Liên hệ

Chi nhánh - Trung tâm bảo hành

Khu vực Miền Bắc
ĐIỂM DỊCH VỤ LÀO CAI - A.S.P LÀO CAI Ẩn
 • Địa chỉ: Số nhà 206 Đường Lê Đại Hành, Phường Kim Tân, Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
 • Điện thoại: 0911.864.667

Thông tin

Địa chỉ : Số nhà 206 Đường Lê Đại Hành, Phường Kim Tân, Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Hotline : 0911.864.667
Email : laocai@ecotek-canada.vn
Người đại diện        : Ông. NGUYỄN TRỌNG VIỆT

Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Nguyen Trong Viet

  Ông. NGUYỄN TRỌNG VIỆT
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4667
  Email: viet-nguyen2405@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Ngoc Ha

  Ông. NGUYỄN NGỌC HÀ
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.5672
  Email: ha-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Vang Van Quang

  Ông. VÀNG VĂN QUANG
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 091.186.3960
  Email: quang-vang@ecotek-canada.vn

 • Le Dinh Gia

  Ông. LÊ ĐÌNH GIÁ
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.6741
  Email: gia-le@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Khanh Huyen

  Bà. NGUYỄN KHÁNH HUYỀN
  Tư vấn viên
  Điện thoại: 0214.3.565.056
  Email: huyen-nguyen2612@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ TUYÊN QUANG - A.S.P TUYÊN QUANG Ẩn
 • Địa chỉ: Khu vực Tỉnh Tuyên Quang
 • Điện thoại: 091.186.4668

 Thông tin 

Hotline : 091.186.4668
Email : tuyenquang@ecotek-canada.vn
Người đại diện        : Ông. NGUYỄN TRUNG HỘI

Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Nguyen Trung Hoi

  Ông. NGUYỄN TRUNG HỘI
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4668
  Email: hoi-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Van Tro

  Ông. NGUYỄN VĂN TRÒ
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.989.7822
  Email: tro-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Trung Dung

  Ông. NGUYỄN TRUNG DŨNG
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.3975
  Email: dung-nguyen1712@ecotek-canada.vn

 • Ông. LƯƠNG THANH HOÀNG
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.989.3583
  Email: hoang-luong@ecotek-canada.vn

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI SƠN LA Ẩn
 • Địa chỉ: 20 Lý Tự Trong, tổ 15, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
 • Điện thoại: (0212) 3799.299

Chi nhánh Sơn La được thành lập tháng 06 năm 2017, phụ trách các địa bàn là: Điện Biên, Sơn La. Chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo hành bộ lưu điện, cung cấp các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan đến Bộ Lưu Điện tại khu vực.

Thông tin

Địa chỉ  20 Lý Tự Trong, tổ 15, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Hotline : 091.186.4669
Email : sonla@ecotek-canada.vn
Điện thoại : 0212. 3799.299
Fax : 0212.3799.299
Người đại diện        : Ông. NGUYỄN TRỌNG CƯỜNG

Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • trong cuong

  Ông. NGUYỄN TRỌNG CƯỜNG
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4669
  Email: cuong-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Ha Ngoc Son

  Ông. HÀ NGỌC SƠN
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.797.0525
  Email: son-ha@ecotek-canada.vn

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI PHÚ THỌ Ẩn
 • Địa chỉ: Số 3,Nhi Đồng, Phường Gia Cẩm , Tp Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
 • Điện thoại: (0210) 6.250.086

Chi nhánh Phú Thọ được thành lập từ năm 2007, phụ trách các địa bàn là: Yên Bái, Hoà Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc. Chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo hành bộ lưu điện, cung cấp các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan đến Bộ Lưu Điện tại khu vực trọng điểm này.

Thông tin

Địa chỉ : Số 3, Nhi Đồng, Phường Gia Cẩm, Tp Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ 
Hotline : 091.186.4670
Email : phutho@ecotek-canada.vn
Điện thoại : (0210) 6.250.086
Fax : (0210) 6.250.087
Người đại diện        : Ông. LÊ TUYÊN QUANG

Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Le Tuyen Quang

  Ông. LÊ TUYÊN QUANG
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4670
  Email: quang-le@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Quang Hien

  Ông. NGUYỄN QUANG HIỂN
  Phó Giám Đốc Chi Nhánh
  Điện thoại: 098.561.3767
  Email: hien-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Duc Thinh

  Ông. NGUYỄN ĐỨC THỊNH 
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 091.186.4148
  Email: thinh-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Phung Thanh Xuan

  Ông. PHÙNG THANH XUÂN
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 091.186.4352
  Email: xuan-phung@ecotek-canada.vn

 • Trinh Duc Huong

  Ông. TRỊNH ĐỨC HƯỞNG
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 091.186.4161
  Email: huong-trinh@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ THÁI NGUYÊN - A.S.P THÁI NGUYÊN Ẩn
 • Địa chỉ: Nhà số 5, Ngõ 291, Đường 3/2, Phường Tân lập, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
 • Điện thoại: 091.186.4671

Thông tin

Địa chỉ : Nhà số 5, Ngõ 291, Đường 3/2, Phường Tân lập, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
Hotline : 091.186.4671
Email : thainguyen@ecotek-canada.vn 
Người đại diện     : Ông. LUÂN ĐỨC HÀ

 Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự quản lý

 • Luan Duc Ha

  Ông. LUÂN ĐỨC HÀ
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4671
  Email: ha-luan@ecotek-canada.vn

 • Truong Cong Duc

  Ông. TRƯƠNG CÔNG ĐỨC
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4356
  Email: duc-truong@ecotek-canada.vn

 • Do Hoang Viet

  Ông. ĐỖ HOÀNG VIỆT
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.232.1197
  Email: viet-do@ecotek-canada.vn

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI HÀ NỘI Ẩn
 • Địa chỉ: Số 10, Ngách 20, Ngõ 93, Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
 • Điện thoại: (024) 35.632.556

Chi nhánh Hà Nội được thành lập từ những ngày đầu của Công ty Nguyên Hà, phụ trách một thị trường rộng lớn gồm các tỉnh thành trọng điểm Miền Bắc gồm các tỉnh: Lạng Sơn, Bắc Giang và Thủ Đô Hà Nội chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo hành bộ lưu điện, cung cấp các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan đến Bộ Lưu Điện tại khu vực trọng điểm này.

Thông tin

Địa chỉ : Số 10, Ngách 20, Ngõ 93, Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline : 091.186.4672
Email : hanoi@ecotek-canada.vn 
Điện thoại : (024) 35.632.556
Fax : (024) 35.682.447
Người đại diện     : Ông. CAO HỮU HÀ

 Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự quản lý

 • Cao Huu Ha

  Ông. CAO HỮU HÀ 
  Chuyên viên
  Điện thoại: 091.186.4672
  Email: ha-cao@ecotek-canada.vn 

 • hong loan

  Bà. VŨ HỒNG LOAN 
  Tư vấn viên
  Điện thoại: 090.898.1565
  Email: loan-vu@ecotek-canada.vn 

 • Nguyen Duy Dat

  Ông. NGUYỄN DUY ĐẠT
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4384
  Email: dat-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Ông. PHẠM VŨ KHÔI 
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.420.4846
  Email: khoi-pham@ecotek-canada.vn

 • Dao Thi Hanh

  Bà. ĐÀO THỊ HẠNH 
  Tư vấn viên
  Điện thoại: (024) 35.632.556
  Email: hanh-dao@ecotek-canada.vn

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI ĐÔNG HÀ NỘI Ẩn
 • Địa chỉ: Số 52, ngõ 56, phố Vũ Xuân Thiều, Quận Long Biên, Hà Nội
 • Điện thoại: (024) 32.009.147

Văn phòng giao dịch Đông Hà Nội được thành lập tháng 08 năm 2017, chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo hành bộ lưu điện, cung cấp các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan đến Bộ Lưu Điện tại địa bàn các quận Long Biên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên.

Thông tin

Địa chỉ : Số 52, ngõ 56, phố Vũ Xuân Thiều, Quận Long Biên, Hà Nội
Hotline : 091.186.4673
Email : dong-hanoi@ecotek-canada.vn 
Điện thoại : (024) 32.009.147
Fax : (024) 32.009.147
Người đại diện     : Ông. PHẠM QUỐC THẮNG

Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự quản lý

 • Pham Quoc Thang

  Ông. PHẠM QUỐC THẮNG 
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4673
                      091.186.4416
                      091.186.5057
  Email: thang-pham@ecotek-canada.vn

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI TÂY HÀ NỘI Ẩn
 • Địa chỉ: Phố Lai Xá, xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
 • Điện thoại: (024) 32.009.174

Văn phòng giao dịch Tây Hà Nội được thành lập tháng 08 năm 2017, chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo hành bộ lưu điện, cung cấp các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan đến Bộ Lưu Điện tại địa bàn thành phố Hà Nội: huyện Nam Từ Liêm, Huyện Bắc Từ Liêm, Huyện Hoài Đức, Huyện Sóc Sơn, Huyện Ba Vì, Thị xã Sơn Tây, Huyện Mê Linh, Huyện Thạch Thất, Huyện Quốc Oai, Huyện Đan Phượng, Huyện Phúc Thọ, Huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Thông tin

Địa chỉ : Phố Lai Xá, xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
Hotline : 091.186.4674
Email : tay-hanoi@ecotek-canada.vn 
Điện thoại : (024) 32.009.174
Fax :
Người đại diện     : Ông. VƯƠNG TRUNG THÀNH

Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự quản lý

 • Vuong Trung Thanh

  Ông. VƯƠNG TRUNG THÀNH 
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4674
  Email: thanh-vuong@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Van Long

  Ông. NGUYỄN VĂN LONG
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.5469
  Email: long-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Vu Viet Chien

  Ông. VŨ VIẾT CHIẾN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.5772
  Email: chien-vu@ecotek-canada.vn

 • Le Thi Nhu Ngoc

  Cô. LÊ THỊ NHƯ NGỌC
  Tư vấn viên
  Điện thoại:(0243) 2.009.174
  Email: ngoc-le@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ HẢI PHÒNG - A.S.P HẢI PHÒNG Ẩn
 • Địa chỉ: Số 7/178 Hạ Lý, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng, Tỉnh Hải Phòng
 • Điện thoại: 0911.864.676

Thông tin 

Hotline : 0911.864.676
Email : haiphong@ecotek-canada.vn
Người đại diện   : Ông. BÙI THANH TUẤN 

Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Bui Thanh Tuan

  Ông. BÙI THANH TUẤN
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4676

  Email : tuan-bui@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ NAM ĐỊNH - A.S.P NAM ĐỊNH Ẩn
 • Địa chỉ: Số 36 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Trần Hưng Đạo, TP. Nam Định, Tỉnh Nam Định
 • Điện thoại: 0911.865.176

Thông tin

Địa chỉ Số 36 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Trần Hưng Đạo, TP. Nam Định, Tỉnh Nam Định
Hotline : 0911.865.176
Email : namdinh@ecotek-canada.vn
Người đại diện     : Ông. NGUYỄN VĂN HIỂU

 Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự quản lý

 • Nguyen Xuan Quyet

  Ông. NGUYỄN XUÂN QUYẾT
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 091.186.5176
  Email: quyet-nguyen@ecotek-canada.vn  

 • Vu Minh Thanh

  Ông. VŨ MINH THÀNH
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.2874
  Email: thanh-vu@ecotek-canada.vn  

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI THANH HÓA Ẩn
 • Địa chỉ: Lô 37 Bà Triệu, Tp Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
 • Điện thoại: (0237) 3.754.548

Chi nhánh Thanh Hoá được thành lập từ năm 2007, phụ trách các địa bàn trọng điểm là: Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hoá. Chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo hành bộ lưu điện, cung cấp các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan đến Bộ Lưu Điện tại khu vực trọng điểm này.

Thông tin

Địa chỉ : Lô 37 Bà Triệu, Tp Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Hotline : 091.186.4677
Email : thanhhoa@ecotek-canada.vn
Điện thoại : (0237) 3.754.548
Fax : (0237) 3.754.549
Người đại diện      : Ông. LÊ CÔNG HỌC

 Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự

 • Le Cong Hoc

  Ông. LÊ CÔNG HỌC
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4677
  Email: hoc-le@ecotek-canada.vn 

 • Do Cong

  Ông. ĐỖ CÔNG 
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.5190
  Email: cong-do@ecotek-canada.vn 

 • Dinh Cong Truong

  Ông. ĐINH CÔNG TRƯỜNG 
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.5216
  Email: truong-dinh@ecotek-canada.vn 

 • Do Quan

  Ông. ĐỖ QUÂN 
  Kỹ Thuật viên 
  Điện thoại: 090.838.4084
  Email: quan-do@ecotek-canada.vn 

 • Tran Van Hien

  Ông. TRẦN VĂN HIỀN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 097.618.5583
  Email: hien-tran@ecotek-canada.vn

 • Cao Huu Hanh

  Ông. CAO HỮU HẠNH
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.797.0252
  Email: hanh-cao@ecotek-canada.vn  

 • Cao Huu Lam

  Ông. CAO HỮU LÂM
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.7856
  Email: lam-cao@ecotek-canada.vn  

 • Nguyen Van Dao

  Ông. NGUYỄN VĂN ĐÀO
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.292.1237
  Email: dao-nguyen@ecotek-canada.vn  

 • Le Van Hieu

  Ông. LÊ VĂN HIẾU
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.999.1364
  Email: hieu-le@ecotek-canada.vn  

ĐIỂM DỊCH VỤ NGHỆ AN - A.S.P NGHỆ AN Ẩn
 • Địa chỉ: Số 10 Ngõ 59 đường Lê Lợi, Khối 1 , Phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An
 • Điện thoại: 091.186.4678

Thông tin

Địa chỉ : Số 10 Ngõ 59 đường Lê Lợi, Khối 1 , Phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An
Hotline : 091.186.4678
Email : nghean@ecotek-canada.vn
Người đại diện      : Ông. TRỊNH ANH TRIỀU

 Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự

 • Trinh Anh Trieu

  Ông. TRỊNH ANH TRIỀU
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4678
  Email: trieu-trinh@ecotek-canada.vn

 • Hoang Van Linh

  Ông. HOÀNG VĂN LINH 
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.898.2341
  Email: linh-hoang@ecotek-canada.vn 

 • Nguyen Van Son

  Ông. NGUYỄN VĂN SƠN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 091.186.5280
  Email: son-nguyen0411@ecotek-canada.vn 

 • Le Duy Hoang

  Ông. LÊ DUY HOÀNG
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.797.2679
  Email: hoang-le@ecotek-canada.vn 

 • Le Thị Binh

  Bà. LÊ THỊ BÌNH 
  Tư vấn viên
  Điện thoại: (0238) 868.5268
  Email: binh-le1510@ecotek-canada.vn 

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI QUẢNG NGÃI Ẩn
 • Địa chỉ: 576 Hai Bà Trưng, Phường Trần Phú, Thành Phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.
 • Điện thoại: (0255) 3.737.686

Chi nhánh Quảng Ngãi là một trong những chi nhánh chiến lược của Nguyên Hà và cũng là chi nhánh trọng điểm trong kế hoạch kinh doanh năm từ năm 2018. Chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo hành bộ lưu điện, cung cấp các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan đến Bộ Lưu Điện tại khu vực trọng điểm: Quảng Ngãi 

Thông tin

 
Địa chỉ : 576 Hai Bà Trưng, Phường Trần Phú, Thành Phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.
Hotline : 091.186.4681
Email : quangngai@ecotek-canada.vn
Điện thoại      : (0255) 3.737.686
Fax (0255) 3.737.686
Đại diện : Ông. HUỲNH VĂN THIỆN

Xem bản đồ đường đi 

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Huynh Van Thien

  Ông. HUỲNH VĂN THIỆN
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4681
  Email: thien-huynh@ecotek-canada.vn

 • Le Quang Thuong

  Ông. LÊ QUANG THƯỜNG
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.8534
  Email: thuong-le@ecotek-canada.vn

 • Vo Thi Anh Binh

  Cô. VÕ THỊ ÁNH BÌNH
  Tư vấn viên
  Điện thoại: (0255) 3.737.686
  Email: binh-vo@ecotek-canada.vn

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI QUẢNG BÌNH Ẩn
 • Địa chỉ: 31 Lê Lợi, phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
 • Điện thoại: (0232) 3.848.068

Chi nhánh Quảng Bình vừa được thành lập tháng 07/2017, chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo hành bộ lưu điện, cung cấp các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan đến Bộ Lưu Điện tại địa bàn tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị. 

Thông tin

Địa chỉ : 31 Lê Lợi, phường Hải Đình, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 
Hotline : 091.186.4679 
Email : quangbinh@ecotek-canada.vn
Điện thoại      : (0232) 3.848.068
Fax (0232) 3.848.068
Đại diện : Ông. NGUYỄN CHÍ CÔNG 

Xem bản đồ đường đi 

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Nguyen Chi Cong

  Ông. NGUYỄN CHÍ CÔNG 
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4679
  Email: cong-nguyen@ecotek-canada.vn 

 • Tran Tien Phat

  Ông. TRẦN TIẾN PHÁT
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 091.186.5306
  Email: phat-tran@ecotek-canada.vn

 • Bui Van Su

  Ông. BÙI VĂN SỮ
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.4115
  Email: su-bui@ecotek-canada.vn

 • Hoang Manh Quan

  Ông. HOÀNG MẠNH QUÂN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.797.1181
  Email: quan-hoang@ecotek-canada.vn

 • Tran Thi Van

  Cô. TRẦN THỊ VÂN
  Tư vấn viên
  Điện thoại: (0232) 3.848.068
  Email: van-tran@ecotek-canada.vn 

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI GIA LAI Ẩn
 • Địa chỉ: 35 Tô Vĩnh Diện, Phường Hoa Lư, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai
 • Điện thoại: (0269) 3.829.869

Chi nhánh Gia Lai được thành lập tháng 06 năm 2017, với đội ngũ nhân sự nhiệt tình luôn hoàn thành tốt công việc được giao và duy trì được sự phát triển ổn định của Công ty Nguyên Hà tại Gia Lai. 

Chi Nhánh Gia Lai chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo hành bộ lưu điện, cung cấp các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan đến Bộ Lưu Điện tại khu vực trọng điểm này.: Gia Lai và Kon Tum.

Thông tin

Địa chỉ : 35 Tô Vĩnh Diện, Phường Hoa Lư, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Hotline : 091.186.4683
Email : gialai@ecotek-canada.vn
Điện thoại      : (0269) 3.829.869
Fax : (0269) 3.829.869
Đại diện : Ông. NGUYỄN VĂN KỈNH

Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

  • Nguyen Van Kinh

   Ông. NGUYỄN VĂN KỈNH
   Kỹ thuật viên
   Điện thoại: 091.186.4683
   Email: kinh-nguyen@ecotek-canada.vn 

  • Ha Anh Duy

   Ông. HÀ ANH DUY
   Kỹ Thuật viên
   Điện thoại: 091.186.5644
   Email: duy-ha@ecotek-canada.vn

  • Nguyen Viet Quang

   Ông. NGUYỄN VIỆT QUANG
   Kỹ Thuật viên
   Điện thoại: 091.801.0516
   Email: quang-nguyen@ecotek-canada.vn

  • Nguyen Cong Tri

   Ông. NGUYỄN CÔNG TRÍ 
   Kỹ Thuật viên
   Điện thoại: 090.989.8601
   Email: tri-nguyen@ecotek-canada.vn

  • Le Thi Thanh Tuyen

   Cô. LÊ THỊ THANH TUYỀN
   Tư vấn viên
   Điện thoại: (0269) 3.829.869
   Email: tuyen-le@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ BÌNH ĐỊNH - A.S.P BÌNH ĐỊNH Ẩn
 • Địa chỉ: Số 48/13 Đường Nguyễn Xuân Nhĩ, Phường Quang Trung, Quy Nhơn, Bình Định
 • Điện thoại: 0911.864.682

Thông tin

Địa chỉ : 48/13  Đường Nguyễn Xuân Nhĩ, Phường Quang Trung, Quy Nhơn, Bình Định
Hotline : 0911.864.682
Email : binhdinh@ecotek-canada.vn
Đại diện : Ông. PHẠM HUỲNH VINH 

Xem bản đồ đường đi 

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Pham Huynh Vinh

  Ông. PHẠM HUỲNH VINH
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4682
  Email: vinh-pham@ecotek-canada.vn 

   

 • Le Trong Nam

  Ông. LÊ TRỌNG NAM
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.676.9682
  Email: nam-le@ecotek-canada.vn 

   

 • Le Trong Phu

  Ông. LÊ TRỌNG PHÚ
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.292.1578
  Email: phu-le@ecotek-canada.vn 

   

 • Le Quang Hai

  Ông. LÊ QUANG HẢI
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.292.1577
  Email: hai-le1005@ecotek-canada.vn 

 • Van Thi Thu Huong

  Cô. VĂN THỊ THU HƯỜNG
  Tư vấn viên
  Điện thoại: (0256) 3.813.363
  Email: huong-van@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ QUẢNG NAM - A.S.P QUẢNG NAM Ẩn
 • Địa chỉ: Số 45 Đường Điện Biên Phủ, Khối Phố An Mỹ, Phường An Mỹ, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
 • Điện thoại: 091.186.5364

Thông tin 

Hotline : 0911.865.364
Email : quangnam@ecotek-canada.vn
Đại diện : Ông. PHAN ANH NGỌC 

Xem bản đồ đường đi 

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Phan Anh Ngoc

  Ông. PHAN ANH NGỌC
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.5364
  Email: vinh-pham@ecotek-canada.vn 

   

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI NHA TRANG Ẩn
 • Địa chỉ: 773 Đường 2 Tháng 4, P. Vĩnh Phước, Tp Nha Trang, Khánh Hoà
 • Điện thoại: (0258) 3.818.381

Chi nhánh Nha Trang là một trong những chi nhánh chiến lược của Nguyên Hà và cũng là chi nhánh trọng điểm trong kế hoạch kinh doanh.

Chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo hành bộ lưu điện, cung cấp các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan đến Bộ Lưu Điện tại khu vực trọng điểm: Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận.

Thông tin

Santak Nha Trang
Địa chỉ : 773 Đường 2 Tháng 4, P. Vĩnh Phước, Tp Nha Trang, Khánh Hoà
Hotline : 091.186.4685
Email : nhatrang@ecotek-canada.vn
Điện thoại      : (0258) 3.818.381
Fax : (0258) 3.818.387
Đại diện : Ông. NGUYỄN HÀ KHÁNH VINH

Xem bản đồ đường đi 

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Nguyen Ha Khanh Vinh

  Ông. NGUYỄN HÀ KHÁNH VINH
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4685
  Email: vinh-nguyen@ecotek-canada.vn  

 • Tran Quoc Dung

  Ông. TRẦN QUỐC DŨNG
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.5420
  Email: dung-tran@ecotek-canada.vn  

 • Le Huynh Bao Tien

  Ông. LÊ HUỲNH BẢO TIỆN
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.5453
  Email: tien-le@ecotek-canada.vn  

 • Nguyen Le Thien Thuat

  Ông. NGUYỄN LÊ THIÊN THUẬT 
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.888.6005 
  Email: thuat-nguyen@ecotek-canada.vn 

 • Tran Thanh Binh

  Ông. TRẦN THANH BÌNH 
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.676.0949
  Email: binh-tran@ecotek-canada.vn  

 • Nguyen Khanh Linh

  Ông. NGUYỄN KHÁNH LINH
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 091.186.5441
  Email: linh-nguyen1710@ecotek-canada.vn  

 • Nguyen Quoc Vuong

  Ông. NGUYỄN QUỐC VƯƠNG
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.676.0948
  Email: vuong-nguyen0210@ecotek-canada.vn  

 • Tran Thanh Son

  Ông. TRẦN THANH SƠN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.4956
  Email: son-tran@ecotek-canada.vn  

 • Le Thi Duyen Kieu

  Cô. LÊ THỊ DUYÊN KIỀU
  Tư vấn viên
  Điện thoại: 0258. 381 83 81
  Email: kieu-le@ecotek-canada.vn 

ĐIỂM DỊCH VỤ PHÚ YÊN - A.S.P PHÚ YÊN Ẩn
 • Địa chỉ: Số 72/5 Võ Văn Dũng , Phường 9, Thành Phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
 • Điện thoại: 091.186.5420

 

Thông tin

Địa chỉ : Số 72/5 Võ Văn Dũng , Phường 9, Thành Phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
Hotline : 091.186.5420
Email : phuyen@ecotek-canada.vn
Đại diện : Ông. TRẦN QUỐC DŨNG

Xem bản đồ đường đi 

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Tran Quoc Dung

  Ông. TRẦN QUỐC DŨNG
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.5420
  Email: dung-tran@ecotek-canada.vn  

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI ĐÀ NẴNG Ẩn
 • Địa chỉ: Số 12 Nguyễn Khánh Toàn, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
 • Điện thoại: (0236) 3.817.077

Chi nhánh Đà Nẵng là một trong những chi nhánh chiến lược của Nguyên Hà và cũng là chi nhánh trọng điểm trong kế hoạch kinh doanh năm từ năm 2004. Chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo hành bộ lưu điện, cung cấp các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan đến Bộ Lưu Điện tại khu vực trọng điểm:Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam 

Thông tin

Địa chỉ : Số 12 Nguyễn Khánh Toàn, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Hotline : 091.186.4680
Email : danang@ecotek-canada.vn
Điện thoại      : (0236) 3.817.077
Fax : (0236) 3.840.732
Đại diện : Ông. TRƯƠNG MINH TUẤN 

Xem bản đồ đường đi 

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Truong Minh Tuan

  Ông. TRƯƠNG MINH TUẤN
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4680
  Email : tuan-truong@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Duc Tai

  Ông. NGUYỄN ĐỨC TÀI 
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.797.0696
  Email: tai-nguyen@ecotek-canada.vn 

 • Vo Van Tien

  Ông. VÕ VĂN TIẾN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.979.0310
  Email: tien-vo@ecotek-canada.vn 

 • Tran Phuoc Tin

  Ông. TRẦN PHƯỚC TÍN
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 091.186.5324
  Email: tin-tran@ecotek-canada.vn

 • Vo Van Luan

  Ông. VÕ VĂN LUẬN
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.979.0535
  Email: luan-vo0101@ecotek-canada.vn

 • Le Phuoc Tuan

  Ông. LÊ PHƯỚC TUẤN
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.3162
  Email: tuan-le@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Van Thanh

  Ông. NGUYỄN VĂN THANH
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.8293
  Email: thanh-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Phan Anh Ngoc

  Ông. PHAN ANH NGỌC
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.979.5788
  Email: ngoc-phan@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Thi Vu Yen

  Cô. NGUYỄN THỊ VŨ YẾN
  Tư vấn viên
  Điện thoại: (0236) 3.817.077
  Email: yen-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Thi Thuy

  Cô. NGUYỄN THỊ THÚY
  NS Hỗ Trợ Nghiệp Vụ
  Điện thoại: 
  Email: 

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI TÂY NGUYÊN Ẩn
 • Địa chỉ: 48 Đường Ama Jhao, P. Tân Lập, Tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
 • Điện thoại: (0262) 3.848.899

Chi nhánh Tây Nguyên được thành lập từ năm 2008, với đội ngũ nhân sự nhiệt tình luôn hoàn thành tốt công việc được giao và duy trì được sự phát triển ổn định của Công ty Nguyên Hà tại Tây Nguyên. 

Chi Nhánh Tây Nguyên chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo hành bộ lưu điện, cung cấp các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan đến Bộ Lưu Điện tại khu vực trọng điểm này.: Đắk Nông, Đắk Lắk.

Thông tin

Địa chỉ : 48 Đường Ama Jhao, P. Tân Lập, Tp Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
Hotline : 091.186.4684
Email : taynguyen@ecotek-canada.vn
Điện thoại      : (0262) 3.848.899
Fax : (0262) 3.844.326
Đại diện : Ông. ĐOÀN NGỌC Ý

Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

  • Doan Ngoc Y

   Ông. ĐOÀN NGỌC Ý 
   Kỹ thuật viên
   Điện thoại: 091.186.4684
   Email: y-doan@ecotek-canada.vn 

  • Luong Van Thanh

   Ông. LƯƠNG VĂN THÀNH
   Kỹ Thuật viên
   Điện thoại: 090.292.1236
   Email: thanh-luong@ecotek-canada.vn

  • Nguyen Thanh Luan

   Ông. NGUYỄN THÀNH LUÂN
   Kỹ Thuật viên
   Điện thoại: 090.979.3864
   Email: luan-nguyen@ecotek-canada.vn

  • Bà. HOÀNG THỊ HIỀN
   Tư vấn viên
   Điện thoại: (0262) 3.848.899
   Email:  hien-hoang@ecotek-canada.vn

  • Bà. NGUYỄN THỊ NĂM
   NS Hỗ Trợ Nghiệp Vụ
   Điện thoại: 
   Email:  

ĐIỂM DỊCH VỤ KON TUM - A.S.P KON TUM Ẩn
 • Địa chỉ: Số 27B Hồ Tùng Mậu, Tổ 3, Phường Thắng Lợi, Thành Phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum
 • Điện thoại: 091.186.5644

 Thông tin

Hotline : 091.186.5644
Email : gialai@ecotek-canada.vn
Đại diện : Ông. HÀ ANH DUY

Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

  • Ha Anh Duy

   Ông. HÀ ANH DUY
   Kỹ Thuật viên
   Điện thoại: 091.186.5644
   Email: duy-ha@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ ĐẮK NÔNG - A.S.P ĐẮK NÔNG Ẩn
 • Địa chỉ: 106 Đường Lê Thánh Tông, Tổ 2, Phường Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
 • Điện thoại:

Thông tin

Địa chỉ : 106 Đường Lê Thánh Tông, Tổ 2, Phường Nghĩa Trung, TP. Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Hotline : 091.186.5540
Email : daknong@ecotek-canada.vn
Đại diện : Ông. NGUYỄN THÀNH LUÂN

Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 
ĐIỂM DỊCH VỤ NINH THUẬN - A.S.P NINH THUẬN Ẩn
 • Địa chỉ: 05A, Hà Huy Tập, P. Phước Mỹ, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận
 • Điện thoại: 091.186.5441

 Thông tin

Email : ninhthuan@ecotek-canada.vn
Điện thoại      : 091.186.5441
Đại diện : Ông. LÊ HUỲNH BẢO TIỆN

Xem bản đồ đường đi 

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Le Huynh Bao Tien

  Ông. LÊ HUỲNH BẢO TIỆN
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.5453
  Email: tien-le@ecotek-canada.vn  

ĐIỂM DỊCH VỤ QUẢNG TRỊ - A.S.P QUẢNG TRỊ Ẩn
 • Địa chỉ: 01 Chu Văn An, Khu phố 1, Phường Đông Lương, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
 • Điện thoại: 091.186.5306

Thông tin 

Hotline : 091.186.5306
Email : quangtri@ecotek-canada.vn
Đại diện : Ông. TRẦN TIẾN PHÁT 

Xem bản đồ đường đi 

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Tran Tien Phat

  Ông. TRẦN TIẾN PHÁT
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.5364
  Email: phat-tran@ecotek-canada.vn 

   

ĐIỂM DỊCH VỤ THỪA THIÊN HUẾ - A.S.P THỪA THIÊN HUẾ Ẩn
 • Địa chỉ: Số 73 Kiệt 33, Đường An Dương Vương, Phường An Cựu, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Điện thoại: 0911.865.324

 Thông tin

Hotline : 091.186.5324
Email : thuathienhue@ecotek-canada.vn
Đại diện : Ông. VÕ VĂN TIẾN

Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

  • Vo Van Tien

   Ông. VÕ VĂN TIẾN
   Kỹ Thuật viên
   Điện thoại: 091.186.5324
   Email: tien-vo@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ LÂM ĐỒNG - A.S.P LÂM ĐỒNG Ẩn
 • Địa chỉ: Thửa 2063, 343 TBD, 46E Trần Khánh Dư, Phường 8, Thành Phố Đà Lạt, Lâm Đồng
 • Điện thoại: 091.186.4686

Thông tin

Địa chỉ : Thửa 2063, 343 TBD, 46E Trần Khánh Dư, Phường 8, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng
Hotline : 091.186.4686
Email : lamdong@ecotek-canada.vn
Đại diện : Ông. VÕ ĐẮC THỌ

Xem bản đồ đường đi 

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Vo Dac Tho

  Ông. VÕ ĐẮC THỌ
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4686
  Email: tho-vo@ecotek-canada.vn 

 • Nguyen Sang

  Ông. NGUYỄN SANG
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.7165
  Email: sang-nguyen@ecotek-canada.vn  

 • Nguyen Van Doan

  Ông. NGUYỄN VĂN ĐOÀN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.292.1786
  Email: doan-nguyen1001@ecotek-canada.vn  

 • Phan Tran Bao Tuan

  Ông. PHAN TRẦN BẢO TUẤN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.9762
  Email: tuan-phan@ecotek-canada.vn  

 • Nguyen Thi Thuc Anh

  Bà. NGUYỄN THỊ THỤC ANH  
  Tư vấn viên
  Điện thoại: (0263) 3.524.686
  Email: anh-nguyen0805@ecotek-canada.vn  

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI ĐỒNG NAI Ẩn
 • Địa chỉ: 59/21 Phan Đình Phùng, KP1, P.Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
 • Điện thoại: (0251) 3.899.997

Chi nhánh Đồng Nai vừa được thành lập ngày 01/03/2017. Chịu trách nhiệm dịch vụ trước trong và sau bán hàng tại địa bàn: TP Biên Hòa, và các huyện trong tỉnh Đồng Nai.

Thông tin

Dong Nai
Địa chỉ : 59/21 Phan Đình Phùng, KP1, P.Quang Vinh, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Hotline : 091.186.4687
Email : dongnai@ecotek-canada.vn
Điện thoại : (0251) 3.899.997
Fax : (0251) 3.899.997
Người đại diện : Ông. ĐỖ NHẬT TRƯỜNG
Xem bản đồ đường đi 

Đội ngũ nhân sự

 • Do Nhat Truong

  Ông. ĐỖ NHẬT TRƯỜNG 
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4687
  Email: truong-do@ecotek-canada.vn  

 • Huynh Vo Tuyen

  Ông. HUỲNH VÕ TUYẾN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.5760 
  Email: tuyen-huynh@ecotek-canada.vn  

 • Nguyen Xuan Duy

  Ông. NGUYỄN XUÂN DUY
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.2532 
  Email: duy-nguyen1407@ecotek-canada.vn   

 • Nguyen Nam Son

  Ông. NGUYỄN NAM SƠN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.6405 
  Email: son-nguyen1109@ecotek-canada.vn   

 • Hoang Thi Yen

  Cô. HOÀNG THỊ YẾN 
  Tư vấn viên
  Điện thoại: (0251) 3.899.997  
  Email: yen-hoang@ecotek-canada.vn  

   

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI BÌNH DƯƠNG Ẩn
 • Địa chỉ: Số 11, Đường D3, KDC K8, Phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương
 • Điện thoại: (0274) 3.616.223

Chi nhánh Bình Dương vừa được thành lập ngày 01/03/2017. Chịu trách nhiệm dịch vụ trước trong và sau bán hàng tại địa bàn các tỉnh: Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh.

Thông tin

Địa chỉ : Số 11, Đường D3, KDC K8, Phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương
Hotline : 091.186.4688
Email : binhduong@ecotek-canada.vn 
Điện thoại : (0274) 3.616.223
Fax : (0274) 3.616.224 
Người đại diện     : Ông. PHAN THÀNH NHÂN

Xem bản đồ đường đi 

Đội ngũ nhân sự

 • Phan Thanh Nhan

  Ông. PHAN THÀNH NHÂN  
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4688
  Email: nhan-phan@ecotek-canada.vn

 • To Van Tinh

  Ông. TÔ VĂN TÌNH  
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.9642
  Email: tinh-to@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Quoc Viet

  Ông. NGUYỄN QUỐC VIỆT  
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.4967
  Email: viet-nguyen1109@ecotek-canada.vn

 • Do Duy Lam

  Ông. ĐỖ DUY LAM  
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 091.186.5652
  Email: lam-do@ecotek-canada.vn

 • Han Thanh Luu

  Ông. HÁN THÀNH LƯU 
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 091.186.5876
  Email: luu-han@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Quoc Viet

  Ông. NGUYỄN QUỐC VIỆT 
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.979.6146
  Email: viet-nguyen0706@ecotek-canada.vn

 • Dinh Thi Yen

  Cô. ĐINH THỊ YẾN 
  Tư vấn viên
  Điện thoại: (0274) 3.616.223
  Email: yen-dinh@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ VŨNG TÀU - A.S.P VŨNG TÀU Ẩn
 • Địa chỉ: Số 780/8/15/3 Bình Giã, Phường 10, TP Vũng Tàu, BR-VT
 • Điện thoại:

Thông tin

Địa chỉ : 780/8/15/3 Bình Giã, Phường 10, TP Vũng Tàu, BR-VT
Hotline : 091.186.4689
Email : vungtau@ecotek-canada.vn 
Người đại diện     : Ông. TRẦN TẤN CÔNG

Xem bản đồ đường đi 

Đội ngũ nhân sự

 • Tran Tan Cong

  Ông. TRẦN TẤN CÔNG 
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4689
  Email: cong-tran@ecotek-canada.vn  

 • Le Duy Chuong

  Ông. LÊ DUY CHƯƠNG
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.5364 
  Email: chuong-le@ecotek-canada.vn

 • Le Phuoc Ly

  Ông. LÊ PHƯỚC LÝ
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.8821 
  Email: ly-le@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Thi Hong Phuc

  Bà. NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC
  Tư vấn viên
  Điện thoại: (0254) 3.524.568 
  Email: phuc-nguyen@ecotek-canada.vn

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI SÀI GÒN Ẩn
 • Địa chỉ: 74/40 Đường Số 9, P 16, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (028) 36. 366.611

Trung tâm dịch vụ khách hàng Sài Gòn, chịu trách nhiệm dịch vụ trước trong và sau bán hàng tại địa bàn Tp Hồ Chí Minh

Thông tin

 
Địa chỉ : 74/40 Đường Số 9, P 16, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline : 091.186.4690
Email : saigon@ecotek-canada.vn
Điện thoại : (028) 36. 366.611
Fax : (028) 36. 366.600
Người đại diện : Ông. HÀ VĂN MINH

Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự

 • Ha Van Minh

  Ông. HÀ VĂN MINH 
  Chuyên viên
  Điện thoại: 091.186.4690
  Email: minh-ha@ecotek-canada.vn

 • Tran Van Hoc

  Ông. TRẦN VĂN HỌC 
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.989.3842
  Email: hoc-tran@ecotek-canada.vn

 • Vo Ngoc Duc

  Ông. VÕ NGỌC ĐỨC
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.989.8549
  Email: duc-vo@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Cong Danh

  Ông. NGUYỄN CÔNG DANH
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.989.8453
  Email: danh-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Huynh Hoai Son

  Ông. HUỲNH HOÀI SƠN
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.391.8134
  Email: son-huynh@ecotek-canada.vn

 • Tran Quang Trang

  Ông. TRẦN QUANG TRÁNG
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.2334
  Email: trang-tran@ecotek-canada.vn

 • Dang Duc Quang

  Ông. ĐẶNG ĐỨC QUANG
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.6158
  Email: quang-dang@ecotek-canada.vn

 • Pham Hoang Hac

  Ông. PHẠM HOÀNG HẠC
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.0157
  Email: hac-pham@ecotek-canada.vn

 • Le Phan Nhat Minh

  Ông. LÊ PHAN NHẬT MINH
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.7467
  Email: minh-le@ecotek-canada.vn

 • Le HUng Hau

  Ông. LÊ HÙNG HẬU
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.5042
  Email: hau-le@ecotek-canada.vn

 • Pham Trung Quan

  Ông. PHẠM TRUNG QUÂN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.5837
  Email: quan-pham@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Truong Lam

  Ông. NGUYỄN TRƯỜNG LAM
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.0862
  Email: lam-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Tran Nhat Hien 

  Ông. TRẦN NHẬT HIỂN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.1392
  Email: hien-tran2011@ecotek-canada.vn

 • Tran Thi Kim Loan

  Cô. TRẦN THỊ KIM LOAN
  Tư vấn viên
  Điện thoại: 028.36.366.611
  Email: loan-tran@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ LONG AN - A.S.P LONG AN Ẩn
 • Địa chỉ: Hẽm 106 Đường Võ Văn Môn, Phường 4, Tp.Tân An, Tỉnh Long An
 • Điện thoại:

Thông tin

Địa chỉ : Hẽm 106 Đường Võ Văn Môn, Phường 4, Tp.Tân An, Tỉnh Long An
Hotline : 091.186.4691
Email : longan@ecotek-canada.vn 
Người đại diện     : Ông. NGUYỄN VIỆT TRUNG 

Xem bản đồ đường đi 

Đội ngũ nhân sự

 • Nguyen Viet Trung

  Ông. NGUYỄN VIỆT TRUNG  
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4691
  Email: trung-nguyen@ecotek-canada.vn  

   

 • Nguyen Van Son

  Ông. NGUYỄN VĂN SƠN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.1941
  Email: son-nguyen@ecotek-canada.vn  

 • Le Thanh Duy

  Ông. LÊ THANH DUY 
  Kỹ Thuật Viên 
  Điện thoại: 090.989.3775
  Email: duy-le@ecotek-canada.vn 

 • Bui Nguon Co

  Ông. BÙI NGƯƠN CƠ 
  Kỹ Thuật Viên 
  Điện thoại: 090.989.2158
  Email: co-bui@ecotek-canada.vn 

 • Nguyen Thi Kim Xuyen

  Cô. NGUYỄN THỊ KIM XUYẾN 
  Tư vấn viên
  Điện thoại:  (0272) 3.637.986
  Email: xuyen-nguyen@ecotek-canada.vn 

ĐIỂM DỊCH VỤ VĨNH LONG - A.S.P VĨNH LONG Ẩn
 • Địa chỉ: Số B137 Khóm 3, Phường 9, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long
 • Điện thoại: 091.186.4693

Thông tin 

Hotline : 091.186.4693
Email : vinhlong@ecotek-canada.vn 
Người đại diện     : Ông. NGUYỄN VĂN LỰC

Xem bản đồ đường đi 

Đội ngũ nhân sự

 • Nguyen Van Luc

  Ông. NGUYỄN VĂN LỰC 
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.898.6286
  Email: luc-nguyen@ecotek-canada.vn

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI TIỀN GIANG Ẩn
 • Địa chỉ: 20A1, Lý Thường Kiệt, Phường 5, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang
 • Điện thoại: (0273) 3.955.395

Chi nhánh Tiền Giang là một trong những chi nhánh chiến lược của Nguyên Hà và cũng là chi nhánh trọng điểm trong kế hoạch kinh doanh. Chịu trách nhiệm dịch vụ trước trong và sau bán hàng tại địa bàn các tỉnh, thành: Tiền Giang, Bến Tre Trà Vinh 

Thông tin

Địa chỉ : 20A1, Lý Thường Kiệt, Phường 5, Tp. Mỹ Tho, Tiền Giang 
Hotline : 091.186.4692
Email : tiengiang@ecotek-canada.vn 
Điện thoại : (0273) 3.955.395
Fax : (0273) 3.867.620
Người đại diện     : Ông. PHẠM TRƯỜNG GIANG

Xem bản đồ đường đi 

Đội ngũ nhân sự

 • PHAM TRUONG GIANG

  Ông. PHẠM TRƯỜNG GIANG
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4692
  Email: giang-pham@ecotek-canada.vn 

 • Vo Ba Luan

  Ông. VÕ BÁ LUÂN 
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.5901
  Email: luan-vo@ecotek-canada.vn 

 • Nguyen Thanh Loi

  Ông. NGUYỄN THÀNH LỢI 
  Kỹ thuật viên 
  Điện thoại: 091.186.5948
  Email: loi-nguyen@ecotek-canada.vn 

 • Nguyen Ba Thuyen

  Ông. NGUYỄN BÁ THUYÊN 
  Kỹ Thuật Viên 
  Điện thoại: 091.186.5932
  Email: thuyen-nguyen@ecotek-canada.vn 

 • Vo Van Hiep

  Ông. VÕ VĂN HIỆP
  Kỹ Thuật Viên 
  Điện thoại: 090.989.0235
  Email: hiep-vo@ecotek-canada.vn 

 • Nguyen Qui Thanh

  Ông. NGUYỄN QUÍ THANH
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 091.855.5495
  Email: thanh-nguyen0606@ecotek-canada.vn

 • Vo Thi Hong Ngoc

  Bà. Võ Thị Hồng Ngọc 
  Tư vấn viên 
  Điện thoại: (0273) 3.955.395
  Email: ngoc-vo@ecotek-canada.vn 

ĐIỂM DỊCH VỤ CẦN THƠ - A.S.P CẦN THƠ Ẩn
 • Địa chỉ: Số P28, Đường Số 7, Khu Đô Thị Mới Hưng Phú, P. Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ.
 • Điện thoại: (0292) 3.739.040

Thông tin

Địa chỉ : Số P28, Đường Số 7, Khu Đô Thị Mới Hưng Phú, P. Hưng Thạnh, Quận Cái Răng, TP. Cần Thơ.
Hotline : 091.186.4694
Email : cantho@ecotek-canada.vn
Điện thoại : (0292) 3.739.040
Fax : (0292) 3.781.264
Người đại diện         : Ông. NGUYỄN VĂN TÁM NHỎ

Xem bản đồ đường đi 

Đội ngũ nhân sự

 • Nuyen Van Tam Nho

  Ông. NGUYỄN VĂN TÁM NHỎ 
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4694 
  Email: nho-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Pham Minh Hoang

  Ông. PHẠM MINH HOÀNG
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.5960
  Email: hoang-pham@ecotek-canada.vn 

 • Nguyen Thanh Nhieu

  Ông. NGUYỄN THANH NHIỀU 
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4693
  Email: nhieu-nguyen@ecotek-canada.vn  

 • Ly Van Khanh

  Ông. LÝ VĂN KHANH
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 091.186.5957 
  Email: khanh-ly@ecotek-canada.vn

 • Tran Dinh tien

  Ông. TRẦN ĐINH TIÊN
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.0618 
  Email: tien-tran@ecotek-canada.vn

 • Do Nguyen Huu Tinh

  Ông. ĐỖ NGUYỄN HỮU TÌNH
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 091.801.8757 
  Email: tinh-do@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Van Luc

  Ông. NGUYỄN VĂN LỰC
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.898.6286 
  Email: luc-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Phan Tu Anh

  Bà. PHAN TÚ ANH
  Tư vấn viên
  Điện thoại: (0292) 3.739.040
  Email: anh-phan@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ KIÊN GIANG - A.S.P KIÊN GIANG Ẩn
 • Địa chỉ: 25/37 Lương Văn Can, Phường An Bình, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
 • Điện thoại:

Thông tin

Địa chỉ : 25/37 Lương Văn Can, Phường An Bình, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Hotline : 091.186.4695
Email : kiengiang@ecotek-canada.vn 
Người đại diện     : Ông. NGUYỄN QUANG THẮNG

Xem bản đồ đường đi 

Đội ngũ nhân sự

 • Nguyen Quang Thang

  Ông. NGUYỄN QUANG THẮNG 
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4695
  Email: thang-nguyen2102@ecotek-canada.vn   

 • Phan Vu Ca

  Ông. PHAN VŨ CA 
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 091.186.5961
  Email: ca-phan@ecotek-canada.vn  

 • Tu The An

  Ông. TỪ THẾ AN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.0743
  Email: an-tu@ecotek-canada.vn  

 • Nguyen Thi Kim Kha

  Cô. NGUYỄN THỊ KIM KHA
  Tư vấn viên
  Điện thoại: 0949.448.770
  Email: kha-nguyen@ecotek-canada.vn

 
ĐIỂM DỊCH VỤ AN GIANG - A.S.P AN GIANG Ẩn
 • Địa chỉ: Căn 419, Chung cư Bắc Hà Hoàng Hổ, Đường Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Hoà, Thành phố Long Xuyên, An Giang
 • Điện thoại:

Thông tin

 
Địa chỉ : Căn 419, Chung cư Bắc Hà Hoàng Hổ, Đường Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Hoà, Thành phố Long Xuyên, An Giang
Hotline : 091.186.5961
Email : angiang@ecotek-canada.vn 
Người đại diện     : Ông. TÔ VĂN TÌNH

Xem bản đồ đường đi 

Đội ngũ nhân sự

 • To Van Tinh

  Ông. TÔ VĂN TÌNH 
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.5961
  Email: tinh-to@ecotek-canada.vn   

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI PHÚ QUỐC Ẩn
 • Địa chỉ: Ấp Bến Tràm, Xã Cửa Dương, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang
 • Điện thoại: (0297) 3.848.948

Chi nhánh Kiên Giang được thành lập vào ngày 29/05/2019. Chịu trách nhiệm dịch vụ trước trong và sau bán hàng tại địa bàn các tỉnh: Phú Quốc

Địa chỉ Ấp Bến Tràm, Xã Cửa Dương, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang
Hotline 091.186.4141
Email phuquoc@ecotek-canada.vn 
Điện thoại (0297) 3.848.948
Fax
Người đại diện     : Ông. TRẦN MINH THÙY

Xem bản đồ đường đi 

Đội ngũ nhân sự

 • Tran Minh Thuy

  Ông. TRẦN MINH THÙY
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4141
  Email: thuy-tran@ecotek-canada.vn

 •  Huynh Van Dien

  Ông. HUỲNH VĂN DIỄN
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.242.3282
  Email: dien-huynh@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ CÀ MAU - A.S.P CÀ MAU Ẩn
 • Địa chỉ: Số 70/11 Nguyễn Thiện Năng, Phường 4, TP. Cà Mau, Cà Mau
 • Điện thoại:

Thông tin 

Địa chỉ : Số 70/11 Nguyễn Thiện Năng, Phường 4, TP. Cà Mau, Cà Mau
Hotline : 091.186.4696
Email : camau@ecotek-canada.vn 
Người đại diện     : Ông. LÊ QUỐC ĐOÀN

Xem bản đồ đường đi 

Đội ngũ nhân sự 

 • Le Quoc Doan

  Ông. LÊ QUỐC ĐOÀN
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.4696
  Email: doan-le@ecotek-canada.vn

 • Phan Bao Xuyen

  Ông. PHAN BẢO XUYÊN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 091.186.5974
  Email: xuyen-phan@ecotek-canada.vn

 • Ly Hai Quynh

  Cô. LÝ HẢI QUỲNH
  Tư vấn viên
  Điện thoại: (0290) 3.540.558 
  Email: quynh-ly@ecotek-canada.vn

ĐIỂM DỊCH VỤ BẠC LIÊU - A.S.P BẠC LIÊU Ẩn
 • Địa chỉ: Số 58, Ấp Cù Lao, Xã Hưng Hội, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu
 • Điện thoại:

Thông tin 

Địa chỉ Số 58, Ấp Cù Lao, Xã Hưng Hội, Huyện Vĩnh Lợi, Tỉnh Bạc Liêu
Hotline : 091.186.5974
Email : baclieu@ecotek-canada.vn 
Người đại diện     : Ông. LÊ QUỐC ĐOÀN

Xem bản đồ đường đi 

Đội ngũ nhân sự 

 • Le Quoc Doan

  Ông. LÊ QUỐC ĐOÀN
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 091.186.5974
  Email: doan-le@ecotek-canada.vn

THÀNH QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Công ty Nguyên Hà

23Năm thành lập và phát triển
64Điểm Bảo Hành
250Nhân viên
600.000 Khách Hàng

Được ủy quyền chính thức và hỗ trợ trực tiếp từ ECOTEK CANADA, Công ty Nguyên Hà cam kết trách nhiệm bảo hành sản phẩm SANTAK của TẬP ĐOÀN EATON CORPORATION PLC – ELECTRICAL SECTOR. XEM CHI TIẾT