Liên hệ

Điểm dịch vụ bảo hành

Khu vực Miền Bắc
ĐIỂM DỊCH VỤ CAO BẰNG - A.S.P CAO BẰNG Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Cao Bằng
 • Điện thoại: 091.186.4356
ĐIỂM DỊCH VỤ HÀ NAM - A.S.P HÀ NAM Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Hà Nam
 • Điện thoại: 091.186.5190
ĐIỂM DỊCH VỤ HÀ TĨNH - A.S.P HÀ TĨNH Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Hà Tỉnh
 • Điện thoại: 091.186.5280
ĐIỂM DỊCH VỤ BẮC NINH - A.S.P BẮC NINH Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Bắc Ninh
 • Điện thoại: 091.186.4416
ĐIỂM DỊCH VỤ LẠNG SƠN - A.S.P LẠNG SƠN Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Lạng Sơn
 • Điện thoại: 091.186.4384
ĐIỂM DỊCH VỤ LAI CHÂU - A.S.P LAI CHÂU Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Lai Châu
 • Điện thoại: 091.186.3960
ĐIỂM DỊCH VỤ LÀO CAI - A.S.P LÀO CAI Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Lào Cai
 • Điện thoại: 091.186.4667
ĐIỂM DỊCH VỤ HÀ GIANG - A.S.P HÀ GIANG Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Hà Giang
 • Điện thoại: 091.186.3975
ĐIỂM DỊCH VỤ ĐIỆN BIÊN - A.S.P ĐIỆN BIÊN Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Điện Biên
 • Điện thoại: 091.186.4117
ĐIỂM DỊCH VỤ SƠN LA - A.S.P SƠN LA Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Sơn La
 • Điện thoại: 091.186.4669
ĐIỂM DỊCH VỤ TUYÊN QUANG - A.S.P TUYÊN QUANG Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Tuyên Quang
 • Điện thoại: 091.186.4668
ĐIỂM DỊCH VỤ YÊN BÁI - A.S.P YÊN BÁI Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Yên Bái
 • Điện thoại: 091.186.4148
ĐIỂM DỊCH VỤ PHÚ THỌ - A.S.P PHÚ THỌ Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Phú Thọ
 • Điện thoại: 091.186.4670
ĐIỂM DỊCH VỤ THÁI NGUYÊN - A.S.P THÁI NGUYÊN Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Thái Nguyên
 • Điện thoại: 091.186.4671
ĐIỂM DỊCH VỤ VĨNH PHÚC - A.S.P VĨNH PHÚC Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Vĩnh Phúc
 • Điện thoại: 091.186.4352
ĐIỂM DỊCH VỤ HÀ NỘI - A.S.P HÀ NỘI Ẩn
ĐIỂM DỊCH VỤ HẢI PHÒNG - A.S.P HẢI PHÒNG Ẩn
 • Địa chỉ: Tp. Hải Phòng
 • Điện thoại: 0911.864.675
ĐIỂM DỊCH VỤ NAM ĐỊNH - A.S.P NAM ĐỊNH Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Nam Định
 • Điện thoại: 091.186.4676
ĐIỂM DỊCH VỤ NINH BÌNH - A.S.P NINH BÌNH Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Ninh Bình
 • Điện thoại: 091.186.5216
ĐIỂM DỊCH VỤ THANH HOÁ - A.S.P THANH HOÁ Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Thanh Hóa
 • Điện thoại: 091.186.4677
ĐIỂM DỊCH VỤ QUẢNG BÌNH - A.S.P QUẢNG BÌNH Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Quảng Bình
 • Điện thoại: 091.186.4679
ĐIỂM DỊCH VỤ QUẢNG TRỊ - A.S.P QUẢNG TRỊ Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Quảng Trị
 • Điện thoại: 091.186.5306
ĐIỂM DỊCH VỤ THỪA THIÊN HUẾ - A.S.P THỪA THIÊN HUẾ Ẩn
 • Địa chỉ: Thừa Thiên Huế
 • Điện thoại: 091.186.5324
ĐIỂM DỊCH VỤ ĐÀ NẴNG - A.S.P ĐÀ NẴNG Ẩn
 • Địa chỉ: Tp. Đà Nẵng
 • Điện thoại: 091.186.4680
ĐIỂM DỊCH VỤ QUẢNG NAM - A.S.P QUẢNG NAM Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Quảng Nam
 • Điện thoại: 091.186.5364
ĐIỂM DỊCH VỤ QUẢNG NGÃI - A.S.P QUẢNG NGÃI Ẩn
ĐIỂM DỊCH VỤ LÂM ĐỒNG - A.S.P LÂM ĐỒNG Ẩn
ĐIỂM DỊCH VỤ ĐẮK NÔNG - A.S.P ĐẮK NÔNG Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Đắk Nông
 • Điện thoại: 091.186.5540
ĐIỂM DỊCH VỤ KONTUM - A.S.P KONTUM Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Kon Tum
 • Điện thoại: 091.186.5644
ĐIỂM DỊCH VỤ GIA LAI - A.S.P GIA LAI Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Gia Lai
 • Điện thoại: 091.186.4683
ĐIỂM DỊCH VỤ TÂY NGUYÊN - A.S.P TÂY NGUYÊN Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Đắk Lắk
 • Điện thoại: 091.186.4684
ĐIỂM DỊCH VỤ BÌNH ĐỊNH - A.S.P BÌNH ĐỊNH Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Bình Định
 • Điện thoại: 0911.864.682
ĐIỂM DỊCH VỤ PHÚ YÊN - A.S.P PHÚ YÊN Ẩn
ĐIỂM DỊCH VỤ BÌNH THUẬN - A.S.P BÌNH THUẬN Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Bình Thuận
 • Điện thoại: 091.186.5453
ĐIỂM DỊCH VỤ NINH THUẬN - A.S.P NINH THUẬN Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Ninh Thuận
 • Điện thoại: 091.186.5441
ĐIỂM DỊCH VỤ NHA TRANG - A.S.P NHA TRANG Ẩn
ĐIỂM DỊCH VỤ TRÀ VINH - A.S.P TRÀ VINH Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Trà Vinh
 • Điện thoại: 091.186.5932

 

ĐIỂM DỊCH VỤ ĐỒNG THÁP - A.S.P ĐỒNG THÁP Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Đồng Tháp
 • Điện thoại: 091.186.5948

 

ĐIỂM DỊCH VỤ BẾN TRE - A.S.P BẾN TRE Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Bến Tre
 • Điện thoại: 091.186.5901

 

ĐIỂM DỊCH VỤ ĐỒNG NAI - A.S.P ĐỒNG NAI Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại: 091.186.4687
ĐIỂM DỊCH VỤ BÌNH DƯƠNG - A.S.P BÌNH DƯƠNG Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Bình Dương
 • Điện thoại: 091.186.4688
ĐIỂM DỊCH VỤ TÂY NINH - A.S.P TÂY NINH Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Tây Ninh
 • Điện thoại: 091.186.5876
ĐIỂM DỊCH VỤ VŨNG TÀU - A.S.P VŨNG TÀU Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Điện thoại: 091.186.4689ĐIỂM DỊCH VỤ SÀI GÒN - A.S.P SÀI GÒN Ẩn
 • Địa chỉ: Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: 091.186.4690
ĐIỂM DỊCH VỤ LONG AN - A.S.P LONG AN Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Long An
 • Điện thoại: 091.186.4691
ĐIỂM DỊCH VỤ VĨNH LONG - A.S.P VĨNH LONG Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Vĩnh Long
 • Điện thoại: 091.186.4693ĐIỂM DỊCH VỤ TIỀN GIANG - A.S.P TIỀN GIANG Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Tiền Giang
 • Điện thoại: 091.186.4692
ĐIỂM DỊCH VỤ CẦN THƠ - A.S.P CẦN THƠ Ẩn
 • Địa chỉ: Tp. Cần Thơ
 • Điện thoại: 091.186.4694
ĐIỂM DỊCH VỤ KIÊN GIANG - A.S.P KIÊN GIANG Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Kiên Giang
 • Điện thoại: 091.186.4695
ĐIỂM DỊCH VỤ SÓC TRĂNG - A.S.P SÓC TRĂNG Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Sóc Trăng
 • Điện thoại: 091.186.5960
ĐIỂM DỊCH VỤ HẬU GIANG - A.S.P HẬU GIANG Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Hậu Giang
 • Điện thoại: 091.186.5957
ĐIỂM DỊCH VỤ PHÚ QUỐC - A.S.P PHÚ QUỐC Ẩn
 • Địa chỉ: Huyện Đảo Phú Quốc
 • Điện thoại: 091.186.4141
ĐIỂM DỊCH VỤ AN GIANG - A.S.P AN GIANG Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh An Giang
 • Điện thoại: 091.186.5961
ĐIỂM DỊCH VỤ BẠC LIÊU - A.S.P BẠC LIÊU Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Bạc Liêu
 • Điện thoại: 091.186.5974
ĐIỂM DỊCH VỤ CÀ MAU - A.S.P CÀ MAU Ẩn
 • Địa chỉ: Tỉnh Cà Mau
 • Điện thoại: 091.186.4696
THÀNH QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Công ty Nguyên Hà

25Năm thành lập và phát triển
64Điểm Bảo Hành
250Nhân viên
600.000 Khách Hàng

Được ủy quyền chính thức và hỗ trợ trực tiếp từ ECOTEK CANADA, Công ty Nguyên Hà cam kết trách nhiệm bảo hành sản phẩm SANTAK của TẬP ĐOÀN EATON CORPORATION PLC – ELECTRICAL SECTOR. XEM CHI TIẾT