Contact

Service Center

NORTHERN REGION
STREAM CO., LTD - HOA BINH ACTIVE SERVICE POINT Hidden
STREAM CO., LTD - THANH HOA ACTIVE SERVICE POINT Hidden
STREAM CO., LTD - NGHE AN ACTIVE SERVICE POINT Hidden
STREAM CO., LTD - TUYEN QUANG ACTIVE SERVICE POINT Hidden
STREAM CO., LTD - YEN BAI ACTIVE SERVICE POINT Hidden
STREAM CO., LTD - PHU THO ACTIVE SERVICE POINT Hidden
STREAM CO., LTD - THAI NGUYEN ACTIVE SERVICE POINT Hidden
STREAM CO., LTD - VINH PHUC ACTIVE SERVICE POINT Hidden
STREAM CO., LTD - HA NOI ACTIVE SERVICE POINT Hidden
 • Address: No. 1, alley 14, Phuong Mai Str, Dong Da Distric, Ha Noi City
 • Telephone: 091.186.4672
STREAM CO., LTD - HAI PHONG ACTIVE SERVICE POINT Hidden
STREAM CO., LTD - NAM DINH ACTIVE SERVICE POINT Hidden
STREAM CO., LTD - NAM DINH ACTIVE SERVICE POINT Hidden
STREAM CO., LTD - NINH BINH ACTIVE SERVICE POINT Hidden
STREAM CO., LTD - LANG SON ACTIVE SERVICE POINT Hidden
STREAM CO., LTD - LAI CHAU ACTIVE SERVICE POINT Hidden
STREAM CO., LTD - LAO CAI ACTIVE SERVICE POINT Hidden
STREAM CO., LTD - HA GIANG ACTIVE SERVICE POINT Hidden
STREAM CO., LTD - DIEN BIEN ACTIVE SERVICE POINT Hidden
STREAM CO., LTD - SON LA ACTIVE SERVICE POINT Hidden
STREAM CO., LTD - BAC GIANG ACTIVE SERVICE POINT Hidden
STREAM CO.,LTD - QUANG NGAI ACTIVE SERVICE POINT Hidden
STREAM CO.,LTD - QUANG BINH ACTIVE SERVICE POINT Hidden

 

Hotline : 091.186.4679 
Email : quangbinh@ecotek-canada.vn
Contact : Mr. NGUYEN CHI CONG 

List Of Staff

 • Nguyen Chi Cong

  Mr. NGUYEN CHI CONG 
  Technical 
  Phone: 091.186.4679
  Email: cong-nguyen@ecotek-canada.vn 

STREAM CO.,LTD - GIA LAI ACTIVE SERVICE POINT Hidden

Location 

List Of Staff

STREAM CO.,LTD - BINH DINH ACTIVE SERVICE POINT Hidden

 

Add : No 48/13,Nguyen Xuan Nhi Street, Quang Trung Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province
Hotline : 0911.864.682
Email : binhdinh@ecotek-canada.vn
Contact : Mr. PHAM HUYNH VINH

Location 

List Of Staff

 • Pham Huynh Vinh

  Mr. PHAM HUYNH VINH
  Technical
  Phone: 091.186.4682
  Email: vinh-pham@ecotek-canada.vn 

   

 • Le Trong Nam

  Mr. LE TRONG NAM
  Technical
  Phone: 090.676.9682
  Email: nam-le@ecotek-canada.vn 

   

 • Le Quang Hai

  Mr. LE QUANG HAI
  Technical
  Phone: 090.292.1577
  Email: hai-le1005@ecotek-canada.vn 

STREAM CO., LTD - QUANG NAM ACTIVE SERVICE POINT Hidden

Information 

Hotline : 0911.865.364
Email : quangnam@ecotek-canada.vn

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Bui Tan Dat

  Mr. BÙI TẤN ĐẠT
  Technical
  Mobile: 091.186.5364
  Email: dat-bui@ecotek-canada.vn

STREAM CO.,LTD - BINH THUAN ACTIVE SERVICE POINT Hidden

 

Hotline : 091.186.5453
Email : binhthuan@ecotek-canada.vn

List Of Staff

 • Le Thanh Phong

  Mr. LÊ THANH PHONG
  Technical
  Mobile: 091.186.5453
  Email: phong-le1602@ecotek-canada.vn  

 • Truong Hoang Huy

  Mr. TRƯƠNG HOÀNG HUY
  Technical
  Mobile: 090.989.5562
  Email: huy-truong@ecotek-canada.vn  

 
STREAM CO., LTD - PHU YEN ACTIVE SERVICE POINT Hidden

 Thông tin

Hotline : 091.186.5420
Email : phuyen@ecotek-canada.vn

Location 

List of Staff

 • Pham Duc Toan

  Mr. PHẠM ĐỨC TOÀN
  Technical
  Phone: 090.676.0949
  Email: toan-pham@ecotek-canada.vn  

STREAM CO., LTD - NINH THUAN ACTIVE SERVICE POINT Hidden

 Thông tin

Hotline : 091.186.5441
Email : ninhthuan@ecotek-canada.vn

List of Staff

 • Doan Trung Thanh

  Mr. ĐOÀN TRUNG THÀNH
  Technical
  Phone: 091.186.5441
  Email: thanh-doan@ecotek-canada.vn  

STREAM CO., LTD - DAK NONG ACTIVE SERVICE POINT Hidden

 

Thông tin

Hotline : 091.186.5540
Email : daknong@ecotek-canada.vn
Contact :Mr. Y , DOAN NGOC

Location 

List of Staff

 • Doan Ngoc Y

  Mr.  Y, DOAN NGOC
  Technical
  Mobile: 091.186.5540
  Email: y-doan@ecotek-canada.vn  

STREAM CO.,LTD - NHA TRANG ACTIVE SERVICE POINT Hidden

 

Hotline : 091.186.4685
Email : nhatrang@ecotek-canada.vn

List Of Staff

 • Nguyen Ha Khanh Vinh

  Mr. NGUYEN HA KHANH VINH
  Technical
  Mobile: 090.989.4956
  Email: vinh-nguyen@ecotek-canada.vn  

 • Le Huynh Bao Tien

  Mr. LÊ HUYNH BAO TIEN
  Technical
  Mobile: 090.989.6449
  Email: tien-le@ecotek-canada.vn  

 • Tran Thanh Binh

  Mr. TRAN THANH BINH 
  Technical
  Mobile: 091.186.4685
  Email: binh-tran@ecotek-canada.vn  

 • Nguyen Khanh Linh

  Mr. NGUYEN KHANH LINH
  Technical
  Mobile: 090.989.7225
  Email: linh-nguyen1710@ecotek-canada.vn  

 • Do Ngoc Luu

  Mr. ĐỖ NGỌC LƯU
  Technical
  Phone: 090.989.2607
  Email: luu-do@ecotek-canada.vn  

STREAM CO.,LTD - DA NANG ACTIVE SERVICE POINT Hidden
 • Address: 99/8 Nui Thanh Str, Hai Chau Distric, Da Nang City
 • Telephone: 090.989.3682

 

Hotline : 091.186.4680
Email : danang@ecotek-canada.vn

List Of Staff

 • Truong Minh Tuan

  Mr. TRUONG MINH TUAN
  Technical
  Phone: 091.186.4680
  Email : tuan-truong@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Duc Tai

  Mr. NGUYEN DUC TAI 
  Technical
  Phone: 090.797.0696
  Email: tai-nguyen@ecotek-canada.vn 

 • Vo Van Tien

  Mr. VO VAN TIEN
  Technical
  Phone: 090.979.0310
  Email: tien-vo@ecotek-canada.vn 

 • Tran Phuoc Tin

  Mr. TRAN PHUOC TIN
  Technical
  Phone: 090.292.1785
  Email: tin-tran@ecotek-canada.vn

 • Vo Van Luan

  Mr. VO VAN LUAN
  Technical
  Phone: 090.979.0535
  Email: luan-vo0101@ecotek-canada.vn

STREAM CO.,LTD - TAY NGUYEN ACTIVE SERVICE POINT Hidden

 

Hotline : 091.186.4684
Email : taynguyen@ecotek-canada.vn

Location

List of staff

STREAM CO., LTD - THUA THIEN HUE ACTIVE SERVICE POINT Hidden
STREAM CO., LTD - QUANG TRI ACTIVE SERVICE POINT Hidden
STREAM CO., LTD - KON TUM ACTIVE SERVICE POINT Hidden

 

  • Mai Hoang Trung

   Mr. MAI HOÀNG TRUNG
   Technical
   Phone: 090.797.1181
   Email: trung-mai@ecotek-canada.vn

STREAM CO.,LTD - LAM DONG ACTIVE SERVICE POINT Hidden

 • Mr. VO DAC THO
  Branch Director
  Phone: 091.186.4686
  Email: tho-vo@ecotek-canada.vn 

 • Nguyen Sang

  Mr. NGUYEN SANG
  Technical
  Phone: 090.989.7165
  Email: sang-nguyen@ecotek-canada.vn  

 • Phan Tran Bao Tuan

  Mr. PHAN TRAN BAO TUAN
  Technical
  Phone: 090.989.9762
  Email: tuan-phan@ecotek-canada.vn  

STREAM CO.,LTD - DONG NAI ACTIVE SERVICE POINT Hidden

 

Hotline : 091.186.4687
Email : dongnai@ecotek-canada.vn
Contact : Mr. DO NHAT TRUONG
Location

List Of Staff

 • Do Nhat Truong

  Mr. DO NHAT TRUONG 
  Branch Director
  Phone: 091.186.4687
  Email: truong-do@ecotek-canada.vn  

 • Huynh Vo Tuyen

  Mr. HUYNH VO TUYEN
  Technical
  Phone: 090.989.5760 
  Email: tuyen-huynh@ecotek-canada.vn  

 • Nguyen Xuan Duy

  Mr. NGUYEN XUAN DUY
  Technical
  Phone: 090.989.2532 
  Email: duy-nguyen1407@ecotek-canada.vn   

 • Nguyen Nam Son

  Mr. NGUYEN NAM SON
  Technical
  Phone: 090.989.6405 
  Email: son-nguyen1109@ecotek-canada.vn   

 • Hoang Thi Yen

  Ms. HOANG THI YEN 
  Consultant
  Email: yen-hoang@ecotek-canada.vn 

STREAM CO.,LTD - BINH DUONG ACTIVE SERVICE POINT Hidden

 

Hotline : 091.186.4688
Email : binhduong@ecotek-canada.vn 
Contact : Mr. TRAN MINH THUY

Location

List Of Staff

 • Tran Minh Thuy

  Mr. TRẦN MINH THÙY
  Tẻchnical
  Phone: 091.186.4688
  Email: thuy-tran@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Thanh Loc

  Mr. NGUYỄN THÀNH LỘC
  Technical
  Phone: 090.989.7298
  Email: loc-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Dinh Thi Yen

  Ms. ĐINH THỊ YẾN 
  Consultant
  Phone: 093.476.0279
  Email: yen-dinh@ecotek-canada.vn

STREAM CO.,LTD - TAY NINH ACTIVE SERVICE POINT Hidden

 

Hotline : 091.186.5876
Email : tayninh@ecotek-canada.vn 
Contact : Mr. NGUYEN TAN LOC

Location

List Of Staff

 • Nguyen Tan Loc

  Mr. NGUYỄN TẤN LỘC
  Technical
  Phone: 091.186.5876
  Email: loc-nguyen0506@ecotek-canada.vn

 • Huynh Quoc Kiet

  Mr. HUỲNH QUỐC KIỆT
  Technical
  Phone: 090.989.2334
  Email: kiet-huynh@ecotek-canada.vn

STREAM CO.,LTD - VUNG TAU ACTIVE SERVICE POINT Hidden

 

Hotline : 091.186.4689
Email : vungtau@ecotek-canada.vn 
Contact  : Mr. TRAN TAN CONG

Location 

List Of Staff

 • Tran Tan Cong

  Mr. TRAN TAN CONG
  Technical
  Phone: 091.186.4689
  Email: cong-tran@ecotek-canada.vn  

 • Le Duy Chuong

  Mr. LE DUY CHUONG
  Technical
  Phone: 090.989.5364 
  Email: chuong-le@ecotek-canada.vn

 • Le Phuoc Ly

  Mr. LE PHUOC LY
  Technical
  Phone: 090.989.8821 
  Email: ly-le@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Thi Hong Phuc

  Ms. NGUYEN THI HONG PHUC

  Consultant

  Phone: 090.989.3583

  Email: phuc-nguyen@ecotek-canada.vn

STREAM CO.,LTD - SAI GON BRANCH Hidden

 

Hotline : 091.186.4690
Email : saigon@ecotek-canada.vn
Contact : Mr. HA VAN MINH

Location

List Of Staff

 • Ha Van Minh

  Mr. HA VAN MINH 
  Branch Director 
  Phone: 091.186.4690
  Email: minh-ha@ecotek-canada.vn

 • Vo Ngoc Duc

  Mr. VO NGOC DUC
  Branch Deputy Director
  Phone: 090.989.8549
  Email: duc-vo@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Cong Danh

  Mr. NGUYEN CONG DANH
  Branch Deputy Director
  Phone: 090.989.8453
  Email: danh-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Dang Duc Quang

  Mr. DANG DUC QUANG
  Technical
  Phone: 090.989.6158
  Email: quang-dang@ecotek-canada.vn

 • Pham Hoang Hac

  Mr. PHAM HOANG HAC
  Technical
  Phone: 090.989.0157
  Email: hac-pham@ecotek-canada.vn

 • Le Phan Nhat Minh

  Mr. LE PHAN NHAT MINH
  Technical
  Phone: 090.989.7467
  Email: minh-le@ecotek-canada.vn

 • Le HUng Hau

  Mr. LE HUNG HAU
  Technical
  Phone: 090.989.5042
  Email: hau-le@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Truong Lam

  Mr. NGUYEN TRUONG LAM
  Technical
  Phone: 090.989.0862
  Email: lam-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Tran Nhat Hien 

  Mr. TRAN NHAT HIEN
  Technical
  Phone: 090.989.1392
  Email: hien-tran2011@ecotek-canada.vn

 • Tran Thi Kim Loan

  Ms. TRAN THI KIM LOAN
  Consultant
  Phone: 028.36.366.611
  Email: loan-tran@ecotek-canada.vn

STREAM CO.,LTD - LONG AN ACTIVE SERVICE POINT Hidden

 

Hotline : 091.186.4691
Email : longan@ecotek-canada.vn 
Contact : Mr. NGUYEN VIET TRUNG 

Location 

List Of Staff

 • Nguyen Viet Trung

  Mr. NGUYEN VIET TRUNG  
  Branch Director
  Phone: 091.186.4691
  Email: trung-nguyen@ecotek-canada.vn  

   

 • Nguyen Van Son

  Mr. NGUYEN VAN SON
  Technical
  Phone: 090.989.1941
  Email: son-nguyen@ecotek-canada.vn  

 • Le Thanh Duy

  Mr. LE THANH DUY 
  Technical 
  Phone: 090.989.3775
  Email: duy-le@ecotek-canada.vn 

 • Bui Nguon Co

  Mr. BUI NGUON CO 
  Technical
  Phone: 090.989.2158
  Email: co-bui@ecotek-canada.vn 

STREAM CO.,LTD - TIEN GIANG BRANCH Hidden

 

Hotline : 091.186.4692
Email : tiengiang@ecotek-canada.vn 
Contact : Mr. PHAM TRUONG GIANG

Location 

List Of Staff

 • PHAM TRUONG GIANG

  Mr. PHAM TRUONG GIANG
  Technical
  Phone: 091.186.4692
  Email: giang-pham@ecotek-canada.vn 

 • Nguyen Thanh Loi

  Mr. NGUYEN THANH LOI 
  Technical 
  Phone: 091.186.5948
  Email: loi-nguyen@ecotek-canada.vn 

 • Nguyen Qui Thanh

  Mr. NGUYEN QUI THANH
  Technical
  Phone: 090.989.3037
  Email: thanh-nguyen0606@ecotek-canada.vn

STREAM CO.,LTD - VINH LONG ACTIVE SERVICE POINT Hidden
 • Address: No B137 Khóm 3, Ward 9, Vinh Long City , Vinh Long Province
 • Telephone: 091.186.4693

 

Add : No B137 Khóm 3, Ward 9, Vinh Long City , Vinh Long Province 
Hotline : 091.186.4693
Email : vinhlong@ecotek-canada.vn 
Contact : Mr. NGUYEN VAN LUC

Location 

List Of Staff

 • Nguyen Van Luc

  Mr. NGUYEN VAN LUC 
  Technical
  Phone: 091.186.4693
  Email: luc-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Quoc Viet

  Mr. NGUYEN QUOC VIET  
  Technical
  Phone: 090.989.4967
  Email: viet-nguyen1109@ecotek-canada.vn

STREAM CO.,LTD - CAN THO ACTIVE SERVICE POINT Hidden

 

Hotline : 091.186.4694
Email : cantho@ecotek-canada.vn
Contact : Mr. NGUYEN VAN TAM NHO

Location

List Of Staff

 • Nuyen Van Tam Nho

  Mr. NGUYEN VAN TAM NHO 
  Technical
  Phone: 091.186.4694 
  Email: nho-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Pham Minh Hoang

  Mr. PHAM MINH HOANG
  Technical
  Phone: 091.801.8757
  Email: hoang-pham@ecotek-canada.vn 

 • Nguyen Thanh Nhieu

  Mr. NGUYEN THANH NHIEU 
  Technical
  Phone: 090.989.5235
  Email: nhieu-nguyen@ecotek-canada.vn  

 • Ly Van Khanh

  Mr. LY VAN KHANH
  Technical
  Phone: 090.989.4474
  Email: khanh-ly@ecotek-canada.vn

 • Tran Dinh tien

  Mr. TRAN DINH TIEN
  Technical
  Phone: 090.989.0618 
  Email: tien-tran@ecotek-canada.vn

 • Do Nguyen Huu Tinh

  Mr. DO NGUYEN HUU TINH
  Technical
  Phone: 090.989.7881 
  Email: tinh-do@ecotek-canada.vn

 • Phan Tu Anh

  Ms. PHAN TU ANH
  Consultant
  Phone: 098.427.9605
  Email: anh-phan@ecotek-canada.vn

STREAM CO.,LTD - PHU QUOC ACTIVE SERVICE POINT Hidden

 

Hotline 091.186.4141
Email phuquoc@ecotek-canada.vn 
Contact : Mr. TRAN VAN HOC

Location 

List Of Staff

 • Tran Van Hoc

  Mr. TRẦN VĂN HỌC 
  Technical
  Phone: 091.186.4141
  Email: hoc-tran@ecotek-canada.vn

STREAM CO.,LTD - KIEN GIANG ACTIVE SERVICE POINT Hidden
 • Address: No 25/37, Luong Van Can Str. , An Binh Ward , Rach Gia City, Kien Giang Province
 • Telephone: 091.186.4695

 

Add :  No 25/37,  Luong Van Can Str. , An Binh Ward , Rach Gia City, Kien Giang Province
Hotline : 091.186.4695
Email : kiengiang@ecotek-canada.vn 
Contact : Mr. NGUYEN QUANG THANG

Location 

List Of Staff

 • Nguyen Quang Thang

  Mr. NGUYEN QUANG THANG 
  Technical
  Phone: 091.186.4695
  Email: thang-nguyen2102@ecotek-canada.vn   

 • Phan Vu Ca

  Mr. PHAN VU CA 
  Technical
  Phone: 090.989.0743
  Email: ca-phan@ecotek-canada.vn  

 • Tu The An

  Mr. TỪ THẾ AN
  Technical
  Phone: 090.989.0743
  Email: an-tu@ecotek-canada.vn  

 • Nguyen Thi Kim Kha

  Ms. NGUYEN THI KIM KHA

  Consultant

  Phone: 091.917.5919

  Email: kha-nguyen@ecotek-canada.vn

STREAM CO.,LTD - HAU GIANG ACTIVE SERVICE POINT Hidden

 

Hotline : 091.186.5957
Email : haugiang@ecotek-canada.vn 
Contact : Mr. KHANH, VAN LY

Location 

List Of Staff

 • Ly Van Khanh

  Mr. KHANH, VAN LY 
  Technical
  Phone: 091.186.5957
  Email: khanh-ly@ecotek-canada.vn   

STREAM CO.,LTD - SOC TRANG ACTIVE SERVICE POINT Hidden

 

Hotline : 091.186.5690
Email : soctrang@ecotek-canada.vn 
Contact : Mr. TINH, HUU NGUYEN DO

Location 

List Of Staff

 • Huu Tinh

  Mr. TINH, HUU NGUYEN DO 
  Technical
  Phone: 091.186.5690
  Email: tinh-do@ecotek-canada.vn   

STREAM CO.,LTD - AN GIANG ACTIVE SERVICE POINT Hidden

 

Hotline : 091.186.5961
Email : angiang@ecotek-canada.vn 
Contact : Mr. PHAN VU CA

Location 

List Of Staff

 • Phan Vu Ca

  Mr. PHAN VU CA
  Technical
  Phone: 091.186.5961
  Email: ca-phan@ecotek-canada.vn   

 • Nguyen Ngoc Thach

  Mr. NGUYỄN NGỌC THẠCH
  Technical
  Phone: 090.989.9642
  Email: thach-nguyen@ecotek-canada.vn   

STREAM CO.,LTD - CA MAU ACTIVE SERVICE POINT Hidden

 

Hotline : 091.186.4696
Email : camau@ecotek-canada.vn 
Contact : Ông. HUYNH VAN DIEN

Location 

List Of Staff 

 •  Huynh Van Dien

  Mr. HUYNH VAN DIEN
  Technical
  Phone: 091.186.4696
  Email: dien-huynh@ecotek-canada.vn

 •  Nguyen Van Duoc

  Ông. NGUYỄN VĂN ĐƯỢC
  Technical
  Phone: 090.242.3282
  Email: duoc-nguyen@ecotek-canada.vn

STREAM CO.,LTD - BAC LIEU ACTIVE SERVICE POINT Hidden

 

Hotline : 091.186.5974
Email : baclieu@ecotek-canada.vn 
Contact : Ông. LE QUOC DOAN

Location 

List Of Staff 

 •  Le Quoc Doan

  Mr. LE QUOC DOAN
  Technical
  Phone: 09.186.5974
  Email: baclieu@ecotek-canada.vn

ACHIEVEMENTS

Nguyen Ha Company

27 Year of establishment and
development
64 Acting Service Points
210Employees
536.000 Customer

Officially authorized and directly supported by ECOTEK CANADA, Nguyen Ha Company commits to guarantee the warranty of SANTAK products of SANTAK UPS and ECOTEK CANADA BATTERY products. View more

X

. .