Tên sản phẩm Đơn giá (VND) VAT Số lượng Thành tiền (VND)
Ắc quy ECOTEK, ECT-UP1240VA8,12V40AH Ắc quy ECOTEK, ECT-UP1240VA8,12V40AH 2.306.000 10% - + 2.306.000 x
Tổng cộng: 2.306.000
Chi phí vận chuyển: ---
VAT: 230.600 đ
Tổng giá trị đơn hàng: 2.536.600 đ

X

. .
. .
. .