Menu

LINE INTERACTIVE

 • Santak Blazer2000 Pro
  UPS Santak Blazer Pro được nâng cấp từ dòng Blazer cũ , được bổ sung nhiều công nghệ tiên tiến của Santak
  Xem chi tiết
 • Santak Blazer1000 Pro
  UPS Santak Blazer Pro được nâng cấp từ dòng Blazer cũ , được bổ sung nhiều công nghệ tiên tiến của Santak
  Xem chi tiết
 • Santak Blazer 1000E
  UPS Santak Blazer 1000E thiết kế trung gian giữa dòng OFFLINE và ONLINE đáp ứng với các tải có yêu cầu chất lượng nguồn cao hơn OFFLINE với mức chi phí hợp lý.
  Xem chi tiết
 • Santak Blazer 2000EH
  Dòng sản phẩm Line Interactive công suất lớn nhất mang thương hiệu Santak, lưu cho các máy chủ nhỏ, tổng đài nhỏ, máy chấm công....
  Xem chi tiết
Phân phối
Phân phối 1
Phân phối 2
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 1
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 2
Tích Điểm Santak