lưu Điện tại khu vực trọng điểm này.

Thông tin

Địa chỉ : Số 10, Ngách 20, Ngõ 93, Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline : 091.186.4672
Email : hanoi@ecotek-canada.vn 
Điện thoại : (024) 35.632.556
Fax : (024) 35.682.447
Người đại diện     : Ông. CAO HỮU HÀ

 Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự quản lý

 • Cao Huu Ha

  Ông. CAO HỮU HÀ 
  Giám Đốc Chi Nhánh 
  Điện thoại: 091.186.4672
  Email: ha-cao@ecotek-canada.vn 

 • hong loan

  Bà. VŨ HỒNG LOAN 
  Phó Giám Đốc Chi Nhánh 
  Điện thoại: 090.898.1565
  Email: loan-vu@ecotek-canada.vn 

 • Nguyen Duy Dat

  Ông. NGUYỄN DUY ĐẠT
  Phó Giám Đốc Kỹ Thuật Chi Nhánh
  Điện thoại: 091.186.4384
  Email: dat-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Hoang Van Can

  Ông. HOÀNG VĂN CẦN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.686.2230
  Email: can-hoang@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Huy Hoang

  Ông. NGUYỄN HUY HOÀNG
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.7147
  Email: hoang-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Dang Minh Hieu

  Ông. ĐẶNG MINH HIẾU
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.0964
  Email: ngoc-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Vu Van Phi

  Ông. VŨ VĂN PHI
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.2416
  Email: phi-vu@ecotek-canada.vn

 • Dao Thi Hanh

  Bà. ĐÀO THỊ HẠNH 
  Kế toán - Hành Chính
  Điện thoại: (024) 35.632.556
  Email: hanh-dao@ecotek-canada.vn

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI ĐÔNG HÀ NỘI Ẩn
 • Địa chỉ: Số 52, ngõ 56, phố Vũ Xuân Thiều, Quận Long Biên, Hà Nội
 • Điện thoại: (024) 32.009.147

Văn phòng giao dịch Đông Hà Nội được thành lập tháng 08 năm 2017, chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo hành bộ lưu điện, cung cấp các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan đến Bộ Lưu Điện tại địa bàn các quận Long Biên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên.

Thông tin

Địa chỉ : Số 52, ngõ 56, phố Vũ Xuân Thiều, Quận Long Biên, Hà Nội
Hotline : 091.186.4673
Email : dong-hanoi@ecotek-canada.vn 
Điện thoại : (024) 32.009.147
Fax : (024) 32.009.147
Người đại diện     : Ông. PHẠM QUỐC THẮNG

Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự quản lý

 • Pham Quoc Thang

  Ông. PHẠM QUỐC THẮNG 
  Giám Đốc Chi Nhánh
  Điện thoại: 091.186.4673
                      091.186.4416
                      091.186.5057
  Email: thang-pham@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Thanh Tung

  Ông. NGUYỄN THANH TÙNG 
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4398
  Email: tung-nguyen2204@ecotek-canada.vn 

 • Le Thi Thuc

  Bà. LÊ THỊ THỰC 
  Kế toán - Hành Chính
  Điện thoại: (024) 32.009.147
  Email: thuc-le@ecotek-canada.vn 

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI TÂY HÀ NỘI Ẩn
 • Địa chỉ: Phố Lai Xá, xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
 • Điện thoại: (024) 32.009.174

Văn phòng giao dịch Tây Hà Nội được thành lập tháng 08 năm 2017, chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo hành bộ lưu điện, cung cấp các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan đến Bộ Lưu Điện tại địa bàn thành phố Hà Nội: huyện Nam Từ Liêm, Huyện Bắc Từ Liêm, Huyện Hoài Đức, Huyện Sóc Sơn, Huyện Ba Vì, Thị xã Sơn Tây, Huyện Mê Linh, Huyện Thạch Thất, Huyện Quốc Oai, Huyện Đan Phượng, Huyện Phúc Thọ, Huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Thông tin

Địa chỉ : Phố Lai Xá, xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
Hotline : 091.186.4674
Email : tay-hanoi@ecotek-canada.vn 
Điện thoại : (024) 32.009.174
Fax :
Người đại diện     : Ông. VƯƠNG TRUNG THÀNH

Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự quản lý

 • Vuong Trung Thanh

  Ông. VƯƠNG TRUNG THÀNH 
  Giám Đốc Chi Nhánh
  Điện thoại: 091.186.4674
  Email: thanh-vuong@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Van Long

  Ông. NGUYỄN VĂN LONG
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.5469
  Email: long-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Vu Viet Chien

  Ông. VŨ VIẾT CHIẾN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.5772
  Email: chien-vu@ecotek-canada.vn

 • Le Thi Nhu Ngoc

  Cô. LÊ THỊ NHƯ NGỌC
  Kế Toán - Hành Chính
  Điện thoại:(0243) 2.009.174
  Email: ngoc-le@ecotek-canada.vn

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI HẢI PHÒNG Ẩn
 • Địa chỉ: Số 349 Trường Chinh, Tổ dân phố 19, P. Lãm Hà, Quận Kiến An, Tp.Hải Phòng
 • Điện thoại: (0225) 2299.150

Chi nhánh Hải Phòng được thành lập ngày 01/03/2017, phụ trách các địa bàn là: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương. Chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo hành bộ lưu điện, cung cấp các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan đến Bộ Lưu Điện.

Thông tin

Địa chỉ : Số 349 Trường Chinh, Tổ dân phố 19, P. Lãm Hà, Quận Kiến An, Tp.Hải Phòng 
Hotline : 0911.864.675
Email : haiphong@ecotek-canada.vn
Điện thoại : 0225.2299.150
Fax 0225.2299.150
Người đại diện   : Ông. BÙI THANH TUẤN 

Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Bui Thanh Tuan

  Ông. BÙI THANH TUẤN
  Giám Đốc Chi Nhánh
  Điện thoại: 091.186.4675
                      091.186.5091
  Email: tuan-bui@ecotek-canada.vn

 • Bui Duc Tien

  Ông. BÙI ĐỨC TIẾN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại:  091.186.5082
  Email: tien-bui@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Thi Quyen

  Bà. NGUYỄN THỊ QUYÊN
  Kế toán - Hành chính
  Điện thoại:   (0225) 2.299.150
  Email: quyen-nguyen1207@ecotek-canada.vn

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI NAM ĐỊNH Ẩn
 • Địa chỉ: Số 9, Nguyễn Cảnh Dị, Phường Lộc Vượng, Tp.Nam Định, tỉnh Nam Định
 • Điện thoại: (0228) 3964.676

Chi nhánh Nam Định được thành lập được thành lập ngày 01/03/2017. Chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo hành bộ lưu điện, cung cấp các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan đến Bộ Lưu Điện tại địa bàn các tình : Nam Định, Thái Bình

Thông tin

Địa chỉ : Số 9, Nguyễn Cảnh Dị, Phường Lộc Vượng, Tp.Nam Định, tỉnh Nam Định
Hotline : 0911.864.676
Email : namdinh@ecotek-canada.vn
Điện thoại : 0228.3964.676
Fax : 0228.3964.676
Người đại diện     : Ông. NGUYỄN VĂN HIỂU

 Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự quản lý

 • Nguyen Van Hieu

  Ông. NGUYỄN VĂN HIỂU
  Giám Đốc Chi Nhánh 
  Điện thoại: 091.186.4676
  Email: hieu-nguyen@ecotek-canada.vn 

 • Nguyen Xuan Quyet

  Ông. NGUYỄN XUÂN QUYẾT
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 091.186.5176
  Email: quyet-nguyen@ecotek-canada.vn  

 • Vu Minh Thanh

  Ông. VŨ MINH THÀNH
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.2874
  Email: thanh-vu@ecotek-canada.vn  

 • Nguyen van Dao

  Ông. NGUYỄN VĂN ĐÀO
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.292.1237
  Email: dao-nguyen@ecotek-canada.vn  

 • Le Van Hieu

  Ông. LÊ VĂN HIẾU
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.999.1364
  Email: hieu-le@ecotek-canada.vn  

 • PHAM THI NGOC

  Bà. PHẠM THỊ NGỌC 
  Kế toán - Hành chính
  Điện thoại: (0228) 3 964.676
  Email: ngoc-pham@ecotek-canada.vn  

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI THANH HÓA Ẩn
 • Địa chỉ: Lô 37 Bà Triệu, Tp Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
 • Điện thoại: (0237) 3.754.548

Chi nhánh Thanh Hoá được thành lập từ năm 2007, phụ trách các địa bàn trọng điểm là: Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hoá. Chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo hành bộ lưu điện, cung cấp các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan đến Bộ Lưu Điện tại khu vực trọng điểm này.

Thông tin

Địa chỉ : Lô 37 Bà Triệu, Tp Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Hotline : 091.186.4677
Email : thanhhoa@ecotek-canada.vn
Điện thoại : (0237) 3.754.548
Fax : (0237) 3.754.549
Người đại diện      : Ông. LÊ CÔNG HỌC

 Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự

 • Le Cong Hoc

  Ông. LÊ CÔNG HỌC
  Giám Đốc Chi Nhánh
  Điện thoại: 091.186.4677
  Email: hoc-le@ecotek-canada.vn 

 • Do Cong

  Ông. ĐỖ CÔNG 
  Phó Giám Đốc Chi Nhánh 
  Điện thoại: 091.1860.5190
  Email: cong-do@ecotek-canada.vn 

 • Dinh Cong Truong

  Ông. ĐINH CÔNG TRƯỜNG 
  Phó Giám Đốc Chi Nhánh 
  Điện thoại: 091.186.5216
  Email: truong-dinh@ecotek-canada.vn 

 • Do Quan

  Ông. ĐỖ QUÂN 
  Kỹ Thuật viên 
  Điện thoại: 090.834.4084
  Email: quan-do@ecotek-canada.vn 

 • Tran Van Hien

  Ông. TRẦN VĂN HIỀN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 097.618.5583
  Email: hien-tran@ecotek-canada.vn

 • Cao Huu Hanh

  Ông. CAO HỮU HẠNH
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.797.0252
  Email: hanh-cao@ecotek-canada.vn  

 • Cao Huu Lam

  Ông. CAO HỮU LÂM
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.7856
  Email: lam-cao@ecotek-canada.vn  

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI NGHỆ AN Ẩn
 • Địa chỉ: Số 24, Ngõ 34 Đường Nguyễn Đức Cảnh, P. Hưng Bình, Tp Vinh, Tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại: (0238) 868.5268

Chi nhánh Nghệ An vừa được thành lập từ ngày 01/01/2017, phụ trách các địa bàn quan trọng là: Nghệ An và Hà Tĩnh. Chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo hành bộ lưu điện, cung cấp các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan đến Bộ Lưu Điện tại khu vực. Tuy vừa được thành lập nhưng đội ngũ quản lý và kỹ thuật viên Chi Nhánh đã có nhiều năm kinh nghiệm với quyết tâm cao của mình, chi nhánh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ và mang lại sự hài lòng của khách hàng trong dịch vụ liên quan. 

Thông tin

Địa chỉ : Số 24, Ngõ 34 Đường Nguyễn Đức Cảnh, P. Hưng Bình, Tp Vinh, Tỉnh Nghệ An
Hotline : 091.186.4678
Email : nghean@ecotek-canada.vn
Điện thoại : (0238) 868.5268
Fax : (0238) 868.5368
Người đại diện      : Ông. TRỊNH ANH TRIỀU

 Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự

 • Trinh Anh Trieu

  Ông. TRỊNH ANH TRIỀU
  Giám Đốc Chi Nhánh
  Điện thoại: 091.186.4678
  Email: trieu-trinh@ecotek-canada.vn

 • Hoang Van Linh

  Ông. HOÀNG VĂN LINH 
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.898.2341
  Email: linh-hoang@ecotek-canada.vn 

 • Hoang Manh Cuong

  Ông. HOÀNG MẠNH CƯỜNG
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.6766
  Email: cuong-hoang@ecotek-canada.vn 

 • Nguyen Van Son

  Ông. NGUYỄN VĂN SƠN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 091.186.5280
  Email: son-nguyen0411@ecotek-canada.vn 

 • Le Duy Hoang

  Ông. LÊ DUY HOÀNG
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.797.2679
  Email: hoang-le@ecotek-canada.vn 

 • Le Thị Binh

  Cô. LÊ THỊ BÌNH 
  Kế toán - Hành chính
  Điện thoại: (0238) 868.5268
  Email: binh-le1510@ecotek-canada.vn 

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI QUẢNG NGÃI Ẩn
 • Địa chỉ: 576 Hai Bà Trưng, Phường Trần Phú, Thành Phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.
 • Điện thoại: (0255) 3.737.686

Chi nhánh Quảng Ngãi là một trong những chi nhánh chiến lược của Nguyên Hà và cũng là chi nhánh trọng điểm trong kế hoạch kinh doanh năm từ năm 2018. Chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo hành bộ lưu điện, cung cấp các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan đến Bộ Lưu Điện tại khu vực trọng điểm: Quảng Ngãi 

Thông tin

 
Địa chỉ : 576 Hai Bà Trưng, Phường Trần Phú, Thành Phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.
Hotline : 091.186.4681
Email : quangngai@ecotek-canada.vn
Điện thoại      : (0255) 3.737.686
Fax (0255) 3.737.686
Đại diện : Ông. HUỲNH VĂN THIỆN

Xem bản đồ đường đi 

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Huynh Van Thien

  Ông. HUỲNH VĂN THIỆN
  Giám Đốc Chi Nhánh
  Điện thoại: 091.186.4681
  Email: thien-huynh@ecotek-canada.vn

 • Le Quang Thuong

  Ông. LÊ QUANG THƯỜNG
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.8534
  Email: thuong-le@ecotek-canada.vn

 • Vo Thi Anh Binh

  Cô. VÕ THỊ ÁNH BÌNH
  Kế Toán - Hành Chính
  Điện thoại: (0255) 3.737.686
  Email: binh-vo@ecotek-canada.vn

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI QUẢNG BÌNH Ẩn
 • Địa chỉ: 31 Lê Lợi, phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
 • Điện thoại: (0232) 3.848.068

Chi nhánh Quảng Bình vừa được thành lập tháng 07/2017, chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo hành bộ lưu điện, cung cấp các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan đến Bộ Lưu Điện tại địa bàn tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị. 

Thông tin

Địa chỉ : 31 Lê Lợi, phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 
Hotline : 091.186.4679 
Email : quangbinh@ecotek-canada.vn
Điện thoại      : (0232) 3.848.068
Fax (0232) 3.848.068
Đại diện : Ông. NGUYỄN CHÍ CÔNG 

Xem bản đồ đường đi 

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Nguyen Chi Cong

  Ông. NGUYỄN CHÍ CÔNG 
  Giám Đốc Chi Nhánh 
  Điện thoại: 091.186.4679
  Email: cong-nguyen@ecotek-canada.vn 

 • Tran Tien Phat

  Ông. TRẦN TIẾN PHÁT
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 091.186.5306
  Email: phat-tran@ecotek-canada.vn

 • Bui Van Su

  Ông. BÙI VĂN SỮ
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.4115
  Email: su-bui@ecotek-canada.vn

 • Hoang Manh Quan

  Ông. HOÀNG MẠNH QUÂN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.797.1181
  Email: quan-hoang@ecotek-canada.vn

 • Tran Thi Van

  Cô. TRẦN THỊ VÂN
  Hành Chính - Nhân Sự
  Điện thoại: (0232) 3.848.068
  Email: van-tran@ecotek-canada.vn 

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI GIA LAI Ẩn
 • Địa chỉ: 35 Tô Vĩnh Diện, Phường Hoa Lư, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai
 • Điện thoại: (0269) 3.829.869

Chi nhánh Gia Lai được thành lập tháng 06 năm 2017, với đội ngũ nhân sự nhiệt tình luôn hoàn thành tốt công việc được giao và duy trì được sự phát triển ổn định của Công ty Nguyên Hà tại Gia Lai. 

Chi Nhánh Gia Lai chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo hành bộ lưu điện, cung cấp các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan đến Bộ Lưu Điện tại khu vực trọng điểm này.: Gia Lai và Kon Tum.

Thông tin

Địa chỉ : 35 Tô Vĩnh Diện, Phường Hoa Lư, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Hotline : 091.186.4683
Email : gialai@ecotek-canada.vn
Điện thoại      : (0269) 3.829.869
Fax : (0269) 3.829.869
Đại diện : Ông. NGUYỄN VĂN KỈNH

Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

  • Nguyen Van Kinh

   Ông. NGUYỄN VĂN KỈNH
   Giám Đốc Chi Nhánh  
   Điện thoại: 091.186.4683
   Email: kinh-nguyen@ecotek-canada.vn 

  • Ha Anh Duy

   Ông. HÀ ANH DUY
   Kỹ Thuật viên
   Điện thoại: 091.186.5644
   Email: duy-ha@ecotek-canada.vn

  • Nguyen Viet Quang

   Ông. NGUYỄN VIỆT QUANG
   Kỹ Thuật viên
   Điện thoại: 091.801.0516
   Email: quang-nguyen@ecotek-canada.vn

  • Nguyen Cong Tri

   Ông. NGUYỄN CÔNG TRÍ 
   Kỹ Thuật viên
   Điện thoại: 090.989.8601
   Email: tri-nguyen@ecotek-canada.vn

  • Le Thi Thanh Tuyen

   Cô. LÊ THỊ THANH TUYỀN
   Kế toán - Hành chính 
   Điện thoại: (0269) 3.829.869
   Email: tuyen-le@ecotek-canada.vn

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI BÌNH ĐỊNH Ẩn
 • Địa chỉ: 30 Lê Thị Hồng Gấm, P. Trần Phú, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
 • Điện thoại: (0256) 3.813.363

Chi nhánh Bình Định vừa được thành lập từ ngày 01/03/2017, phụ trách các địa bàn tỉnh Bình Định. Chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo hành bộ lưu điện, cung cấp các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan đến Bộ Lưu Điện tại khu vực. Tuy vừa được thành lập nhưng đội ngũ quản lý và kỹ thuật viên Chi Nhánh đã có nhiều năm kinh nghiệm với quyết tâm cao của mình, chi nhánh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ và mang lại sự hài lòng của khách hàng trong dịch vụ liên quan. 

Thông tin

Địa chỉ : 30 Lê Thị Hồng Gấm, P. Trần Phú, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Hotline : 0911.864.682
Email : binhdinh@ecotek-canada.vn
Điện thoại      : (0256) 3.813.363
Fax : (0256) 3.813.363
Đại diện : Ông. PHẠM HUỲNH VINH 

Xem bản đồ đường đi 

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Pham Huynh Vinh

  Ông. PHẠM HUỲNH VINH
  Giám Đốc Chi Nhánh
  Điện thoại: 091.186.4682
  Email: vinh-pham@ecotek-canada.vn 

   

 • Le Trong Nam

  Ông. LÊ TRỌNG NAM
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.676.9682
  Email: nam-le@ecotek-canada.vn 

   

 • Le Trong Phu

  Ông. LÊ TRỌNG PHÚ
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.292.1578
  Email: phu-le@ecotek-canada.vn 

   

 • Le Quang Hai

  Ông. LÊ QUANG HẢI
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.292.1577
  Email: hai-le1005@ecotek-canada.vn 

 • Van Thi Thu Huong

  Cô. VĂN THỊ THU HƯỜNG
  Kế toán - Hành chính
  Điện thoại: (0256) 3.813.363
  Email: huong-van@ecotek-canada.vn

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI NHA TRANG Ẩn
 • Địa chỉ: 773 Đường 2 Tháng 4, P. Vĩnh Phước, Tp Nha Trang, Khánh Hoà
 • Điện thoại: (0258) 3.818.381

Chi nhánh Nha Trang là một trong những chi nhánh chiến lược của Nguyên Hà và cũng là chi nhánh trọng điểm trong kế hoạch kinh doanh.

Chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo hành bộ lưu điện, cung cấp các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan đến Bộ Lưu Điện tại khu vực trọng điểm: Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận.

Thông tin

Santak Nha Trang
Địa chỉ : 773 Đường 2 Tháng 4, P. Vĩnh Phước, Tp Nha Trang, Khánh Hoà
Hotline : 091.186.4685
Email : nhatrang@ecotek-canada.vn
Điện thoại      : (0258) 3.818.381
Fax : (0258) 3.818.387
Đại diện : Ông. NGUYỄN HÀ KHÁNH VINH

Xem bản đồ đường đi 

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Nguyen Ha Khanh Vinh

  Ông. NGUYỄN HÀ KHÁNH VINH
  Giám Đốc Chi Nhánh
  Điện thoại: 091.186.4685
  Email: vinh-nguyen@ecotek-canada.vn  

 • Tran Quoc Dung

  Ông. TRẦN QUỐC DŨNG
  Phó Giám Đốc Kỹ Thuật
  Điện thoại: 091.186.5420
  Email: dung-tran@ecotek-canada.vn  

 • Le Huynh Bao Tien

  Ông. LÊ HUỲNH BẢO TIỆN
  Phó Giám Đốc Kỹ Thuật
  Điện thoại: 091.186.5453
  Email: tien-le@ecotek-canada.vn  

 • Nguyen Le Thien Thuat

  Ông. NGUYỄN LÊ THIÊN THUẬT 
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.888.6005 
  Email: thuat-nguyen@ecotek-canada.vn 

 • Tran Thanh Binh

  Ông. TRẦN THANH BÌNH 
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.676.0949
  Email: binh-tran@ecotek-canada.vn  

 • Nguyen Khanh Linh

  Ông. NGUYỄN KHÁNH LINH
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 091.186.5441
  Email: linh-nguyen1710@ecotek-canada.vn  

 • Tran Quoc Huy Hoang

  Ông. TRẦN QUỐC HUY HOÀNG
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.686.1282
  Email: hoang-tran@ecotek-canada.vn  

 • Nguyen Quoc Vuong

  Ông. NGUYỄN QUỐC VƯƠNG
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.676.0948
  Email: vuong-nguyen0210@ecotek-canada.vn  

 • Tran Thanh Son

  Ông. TRẦN THANH SƠN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.4956
  Email: son-tran@ecotek-canada.vn  

 • Le Thi Duyen Kieu

  Cô. LÊ THỊ DUYÊN KIỀU
  Kế Toán Hành Chính 
  Điện thoại: 0258. 381 83 81
  Email: kieu-le@ecotek-canada.vn 

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI ĐÀ NẴNG Ẩn
 • Địa chỉ: Số 12 Nguyễn Khánh Toàn, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
 • Điện thoại: (0236) 3.817.077

Chi nhánh Đà Nẵng là một trong những chi nhánh chiến lược của Nguyên Hà và cũng là chi nhánh trọng điểm trong kế hoạch kinh doanh năm từ năm 2004. Chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo hành bộ lưu điện, cung cấp các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan đến Bộ Lưu Điện tại khu vực trọng điểm:Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam 

Thông tin

Địa chỉ : Số 12 Nguyễn Khánh Toàn, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Hotline : 091.186.4680
Email : danang@ecotek-canada.vn
Điện thoại      : (0236) 3.817.077
Fax : (0236) 3.840.732
Đại diện : Ông. TRƯƠNG MINH TUẤN 

Xem bản đồ đường đi 

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Truong Minh Tuan

  Ông. TRƯƠNG MINH TUẤN
  Giám Đốc Chi nhánh 
  Điện thoại: 091.186.4680
  Email : tuan-truong@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Ngoc Thang

  Ông. NGUYỄN NGỌC THẮNG
  Phó Giám Đốc Chi Nhánh
  Điện thoại: 091.186.5364
  Email: thang-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Duc Tai

  Ông. NGUYỄN ĐỨC TÀI 
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.797.0696
  Email: tai-nguyen@ecotek-canada.vn 

 • Vo Van Tien

  Ông. VÕ VĂN TIẾN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.979.0310
  Email: tien-vo@ecotek-canada.vn 

 • Tran Phuoc Tin

  Ông. TRẦN PHƯỚC TÍN
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 091.186.5324
  Email: tin-tran@ecotek-canada.vn

 • Vo Van Luan

  Ông. VÕ VĂN LUẬN
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.979.0535
  Email: luan-vo0101@ecotek-canada.vn

 • Le Phuoc Tuan

  Ông. LÊ PHƯỚC TUẤN
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.3162
  Email: tuan-le@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Van Thanh

  Ông. NGUYỄN VĂN THANH
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.8293
  Email: thanh-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Phan Anh Ngoc

  Ông. PHAN ANH NGỌC
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.979.5788
  Email: ngoc-phan@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Thi Vu Yen

  Cô. NGUYỄN THỊ VŨ YẾN
  Kế toán - Hành Chính
  Điện thoại: (0236) 3.817.077
  Email: yen-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Thi Thuy

  Cô. NGUYỄN THỊ THÚY
  NS Hỗ Trợ Nghiệp Vụ
  Điện thoại: 
  Email: 

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI TÂY NGUYÊN Ẩn
 • Địa chỉ: 48 Đường Ama Jhao, P. Tân Lập, Tp Buôn Ma Thuộc, Đắk Lắk
 • Điện thoại: (0262) 3.848.899

Chi nhánh Tây Nguyên được thành lập từ năm 2008, với đội ngũ nhân sự nhiệt tình luôn hoàn thành tốt công việc được giao và duy trì được sự phát triển ổn định của Công ty Nguyên Hà tại Tây Nguyên. 

Chi Nhánh Tây Nguyên chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo hành bộ lưu điện, cung cấp các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan đến Bộ Lưu Điện tại khu vực trọng điểm này.: Đắk Nông, Đắk Lắk.

Thông tin

Địa chỉ : 48 Đường Ama Jhao, P. Tân Lập, Tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Hotline : 091.186.4684
Email : taynguyen@ecotek-canada.vn
Điện thoại      : (0262) 3.848.899
Fax : (0262) 3.844.326
Đại diện : Ông. ĐOÀN NGỌC Ý

Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

  • Doan Ngoc Y

   Ông. ĐOÀN NGỌC Ý 
   Giám Đốc Chi Nhánh  
   Điện thoại: 091.186.4684
   Email: y-doan@ecotek-canada.vn 

  • Luong Van Thanh

   Ông. LƯƠNG VĂN THÀNH
   Kỹ Thuật viên
   Điện thoại: 090.292.1236
   Email: thanh-luong@ecotek-canada.vn

  • Nguyen Thanh Luan

   Ông. NGUYỄN THÀNH LUÂN
   Kỹ Thuật viên
   Điện thoại: 090.979.3864
   Email: luan-nguyen@ecotek-canada.vn

  • Phuong Tien Hung

   Ông. PHƯƠNG TIẾN HƯNG
   Kỹ Thuật viên
   Điện thoại: 091.186.5540
   Email: hung-phuong@ecotek-canada.vn

  • Bà. HOÀNG THỊ HIỀN
   Nhân sự Kế toán - Hành chính
   Điện thoại: (0262) 3.848.899
   Email:  hien-hoang@ecotek-canada.vn

  • Bà. NGUYỄN THỊ NĂM
   NS Hỗ Trợ Nghiệp Vụ
   Điện thoại: 
   Email:  

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI LÂM ĐỒNG Ẩn
 • Địa chỉ: 9 Kim Đồng, Phường 6, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
 • Điện thoại: (0263) 352.4686

Chi nhánh Lâm Đồng được thành lập ngày 01/03/2017. Chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo hành bộ lưu điện, cung cấp các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan đến Bộ Lưu Điện tại tỉnh Lâm Đồng 

Thông tin

Địa chỉ : 9 Kim Đồng, Phường 6, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Hotline : 091.186.4686
Email : lamdong@ecotek-canada.vn
Điện thoại      : (0263) 352.4686
Fax : (0263) 352.4686
Đại diện : Ông. VÕ ĐẮC THỌ

Xem bản đồ đường đi 

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Vo Dac Tho

  Ông. VÕ ĐẮC THỌ
  Giám Đốc Chi Nhánh
  Điện thoại: 091.186.4686
  Email: tho-vo@ecotek-canada.vn 

 • Nguyen Sang

  Ông. NGUYỄN SANG
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.7165
  Email: sang-nguyen@ecotek-canada.vn  

 • Nguyen Van Doan

  Ông. NGUYỄN VĂN ĐOÀN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.292.1786
  Email: doan-nguyen1001@ecotek-canada.vn  

 • Phan Tran Bao Tuan

  Ông. PHAN TRẦN BẢO TUẤN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.9762
  Email: tuan-phan@ecotek-canada.vn  

 • Nguyen Thi Thuc Anh

  Bà. NGUYỄN THỊ THỤC ANH  
  Kế toán - Hành chính
  Điện thoại: (0263) 3.524.686
  Email: anh-nguyen0805@ecotek-canada.vn  

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI ĐỒNG NAI Ẩn
 • Địa chỉ: 59/21 Phan Đình Phùng, KP1, P.Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
 • Điện thoại: (0251) 3.899.997

Chi nhánh Đồng Nai vừa được thành lập ngày 01/03/2017. Chịu trách nhiệm dịch vụ trước trong và sau bán hàng tại địa bàn: TP Biên Hòa, và các huyện trong tỉnh Đồng Nai.

Thông tin

Dong Nai
Địa chỉ : 59/21 Phan Đình Phùng, KP1, P.Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Hotline : 091.186.4687
Email : dongnai@ecotek-canada.vn
Điện thoại : (0251) 3.899.997
Fax : (0251) 3.899.997
Người đại diện : Ông. ĐỖ NHẬT TRƯỜNG
Xem bản đồ đường đi 

Đội ngũ nhân sự

 • Do Nhat Truong

  Ông. ĐỖ NHẬT TRƯỜNG 
  Giám Đốc Chi Nhánh
  Điện thoại: 091.186.4687
  Email: truong-do@ecotek-canada.vn  

 • Huynh Vo Tuyen

  Ông. HUỲNH VÕ TUYẾN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.5760 
  Email: tuyen-huynh@ecotek-canada.vn  

 • Nguyen Xuan Duy

  Ông. NGUYỄN XUÂN DUY
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.2532 
  Email: duy-nguyen1407@ecotek-canada.vn   

 • Nguyen Nam Son

  Ông. NGUYỄN NAM SƠN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.6405 
  Email: son-nguyen1109@ecotek-canada.vn   

 • Hoang Thi Yen

  Cô. HOÀNG THỊ YẾN 
  Kế toán - Hành chính 
  Điện thoại: (0251) 3.899.997  
  Email: yen-hoang@ecotek-canada.vn  

   

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI BÌNH DƯƠNG Ẩn
 • Địa chỉ: Số 11, Đường D3, KDC K8, Phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương
 • Điện thoại: (0274) 3.616.223

Chi nhánh Bình Dương vừa được thành lập ngày 01/03/2017. Chịu trách nhiệm dịch vụ trước trong và sau bán hàng tại địa bàn các tỉnh: Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh.

Thông tin

Địa chỉ : Số 11, Đường D3, KDC K8, Phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương
Hotline : 091.186.4688
Email : binhduong@ecotek-canada.vn 
Điện thoại : (0274) 3.616.223
Fax : (0274) 3.616.224 
Người đại diện     : Ông. PHAN THÀNH NHÂN

Xem bản đồ đường đi 

Đội ngũ nhân sự

 • Phan Thanh Nhan

  Ông. PHAN THÀNH NHÂN  
  Giám Đốc Chi Nhánh
  Điện thoại: 091.186.4688
  Email: nhan-phan@ecotek-canada.vn

 • To Van Tinh

  Ông. TÔ VĂN TÌNH  
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.9642
  Email: tinh-to@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Quoc Viet

  Ông. NGUYỄN QUỐC VIỆT  
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.4967
  Email: viet-nguyen1109@ecotek-canada.vn

 • Do Duy Lam

  Ông. ĐỖ DUY LAM  
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 091.186.5652
  Email: lam-do@ecotek-canada.vn

 • Han Thanh Luu

  Ông. HÁN THÀNH LƯU 
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 091.186.5876
  Email: lam-do@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Hai Ngan

  Ông. NGUYỄN HẢI NGÂN
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 093.476.0279
  Email: ngan-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Quoc Viet

  Ông. NGUYỄN QUỐC VIỆT 
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.979.6146
  Email: viet-nguyen0706@ecotek-canada.vn

 • Dinh Thi Yen

  Cô. ĐINH THỊ YẾN 
  Kế Toán - Hành Chính
  Điện thoại: (0274) 3.616.223
  Email: yen-dinh@ecotek-canada.vn

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI VŨNG TÀU Ẩn
 • Địa chỉ: 64 Huỳnh Khương An, Phường 3, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Điện thoại: (0254) 3.524.568

Chi nhánh Vũng Tàu được thành lập ngày 01/03/2017. Chịu trách nhiệm dịch vụ trước trong và sau bán hàng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thông tin

Địa chỉ : 64 Huỳnh Khương An, Phường 3,  TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Hotline : 091.186.4689
Email : vungtau@ecotek-canada.vn 
Điện thoại : (0254) 3.524.568
Fax : (0254) 3.524.569
Người đại diện     : Ông. TRẦN TẤN CÔNG

Xem bản đồ đường đi 

Đội ngũ nhân sự

 • Tran Tan Cong

  Ông. TRẦN TẤN CÔNG 
  Giám Đốc Chi Nhánh
  Điện thoại: 091.186.4689
  Email: cong-tran@ecotek-canada.vn  

 • Le Duy Chuong

  Ông. LÊ DUY CHƯƠNG
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.5364 
  Email: chuong-le@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Thi Hong Phuc

  Bà. NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC
  Kế Toán - Hành Chính
  Điện thoại: (0254) 3.524.568 
  Email: phuc-nguyen@ecotek-canada.vn

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI SÀI GÒN Ẩn
 • Địa chỉ: 74/40 Đường Số 9, P 16, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (028) 36. 366.611

Trung tâm dịch vụ khách hàng Sài Gòn, chịu trách nhiệm dịch vụ trước trong và sau bán hàng tại địa bàn Tp Hồ Chí Minh

Thông tin

 
Địa chỉ : 74/40 Đường Số 9, P 16, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline : 091.186.4690
Email : saigon@ecotek-canada.vn
Điện thoại : (028) 36. 366.611
Fax : (028) 36. 366.600
Người đại diện : Ông. HÀ VĂN MINH

Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự

 • Ha Van Minh

  Ông. HÀ VĂN MINH 
  Giám Đốc Chi Nhánh
  Điện thoại: 091.186.4690
  Email: minh-ha@ecotek-canada.vn

 • Tran Van Hoc

  Ông. TRẦN VĂN HỌC 
  Phó Giám Đốc Chi Nhánh
  Điện thoại: 090.989.3842
  Email: hoc-tran@ecotek-canada.vn

 • Vo Ngoc Duc

  Ông. VÕ NGỌC ĐỨC
  Phó Giám Đốc Chi Nhánh
  Điện thoại: 090.989.8549
  Email: duc-vo@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Cong Danh

  Ông. NGUYỄN CÔNG DANH
  Phó Giám Đốc Kỹ Thuật
  Điện thoại: 090.989.8453
  Email: danh-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Huynh Hoai Son

  Ông. HUỲNH HOÀI SƠN
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.391.8134
  Email: son-huynh@ecotek-canada.vn

 • Tran Quang Trang

  Ông. TRẦN QUANG TRÁNG
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.2334
  Email: trang-tran@ecotek-canada.vn

 • Dang Duc Quang

  Ông. ĐẶNG ĐỨC QUANG
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.6158
  Email: quang-dang@ecotek-canada.vn

 • Pham Hoang Hac

  Ông. PHẠM HOÀNG HẠC
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.0157
  Email: hac-pham@ecotek-canada.vn

 • Le Phan Nhat Minh

  Ông. LÊ PHAN NHẬT MINH
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.7467
  Email: minh-le@ecotek-canada.vn

 • Le HUng Hau

  Ông. LÊ HÙNG HẬU
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.5042
  Email: hau-le@ecotek-canada.vn

 • Pham Trung Quan

  Ông. PHẠM TRUNG QUÂN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.5837
  Email: quan-pham@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Truong Lam

  Ông. NGUYỄN TRƯỜNG LAM
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.0862
  Email: lam-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Tran Nhat Hien 

  Ông. TRẦN NHẬT HIỂN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.1392
  Email: hien-tran2011@ecotek-canada.vn

 • Tran Thi Kim Loan

  Cô. TRẦN THỊ KIM LOAN
  Kế toán - Hành Chính
  Điện thoại: 028.36.366.611
  Email: loan-tran@ecotek-canada.vn

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI LONG AN Ẩn
 • Địa chỉ: Đường Số 8, KDC Mai Thị Non, Thi Trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
 • Điện thoại: (0272) 3.637.986

Chi nhánh Long An được thành lập ngày 01/03/2017. Chịu trách nhiệm dịch vụ trước trong và sau bán hàng tại địa bàn tỉnh Long An 

Thông tin

Địa chỉ : Đường Số 8, KDC Mai Thị Non, Thi Trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
Hotline : 091.186.4691
Email : longan@ecotek-canada.vn 
Điện thoại : (0272) 3.637.986
Fax : (0272) 3.637.985
Người đại diện     : Ông. NGUYỄN VIỆT TRUNG 

Xem bản đồ đường đi 

Đội ngũ nhân sự

 • Nguyen Viet Trung

  Ông. NGUYỄN VIỆT TRUNG  
  Giám Đốc Chi Nhánh
  Điện thoại: 091.186.4691
  Email: trung-nguyen@ecotek-canada.vn  

   

 • Nguyen Van Son

  Ông. NGUYỄN VĂN SƠN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.1941
  Email: son-nguyen@ecotek-canada.vn  

 • Le Thanh Duy

  Ông. LÊ THANH DUY 
  Kỹ Thuật Viên 
  Điện thoại: 090.989.3775
  Email: duy-le@ecotek-canada.vn 

 • Bui Nguon Co

  Ông. BÙI NGƯƠN CƠ 
  Kỹ Thuật Viên 
  Điện thoại: 090.989.2158
  Email: co-bui@ecotek-canada.vn 

 • Nguyen Thi Kim Xuyen

  Cô. NGUYỄN THỊ KIM XUYẾN 
  Kế toán - Hành chính
  Điện thoại:  (0272) 3.637.986
  Email: xuyen-nguyen@ecotek-canada.vn 

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI TIỀN GIANG Ẩn
 • Địa chỉ: 20A1, Lý Thường Kiệt, Phường 5, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang
 • Điện thoại: (0273) 3.955.395

Chi nhánh Tiền Giang là một trong những chi nhánh chiến lược của Nguyên Hà và cũng là chi nhánh trọng điểm trong kế hoạch kinh doanh. Chịu trách nhiệm dịch vụ trước trong và sau bán hàng tại địa bàn các tỉnh, thành: Tiền Giang, Bến Tre Trà Vinh 

Thông tin

Địa chỉ : 20A1, Lý Thường Kiệt, Phường 5, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang 
Hotline : 091.186.4692
Email : tiengiang@ecotek-canada.vn 
Điện thoại : (0273) 3.955.395
Fax : (0273) 3.867.620
Người đại diện     : Ông. PHẠM TRƯỜNG GIANG

Xem bản đồ đường đi 

Đội ngũ nhân sự

 • PHAM TRUONG GIANG

  Ông. PHẠM TRƯỜNG GIANG
  Giám Đốc Chi Nhánh 
  Điện thoại: 091.186.4692
  Email: giang-pham@ecotek-canada.vn 

 • Vo Ba Luan

  Ông. VÕ BÁ LUÂN 
  Phó Giám Đốc Chi Nhánh 
  Điện thoại: 091.186.5901
  Email: luan-vo@ecotek-canada.vn 

 • Nguyen Thanh Loi

  Ông. NGUYỄN THÀNH LỢI 
  Phó Giám Đốc Kỹ Thuật Chi Nhánh 
  Điện thoại: 091.186.5948
  Email: loi-nguyen@ecotek-canada.vn 

 • Nguyen Ba Thuyen

  Ông. NGUYỄN BÁ THUYÊN 
  Kỹ Thuật Viên 
  Điện thoại: 091.186.5932
  Email: thuyen-nguyen@ecotek-canada.vn 

 • Vo Van Hiep

  Ông. VÕ VĂN HIỆP
  Kỹ Thuật Viên 
  Điện thoại: 090.989.0235
  Email: hiep-vo@ecotek-canada.vn 

 • Nguyen Qui Thanh

  Ông. NGUYỄN QUÍ THANH
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 091.855.5495
  Email: thanh-nguyen0606@ecotek-canada.vn

 • Vo Thi Hong Ngoc

  Bà. Võ Thị Hồng Ngọc 
  Kế Toán - Hành Chính 
  Điện thoại: (0273) 3.955.395
  Email: ngoc-vo@ecotek-canada.vn 

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI CẦN THƠ Ẩn
 • Địa chỉ: Số P28, Đường Số 7, Khu Đô Thị Mới Hưng Phú, P. Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ.
 • Điện thoại: (0292) 3.739.040

Chi nhánh Cần Thơ là một trong những chi nhánh chiến lược của Nguyên Hà và cũng là chi nhánh trọng điểm trong kế hoạch kinh doanh. Chịu trách nhiệm dịch vụ trước trong và sau bán hàng tại địa bàn các tỉnh, thành: Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng.

Thông tin

Địa chỉ : Số P28, Đường Số 7, Khu Đô Thị Mới Hưng Phú, P. Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ.
Hotline : 091.186.4694
Email : cantho@ecotek-canada.vn
Điện thoại : (0292) 3.739.040
Fax : (0292) 3.781.264
Người đại diện         : Ông. NGUYỄN VĂN TÁM NHỎ

Xem bản đồ đường đi 

Đội ngũ nhân sự

 • Nuyen Van Tam Nho

  Ông. NGUYỄN VĂN TÁM NHỎ 
  Giám Đốc Chi Nhánh
  Điện thoại: 091.186.4694 
  Email: nho-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Pham Minh Hoang

  Ông. PHẠM MINH HOÀNG
  Phó Giám Đốc Chi Nhánh
  Điện thoại: 091.186.5960
  Email: hoang-pham@ecotek-canada.vn 

 • Nguyen Thanh Nhieu

  Ông. NGUYỄN THANH NHIỀU 
  Phó Giám Đốc Chi Nhánh
  Điện thoại: 091.186.4693
  Email: nhieu-nguyen@ecotek-canada.vn  

 • Le Thi Ngoc Han

  Bà. LÊ THỊ NGỌC HÂN
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.5459
  Email: han-le@ecotek-canada.vn

 • Ly Van Khanh

  Ông. LÝ VĂN KHANH
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 091.186.5957 
  Email: khanh-ly@ecotek-canada.vn

 • Tran Dinh tien

  Ông. TRẦN ĐINH TIÊN
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.0618 
  Email: tien-tran@ecotek-canada.vn

 • Do Nguyen Huu Tinh

  Ông. ĐỖ NGUYỄN HỮU TÌNH
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 091.801.8757 
  Email: tinh-do@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Van Luc

  Ông. NGUYỄN VĂN LỰC
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.898.6286 
  Email: luc-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Phan Tu Anh

  Bà. PHAN TÚ ANH
  Kế Toán - Hành Chính Nhân Sự 
  Điện thoại: (0292) 3.739.040
  Email: anh-phan@ecotek-canada.vn

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI KIÊN GIANG Ẩn
 • Địa chỉ: P33-22, Đường Trần Bạch Đằng, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, Kiên Giang
 • Điện thoại: (0297) 3.558.558

Chi nhánh Kiên Giang được thành lập vào ngày 01/03/2017. Chịu trách nhiệm dịch vụ trước trong và sau bán hàng tại địa bàn các tỉnh: An Giang, Kiên Giang.

Thông tin

Địa chỉ : P33-22, Đường Trần Bạch Đằng, P. An Hòa, TP. Rạch Giá, Kiên Giang
Hotline : 091.186.4695
Email : kiengiang@ecotek-canada.vn 
Điện thoại : (0297) 3.558.558
Fax : (0297) 3.558.559
Người đại diện     : Ông. NGUYỄN QUANG THẮNG

Xem bản đồ đường đi 

Đội ngũ nhân sự

 • Nguyen Quang Thang

  Ông. NGUYỄN QUANG THẮNG 
  Giám Đốc Chi Nhánh
  Điện thoại: 091.186.4695
  Email: thang-nguyen2102@ecotek-canada.vn   

 • Phan Vu Ca

  Ông. PHAN VŨ CA 
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 091.186.5961
  Email: ca-phan@ecotek-canada.vn  

 • Tu The An

  Ông. TỪ THẾ AN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.0743
  Email: an-tu@ecotek-canada.vn  

 • Nguyen Thi Kim Kha

  Cô. NGUYỄN THỊ KIM KHA
  Kế toán - Hành chính 
  Điện thoại:  (0297) 3.558.558
  Email: kha-nguyen@ecotek-canada.vn

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI PHÚ QUỐC Ẩn
 • Địa chỉ: Ấp Bến Tràm, Xã Cửa Dương, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang
 • Điện thoại: (0297) 3.848.948

Chi nhánh Kiên Giang được thành lập vào ngày 29/05/2019. Chịu trách nhiệm dịch vụ trước trong và sau bán hàng tại địa bàn các tỉnh: Phú Quốc

Địa chỉ Ấp Bến Tràm, Xã Cửa Dương, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang
Hotline 091.186.4141
Email phuquoc@ecotek-canada.vn 
Điện thoại (0297) 3.848.948
Fax
Người đại diện     : Ông. TRẦN MINH THÙY

Xem bản đồ đường đi 

Đội ngũ nhân sự

 • Tran Minh Thuy

  Ông. TRẦN MINH THÙY
  Giám Đốc Chi Nhánh
  Điện thoại: 091.186.4141
  Email: thuy-tran@ecotek-canada.vn

 •  Huynh Van Dien

  Ông. HUỲNH VĂN DIỄN
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.242.3282
  Email: dien-huynh@ecotek-canada.vn

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI CÀ MAU Ẩn
 • Địa chỉ: 201 Ngô Gia Tự, Phường 5, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
 • Điện thoại: (0290) 3.540.558

Chi nhánh Cà Mau được thành lập ngày 01/03/2017. Chịu trách nhiệm dịch vụ trước trong và sau bán hàng tại địa bàn các hai tỉnh: Cà Mau và Bạc Liêu.

Thông tin 

Địa chỉ : 201 Ngô Gia Tự, Phường 5, TP. Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Hotline : 091.186.4696
Email : camau@ecotek-canada.vn 
Điện thoại : (0290) 3.540.558
Fax : (0290) 3.540.557 
Người đại diện     : Ông. LÊ QUỐC ĐOÀN

Xem bản đồ đường đi 

Đội ngũ nhân sự 

 • Le Quoc Doan

  Ông. LÊ QUỐC ĐOÀN
  Giám Đốc Chi Nhánh
  Điện thoại: 091.186.4696
  Email: doan-le@ecotek-canada.vn

 • Phan Bao Xuyen

  Ông. PHAN BẢO XUYÊN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 091.186.5974
  Email: xuyen-phan@ecotek-canada.vn

 • Ly Hai Quynh

  Cô. LÝ HẢI QUỲNH
  Kế toán - Hành chính 
  Điện thoại: (0290) 3.540.558 
  Email: quynh-ly@ecotek-canada.vn

THÀNH QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Công ty Nguyên Hà

23Năm thành lập và phát triển
30Trung tâm bảo hành
250Nhân viên
600.000 Khách Hàng

Được ủy quyền chính thức và hỗ trợ trực tiếp từ ECOTEK CANADA, Công ty Nguyên Hà cam kết trách nhiệm bảo hành sản phẩm SANTAK của TẬP ĐOÀN EATON CORPORATION PLC – ELECTRICAL SECTOR. XEM CHI TIẾT