Liên hệ

Điểm dịch vụ bảo hành

Khu vực Miền Bắc
ĐIỂM DỊCH VỤ LẠNG SƠN - A.S.P LẠNG SƠN Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Lạng Sơn
 • Điện thoại: 091.186.4384

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Ông. HOÀNG VĂN TUÂN
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4384
  Email: tuan-hoang@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ LAI CHÂU - A.S.P LAI CHÂU Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Lai Châu
 • Điện thoại: 091.186.3960

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Ông. HÁN QUYẾT THẮNG
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.3960
  Email: thang-han@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ LÀO CAI - A.S.P LÀO CAI Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Lào Cai
 • Điện thoại: 091.186.4667

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Nguyen Trong Viet

  Ông. NGUYỄN TRỌNG VIỆT
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4667
  Email: viet-nguyen2405@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Ngoc Ha

  Ông. NGUYỄN NGỌC HÀ
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.5672
  Email: ha-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Vang Van Quang

  Ông. VÀNG VĂN QUANG
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.3923
  Email: quang-vang@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ HÀ GIANG - A.S.P HÀ GIANG Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Hà Giang
 • Điện thoại: 091.186.3975

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Bui Xuan Hieu

  Ông. BÙI XUÂN HIẾU
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.3975
  Email: hieu-bui@ecotek-canada.vn

 • Do Nhu Cuong

  Ông. ĐỖ NHƯ CƯƠNG
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.989.0235
  Email: cuong-do@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ ĐIỆN BIÊN - A.S.P ĐIỆN BIÊN Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Điện Biên
 • Điện thoại: 091.186.4117

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Be Ich Truong

  Ông. BẾ ÍCH TRƯƠNG
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4117
  Email: truong-be@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ SƠN LA - A.S.P SƠN LA Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Sơn La
 • Điện thoại: 091.186.4669

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • trong cuong

  Ông. NGUYỄN TRỌNG CƯỜNG
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4669
  Email: cuong-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Ha Ngoc Son

  Ông. HÀ NGỌC SƠN
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.797.0525
  Email: son-ha@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ TUYÊN QUANG - A.S.P TUYÊN QUANG Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Tuyên Quang
 • Điện thoại: 091.186.4668

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Nguyen Trung Dung

  Ông. NGUYỄN TRUNG DŨNG
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4668
  Email: dung-nguyen1712@ecotek-canada.vn

 • Ông. LƯƠNG THANH HOÀNG
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.391.8134
  Email: hoang-luong@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ YÊN BÁI - A.S.P YÊN BÁI Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Yên Bái
 • Điện thoại: 091.186.4148

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Le Dinh Gia

  Ông. LÊ ĐÌNH GIÁ
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 091.186.4148
  Email: gia-le@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ PHÚ THỌ - A.S.P PHÚ THỌ Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Phú Thọ
 • Điện thoại: 091.186.4670

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Le Tuyen Quang

  Ông. LÊ TUYÊN QUANG
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4670
  Email: quang-le@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Duc Thinh

  Ông. NGUYỄN ĐỨC THỊNH 
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.6741
  Email: thinh-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Phung Thanh Xuan

  Ông. PHÙNG THANH XUÂN
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.6132
  Email: xuan-phung@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ THÁI NGUYÊN - A.S.P THÁI NGUYÊN Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Thái Nguyên
 • Điện thoại: 091.186.4671

Đội ngũ nhân sự quản lý

 • Do Hoang Viet

  Ông. ĐỖ HOÀNG VIỆT
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4671
  Email: viet-do@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ VĨNH PHÚC - A.S.P VĨNH PHÚC Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Vĩnh Phúc
 • Điện thoại: 091.186.4352

Đội ngũ nhân sự quản lý

 • Trinh Duc Huong

  Ông. TRỊNH ĐỨC HƯỞNG
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4352
  Email: huong-trinh@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Quang Hien

  Ông. NGUYỄN QUANG HIỂN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 098.561.3767
  Email: hien-nguyen@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ HÀ NỘI - A.S.P HÀ NỘI Ẩn

Thông tin

 
Hotline : 091.186.4672
Email : hanoi@ecotek-canada.vn 

Đội ngũ nhân sự quản lý

 • Cao Huu Ha

  Ông. CAO HỮU HÀ 
  Quản trị viên khu vực miền Bắc
  Điện thoại: 091.186.4672
  Email: ha-cao@ecotek-canada.vn 

 • hong loan

  Bà. VŨ HỒNG LOAN 
  Trợ lý Phó Tổng Giám Đốc khu vực miền Bắc
  Điện thoại: 090.898.1565
  Email: loan-vu@ecotek-canada.vn 

 • Pham Quoc Thang

  Ông. PHẠM QUỐC THẮNG 
  Quản trị viên khu vực miền Bắc
  Điện thoại: 091.186.4673                    
  Email: thang-pham@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Duy Dat

  Ông. NGUYỄN DUY ĐẠT
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.686.2230
  Email: dat-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Vuong Trung Thanh

  Ông. VƯƠNG TRUNG THÀNH 
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4674
  Email: thanh-vuong@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Van Long

  Ông. NGUYỄN VĂN LONG
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.5469
  Email: long-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Ông. PHẠM VŨ KHÔI 
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.420.4846
  Email: khoi-pham@ecotek-canada.vn

 • Tran Quoc Viet

  Ông. TRẦN QUỐC VIỆT
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.989.0964
  Email: viet-tran@ecotek-canada.vn

 • truong-cong-doan

  Ông. TRƯƠNG CÔNG ĐOÀN 
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.989.7147
  Email: doan-truong@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ HẢI PHÒNG - A.S.P HẢI PHÒNG Ẩn
 • Địa chỉ: Tp. Hải Phòng
 • Điện thoại: 0911.864.675

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Vu Duc Minh

  Ông. VŨ ĐỨC MINH
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4675
  Email: minh-vu@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Huy Hiep

  Ông. NGUYỄN HUY HIỆP
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.232.1197
  Email: hiep-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Ông. VŨ DUY HƯNG
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.989.7225
  Email: hung-vu@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ NAM ĐỊNH - A.S.P NAM ĐỊNH Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Nam Định
 • Điện thoại: 091.186.4676

Đội ngũ nhân sự quản lý

 • Nguyen Xuan Quyet

  Ông. NGUYỄN XUÂN QUYẾT
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại:091.186.4676
  Email: quyet-nguyen@ecotek-canada.vn  

 • Vu Minh Thanh

  Ông. VŨ MINH THÀNH
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.2874
  Email: thanh-vu@ecotek-canada.vn  

ĐIỂM DỊCH VỤ NINH BÌNH - A.S.P NINH BÌNH Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Ninh Bình
 • Điện thoại: 091.186.5216

Đội ngũ nhân sự quản lý

 • Ông. PHẠM THANH TÙNG
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 091.186.5216
  Email: tung-pham@ecotek-canada.vn  

 
ĐIỂM DỊCH VỤ BẢO HÀNH ECOTEK THANH HÓA Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Thanh Hóa
 • Điện thoại: 091.186.4677

 Đội ngũ nhân sự

 • Le Cong Hoc

  Ông. LÊ CÔNG HỌC
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4677
  Email: hoc-le@ecotek-canada.vn 

 • Do Quan

  Ông. ĐỖ QUÂN 
  Kỹ Thuật viên 
  Điện thoại: 090.838.4084
  Email: quan-do@ecotek-canada.vn 

 • Tran Van Hien

  Ông. TRẦN VĂN HIỀN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 097.618.5583
  Email: hien-tran@ecotek-canada.vn

 • Cao Huu Hanh

  Ông. CAO HỮU HẠNH
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.797.0252
  Email: hanh-cao@ecotek-canada.vn  

 • Le Van Hieu

  Ông. LÊ VĂN HIẾU
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.999.1364
  Email: hieu-le@ecotek-canada.vn  

ĐIỂM DỊCH VỤ NGHỆ AN - A.S.P NGHỆ AN Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại: 091.186.4678

Đội ngũ nhân sự

 • Le Duy Hoang

  Ông. LÊ DUY HOÀNG
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4678
  Email: hoang-le@ecotek-canada.vn 

 • Hoang Van Linh

  Ông. HOÀNG VĂN LINH 
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.898.2341
  Email: linh-hoang@ecotek-canada.vn 

 • Nguyen Van Son

  Ông. NGUYỄN VĂN SƠN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 091.186.5280
  Email: son-nguyen0411@ecotek-canada.vn 

ĐIỂM DỊCH VỤ QUẢNG BÌNH - A.S.P QUẢNG BÌNH Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Quảng Bình
 • Điện thoại: 091.186.4679

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Nguyen Chi Cong

  Ông. NGUYỄN CHÍ CÔNG 
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4679
  Email: cong-nguyen@ecotek-canada.vn 

 • Tran Tien Phat

  Ông. TRẦN TIẾN PHÁT
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.797.2679
  Email: phat-tran@ecotek-canada.vn 

   

 • Bui Van Su

  ÔNG. BÙI VĂN SỮ
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.989.4115
  Email: su-bui@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ QUẢNG TRỊ - A.S.P QUẢNG TRỊ Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Quảng Trị
 • Điện thoại: 091.186.5306

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Nguyen Quang Hieu

  ÔNG. NGUYỄN QUANG HIẾU
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.292.1578
  Email: hieu-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Hoang Van Chinh

  ÔNG. HOÀNG VĂN CHÍNH
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.797.2679
  Email: chinh-hoang@ecotek-canada.vn

 
ĐIỂM DỊCH VỤ THỪA THIÊN HUẾ - A.S.P THỪA THIÊN HUẾ Ẩn
 • Địa chỉ: Thừa Thiên Huế
 • Điện thoại: 091.186.5324

 Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Vo Van Tien

  Ông. VÕ VĂN TIẾN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.979.0310
  Email: tien-vo@ecotek-canada.vn

 •  

  Ông. TRƯƠNG MINH TUẤN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4680
  Email: tuan-truong@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ ĐÀ NẴNG - A.S.P ĐÀ NẴNG Ẩn
 • Địa chỉ: Tp. Đà Nẵng
 • Điện thoại: 091.186.4680

 

 • Nguyen Duc Tai

  Ông. NGUYỄN ĐỨC TÀI 
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.797.0696
  Email: tai-nguyen@ecotek-canada.vn 

 • Tran Phuoc Tin

  Ông. TRẦN PHƯỚC TÍN
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.8293
  Email: tin-tran@ecotek-canada.vn

 • Vo Van Luan

  Ông. VÕ VĂN LUẬN
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.979.0535
  Email: luan-vo0101@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ QUẢNG NAM - A.S.P QUẢNG NAM Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Quảng Nam
 • Điện thoại: 091.186.5364

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Bui Tan Dat

  Ông. BÙI TẤN ĐẠT
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 091.186.5364
  Email: dat-bui@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Vinh Phuoc

  Ông. NGUYỄN VĨNH PHƯỚC
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.6449
  Email: phuoc-nguyen@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ QUẢNG NGÃI - A.S.P QUẢNG NGÃI Ẩn

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Le Quang Thuong

  Ông. LÊ QUANG THƯỜNG
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 091.186.4681
  Email: thuong-le@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Hoang Thuong

  Ông. NGUYỄN HOÀNG THƯỞNG
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.989.8534
  Email: thuong-nguyen@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ LÂM ĐỒNG - A.S.P LÂM ĐỒNG Ẩn

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Vo Dac Tho

  Ông. VÕ ĐẮC THỌ
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4686
  Email: tho-vo@ecotek-canada.vn 

 • Nguyen Sang

  Ông. NGUYỄN SANG
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.7165
  Email: sang-nguyen@ecotek-canada.vn  

 • Phan Tran Bao Tuan

  Ông. PHAN TRẦN BẢO TUẤN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.9762
  Email: tuan-phan@ecotek-canada.vn  

ĐIỂM DỊCH VỤ ĐẮK NÔNG - A.S.P ĐẮK NÔNG Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Đắk Nông
 • Điện thoại: 091.186.5540

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

  • Doan Ngoc Y

   Ông. ĐOÀN NGỌC Ý 
   Kỹ thuật viên
   Điện thoại: 091.186.5540
   Email: y-doan@ecotek-canada.vn 

ĐIỂM DỊCH VỤ KONTUM - A.S.P KONTUM Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Kon Tum
 • Điện thoại: 091.186.5644

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

  • Ha Anh Duy

   Ông. HÀ ANH DUY
   Kỹ Thuật viên
   Điện thoại: 091.186.5644
   Email: duy-ha@ecotek-canada.vn

  • Nguyen Cong Tri

   Ông. NGUYỄN CÔNG TRÍ 
   Kỹ Thuật viên
   Điện thoại: 090.989.8601
   Email: tri-nguyen@ecotek-canada.vn

  • Mai Hoang Trung

   Ông. MAI HOÀNG TRUNG
   Kỹ Thuật viên
   Điện thoại: 090.797.1181
   Email: trung-mai@ecotek-canada.vn

 
ĐIỂM DỊCH VỤ GIA LAI - A.S.P GIA LAI Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Gia Lai
 • Điện thoại: 091.186.4683

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

  • Nguyen Van Kinh

   Ông. NGUYỄN VĂN KỈNH
   Kỹ thuật viên
   Điện thoại: 091.186.4683
   Email: kinh-nguyen@ecotek-canada.vn 

  • Nguyen Viet Quang

   Ông. NGUYỄN VIỆT QUANG
   Kỹ Thuật viên
   Điện thoại: 091.801.0516
   Email: quang-nguyen@ecotek-canada.vn

 
ĐIỂM DỊCH VỤ TÂY NGUYÊN - A.S.P TÂY NGUYÊN Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Đắk Lắk
 • Điện thoại: 091.186.4684

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

  • Doan Ngoc Y

   Ông. ĐOÀN NGỌC Ý 
   Kỹ thuật viên
   Điện thoại: 091.186.4684
   Email: y-doan@ecotek-canada.vn 

  • Phan Dang Phu Son

   Ông. PHAN ĐĂNG PHÚ SƠN 
   Kỹ Thuật viên
   Điện thoại: 090.989.6766
   Email: son-phan@ecotek-canada.vn

  • Phan Duc Tan

   Ông. PHAN ĐỨC TÂN 
   Kỹ Thuật viên
   Điện thoại: 090.989.3558
   Email: tan-phan2404@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ BÌNH ĐỊNH - A.S.P BÌNH ĐỊNH Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Bình Định
 • Điện thoại: 0911.864.682

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Pham Huynh Vinh

  Ông. PHẠM HUỲNH VINH
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4682
  Email: vinh-pham@ecotek-canada.vn 

   

 • Le Trong Nam

  Ông. LÊ TRỌNG NAM
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.676.9682
  Email: nam-le@ecotek-canada.vn 

   

 • Le Quang Hai

  Ông. LÊ QUANG HẢI
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.292.1577
  Email: hai-le1005@ecotek-canada.vn 

 • Do Ngoc Loi

  Ông. ĐỖ NGỌC LỢI
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.3842
  Email: loi-do@ecotek-canada.vn 

ĐIỂM DỊCH VỤ PHÚ YÊN - A.S.P PHÚ YÊN Ẩn

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Dam Duc Vuong

  Ông. ĐÀM ĐỨC VƯƠNG
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.54520
  Email: vuong-dam@ecotek-canada.vn  

 • Pham Duc Toan

  Ông. PHẠM ĐỨC TOÀN
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.676.0949
  Email: toan-pham@ecotek-canada.vn  

ĐIỂM DỊCH VỤ BÌNH THUẬN - A.S.P BÌNH THUẬN Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Bình Thuận
 • Điện thoại: 091.186.5453

 Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Le Thanh Phong

  Ông. LÊ THANH PHONG
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.5453
  Email: phong-le1602@ecotek-canada.vn  

 • Nguyen Ngoc Thao

  Ông. NGUYỄN NGỌC THẢO
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.676.0948
  Email: thao-nguyen0712@ecotek-canada.vn  

 • Truong Hoang Huy

  Ông. TRƯƠNG HOÀNG HUY
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.989.5562
  Email: huy-truong@ecotek-canada.vn  

 • Nguyen Sinh Thanh

  Ông. NGUYỄN SINH THÀNH
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.989.1163
  Email: thanh-nguyen1508@ecotek-canada.vn  

ĐIỂM DỊCH VỤ NINH THUẬN - A.S.P NINH THUẬN Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Ninh Thuận
 • Điện thoại: 091.186.5441

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Doan Trung Thanh

  Ông. ĐOÀN TRUNG THÀNH
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.5441
  Email: thanh-doan@ecotek-canada.vn  

ĐIỂM DỊCH VỤ NHA TRANG - A.S.P NHA TRANG Ẩn

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Nguyen Ha Khanh Vinh

  Ông. NGUYỄN HÀ KHÁNH VINH 
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.4956
  Email: vinh-nguyen@ecotek-canada.vn  

 • Le Huynh Bao Tien

  Ông. LÊ HUỲNH BẢO TIỆN
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.888.6005
  Email: tien-le@ecotek-canada.vn  

 • Tran Thanh Binh

  Ông. TRẦN THANH BÌNH 
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4685
  Email: binh-tran@ecotek-canada.vn  

 • Nguyen Khanh Linh

  Ông. NGUYỄN KHÁNH LINH
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.989.7856
  Email: linh-nguyen@ecotek-canada.vn 

 • Do Ngoc Luu

  Ông. ĐỖ NGỌC LƯU
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.989.2607
  Email: luu-do@ecotek-canada.vn 

 • Tran Ngoc Thinh

  Ông. TRẦN NGỌC THỊNH
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.979.3864
  Email: thinh-tran@ecotek-canada.vn 

ĐIỂM DỊCH VỤ BẾN TRE - A.S.P BẾN TRE Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Bến Tre
 • Điện thoại: 091.186.5901

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Do Nhat Truong

  Ông. VÕ THÀNH HÔN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.5901 
  Email: hon-voh@ecotek-canada.vn 

ĐIỂM DỊCH VỤ ĐỒNG NAI - A.S.P ĐỒNG NAI Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại: 091.186.4687

Đội ngũ nhân sự

 • Do Nhat Truong

  Ông. ĐỖ NHẬT TRƯỜNG 
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4687
  Email: truong-do@ecotek-canada.vn 

 • Huynh Vo Tuyen

  Ông. HUỲNH VÕ TUYẾN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.5760 
  Email: tuyen-huynh@ecotek-canada.vn 

 • Nguyen Xuan Duy

  Ông. NGUYỄN XUÂN DUY
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.2532 
  Email: duy-nguyen1407@ecotek-canada.vn  

 • Nguyen Nam Son

  Ông. NGUYỄN NAM SƠN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.6405 
  Email: son-nguyen1109@ecotek-canada.vn   

ĐIỂM DỊCH VỤ BÌNH DƯƠNG - A.S.P BÌNH DƯƠNG Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Bình Dương
 • Điện thoại: 091.186.4688

Đội ngũ nhân sự

 • Tran Minh Thuy

  Ông. TRẦN MINH THÙY
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4688
  Email: thuy-tran@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Thanh Loc

  Ông. NGUYỄN THÀNH LỘC
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.989.7298
  Email: loc-nguyen@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ TÂY NINH - A.S.P TÂY NINH Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Tây Ninh
 • Điện thoại: 091.186.5876

Đội ngũ nhân sự

 • Nguyen Tan Loc

  Ông. NGUYỄN TẤN LỘC
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.5876
  Email: loc-nguyen0506@ecotek-canada.vn

 • Huynh Quoc Kiet

  Ông. HUỲNH QUỐC KIỆT
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.989.2334
  Email: kiet-huynh@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ VŨNG TÀU - A.S.P VŨNG TÀU Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Điện thoại: 091.186.4689

Đội ngũ nhân sự

 • Tran Tan Cong

  Ông. TRẦN TẤN CÔNG 
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4689
  Email: cong-tran@ecotek-canada.vn  

 • Le Duy Chuong

  Ông. LÊ DUY CHƯƠNG
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.5364 
  Email: chuong-le@ecotek-canada.vn

 • Le Phuoc Ly

  Ông. LÊ PHƯỚC LÝ
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.8821 
  Email: ly-le@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ SÀI GÒN - A.S.P SÀI GÒN Ẩn
 • Địa chỉ: Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 091.186.4690

Thông tin 

Hotline : 091.186.4690
Email : saigon@ecotek-canada.vn

Đội ngũ nhân sự

 • Ha Van Minh

  Ông. HÀ VĂN MINH 
  Quản trị viên khu vực miền Nam
  Điện thoại: 091.186.4690
  Email: minh-ha@ecotek-canada.vn

 • Vo Ngoc Duc

  Ông. VÕ NGỌC ĐỨC
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.989.8549
  Email: duc-vo@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Cong Danh

  Ông. NGUYỄN CÔNG DANH
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.989.8453
  Email: danh-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Dang Duc Quang

  Ông. ĐẶNG ĐỨC QUANG
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.6158
  Email: quang-dang@ecotek-canada.vn

 • Pham Hoang Hac

  Ông. PHẠM HOÀNG HẠC
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.0157
  Email: hac-pham@ecotek-canada.vn

 • Le Phan Nhat Minh

  Ông. LÊ PHAN NHẬT MINH
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.7467
  Email: minh-le@ecotek-canada.vn

 • Le HUng Hau

  Ông. LÊ HÙNG HẬU
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.5042
  Email: hau-le@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Truong Lam

  Ông. NGUYỄN TRƯỜNG LAM
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.0862
  Email: lam-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Tran Nhat Hien 

  Ông. TRẦN NHẬT HIỂN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.1392
  Email: hien-tran2011@ecotek-canada.vn

 • Tran Thi Kim Loan

  Cô. TRẦN THỊ KIM LOAN
  Tư vấn viên
  Điện thoại: 028.36.366.611
  Email: loan-tran@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ LONG AN - A.S.P LONG AN Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Long An
 • Điện thoại: 091.186.4691

Đội ngũ nhân sự

 • Nguyen Viet Trung

  Ông. NGUYỄN VIỆT TRUNG  
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4691
  Email: trung-nguyen@ecotek-canada.vn  

   

 • Nguyen Van Son

  Ông. NGUYỄN VĂN SƠN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.1941
  Email: son-nguyen@ecotek-canada.vn  

 • Le Thanh Duy

  Ông. LÊ THANH DUY 
  Kỹ Thuật Viên 
  Điện thoại: 090.989.3775
  Email: duy-le@ecotek-canada.vn 

 • Bui Nguon Co

  Ông. BÙI NGƯƠN CƠ 
  Kỹ Thuật Viên 
  Điện thoại: 090.989.2158
  Email: co-bui@ecotek-canada.vn 

ĐIỂM DỊCH VỤ VĨNH LONG - A.S.P VĨNH LONG Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Vĩnh Loang
 • Điện thoại: 091.186.4693

Đội ngũ nhân sự

 • Nguyen Van Luc

  Ông. NGUYỄN VĂN LỰC 
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.898.6286
  Email: luc-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Quoc Viet

  Ông. NGUYỄN QUỐC VIỆT  
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.4967
  Email: viet-nguyen1109@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ TIỀN GIANG - A.S.P TIỀN GIANG Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Tiền Giang
 • Điện thoại: 091.186.4692

Đội ngũ nhân sự

 • PHAM TRUONG GIANG

  Ông. PHẠM TRƯỜNG GIANG
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4692
  Email: giang-pham@ecotek-canada.vn 

 • Nguyen Thanh Loi

  Ông. NGUYỄN THÀNH LỢI 
  Kỹ thuật viên 
  Điện thoại: 091.186.5948
  Email: loi-nguyen@ecotek-canada.vn 

 • Nguyen Qui Thanh

  Ông. NGUYỄN QUÍ THANH
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 091.855.5495
  Email: thanh-nguyen0606@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ CẦN THƠ - A.S.P CẦN THƠ Ẩn
 • Địa chỉ: Tp. Cần Thơ
 • Điện thoại: 091.186.4694

Đội ngũ nhân sự

 • Nuyen Van Tam Nho

  Ông. NGUYỄN VĂN TÁM NHỎ 
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4694 
  Email: nho-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Pham Minh Hoang

  Ông. PHẠM MINH HOÀNG
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.5960
  Email: hoang-pham@ecotek-canada.vn 

 • Nguyen Thanh Nhieu

  Ông. NGUYỄN THANH NHIỀU 
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.898.6286
  Email: nhieu-nguyen@ecotek-canada.vn  

 • Ly Van Khanh

  Ông. LÝ VĂN KHANH
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 091.186.5957 
  Email: khanh-ly@ecotek-canada.vn

 • Tran Dinh tien

  Ông. TRẦN ĐINH TIÊN
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.0618 
  Email: tien-tran@ecotek-canada.vn

 • Do Nguyen Huu Tinh

  Ông. ĐỖ NGUYỄN HỮU TÌNH
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 091.801.8757 
  Email: tinh-do@ecotek-canada.vn

 • Phan Tu Anh

  Bà. PHAN TÚ ANH
  Tư vấn viên
  Điện thoại: 098.427.9605
  Email: anh-phan@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ KIÊN GIANG - A.S.P KIÊN GIANG Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Kiên Giang
 • Điện thoại: 091.186.4695

Đội ngũ nhân sự

 • Nguyen Quang Thang

  Ông. NGUYỄN QUANG THẮNG 
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4695
  Email: thang-nguyen2102@ecotek-canada.vn   

 • Tu The An

  Ông. TỪ THẾ AN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.0743
  Email: an-tu@ecotek-canada.vn  

ĐIỂM DỊCH VỤ SÓC TRĂNG - A.S.P SÓC TRĂNG Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Sóc Trăng
 • Điện thoại: 091.186.5960

Đội ngũ nhân sự

 • Do Nguyen Huu Tinh

  Ông. ĐỖ NGUYỄN HỮU TÌNH
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 091.186.5960
  Email: tinh-do@ecotek-canada.vn

 • do-duy-lam

  Ông. ĐỖ DUY LAM
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.5459
  Email: lam-do@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ HẬU GIANG - A.S.P HẬU GIANG Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Hậu Giang
 • Điện thoại: 091.186.5957

Đội ngũ nhân sự

 • Ly Van Khanh

  Ông. LÝ VĂN KHANH
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 091.186.5957 
  Email: khanh-ly@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ PHÚ QUỐC - A.S.P PHÚ QUỐC Ẩn
 • Địa chỉ: Huyện Đảo Phú Quốc
 • Điện thoại: 091.186.4141

Đội ngũ nhân sự

 • Tran Van Hoc

  Ông. TRẦN VĂN HỌC 
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4141
  Email: hoc-tran@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ AN GIANG - A.S.P AN GIANG Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh An Giang
 • Điện thoại: 091.186.5961

Đội ngũ nhân sự

 • Phan Vu Ca

  Ông. PHAN VŨ CA
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.5961
  Email: ca-phan@ecotek-canada.vn   

 • Nguyen Ngoc Thach

  Ông. NGUYỄN NGỌC THẠCH
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.989.9642
  Email: thach-nguyen@ecotek-canada.vn   

ĐIỂM DỊCH VỤ BẠC LIÊU - A.S.P BẠC LIÊU Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Bạc Liêu
 • Điện thoại: 091.186.5974

Đội ngũ nhân sự 

 • Le Quoc Doan

  Ông. LÊ QUỐC ĐOÀN
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.5974
  Email: doan-le@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ CÀ MAU - A.S.P CÀ MAU Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Cà Mau
 • Điện thoại: 091.186.4696

Đội ngũ nhân sự 

 •  Huynh Van Dien

  Ông. HUỲNH VĂN DIỄN
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.242.3282
  Email: dien-huynh@ecotek-canada.vn

 •  Nguyen Van Duoc

  Ông. NGUYỄN VĂN ĐƯỢC
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.242.3282
  Email: duoc-nguyen@ecotek-canada.vn

THÀNH QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Công ty Nguyên Hà

25Năm thành lập và phát triển
64Điểm Bảo Hành
250Nhân viên
600.000 Khách Hàng

Được ủy quyền chính thức và hỗ trợ trực tiếp từ ECOTEK CANADA, Công ty Nguyên Hà cam kết trách nhiệm bảo hành sản phẩm SANTAK của TẬP ĐOÀN EATON CORPORATION PLC – ELECTRICAL SECTOR. XEM CHI TIẾT