DIRECTOR

HUMAN RESOURCES NGUYEN HA

The development and success of Nguyen Ha is based on the leadership talent of key leaders:
TRẦN NGỌC HÙNG Tổng Giám Đốc
LÊ QUỐC BÌNH Phó Tổng Giám Đốc
LÊ VĂN SANG Phó Tổng Giám Đốc
NGUYỄN QUỐC TUẤN Phó Tổng Giám Đốc
LÊ THANH TÂM Phó Tổng Giám Đốc
MANAGEMENT

HUMAN RESOURCES NGUYEN HA

HR department
NGÔ THỊ KIM KHẮC Giám Đốc Nhân Sự
Service Management
NGÂN KIM YẾN Giám Đốc Dịch Vụ Kỹ Thuật
Accounting
LƯU THỊ MỸ HỒNG Kế Toán Trưởng
NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG Phó Giám Đốc Phòng Kế Toán (Phụ trách Phân Phối)
HOÀNG THỊ THẢO Trợ Lý Kế Toán Trưởng
NGUYỄN THỊ LAN ANH Trợ Lý Kế Toán
Northern Region
VŨ QUANG HUY Giám Đốc Khu Vực Miền Bắc
GIÁP TIẾN CÔNG Giám Đốc Kỹ Thuật Khu Vực Miền Bắc
ĐỖ HẢI THANH Phó Giám Đốc Khu Vực Miền Bắc
LÊ HỒNG PHONG Phó Giám Đốc Khu Vực Miền Bắc
Middle Region
PHAN MÙI Giám Đốc Khu Vực Miền Trung
DƯƠNG QUỐC CHÍNH Phó Giám Đốc Khu Vực Miền Trung
LÊ THANH THÀNH Phó Giám Đốc Khu Vực Miền Trung
Southern Region
MAI XUÂN THẠCH Quản Trị Viên Cấp Cao
HÀ VĂN MINH Quản trị viên khu vực miền Nam
LÊ THANH PHÚC Phó Giám Đốc Khu Vực Miền Nam
PHAN THANH TÂN Phó Giám Đốc Khu Vực Miền Nam
Warehouse
NGUYỄN THÀNH MINH Giám Đốc Kho Vận
NGUYỄN VĂN THẾ Phó Giám Đốc Kho Vận
HUỲNH THANH NHẬT Phó Giám Đốc Kho Vận
TRẦN ĐỨC BẢO Phó Giám Đốc Kho Vận
ACHIEVEMENTS

Nguyen Ha Company

27 Year of establishment and
development
64 Acting Service Points
210Employees
536.000 Customer

Officially authorized and directly supported by ECOTEK CANADA, Nguyen Ha Company commits to guarantee the warranty of SANTAK products of SANTAK UPS and ECOTEK CANADA BATTERY products. View more

X

. .