分公司 - 保修中心

北部地区

北部地区
CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI LÀO CAI 隱藏
 • 地址: 135, Trần Đăng Ninh, tổ 33, Phường Cốc Lếu, Tp.Lào Cai, tỉnh Lào Cai
 • 電話: (0214) 3.565.056

Chi nhánh Lào Cai được thành lập ngày 01/03/2017, phụ trách các địa bàn là: Lào Cai và Lai Châu. Chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo hành bộ lưu điện, cung cấp các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan đến Bộ Lưu Điện.

Thông tin

Địa chỉ : 135, Trần Đăng Ninh, tổ 33, Phường Cốc Lếu, Tp.Lào Cai, tỉnh Lào Cai 
Hotline : 0911.864.667
Email : laocai@ecotek-canada.vn
Điện thoại : (0214) 3.565.056
Fax : (0214) 3.565.056
Người đại diện        : Ông. NGUYỄN TRỌNG VIỆT

Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Nguyen Trong Viet

  Ông. NGUYỄN TRỌNG VIỆT
  Giám Đốc Chi Nhánh 
  Điện thoại: 091.186.4667
  Email: viet-nguyen2405@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Ngoc Ha

  Ông. NGUYỄN NGỌC HÀ
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.5672
  Email: ha-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Vang Van Quang

  Ông. VÀNG VĂN QUANG
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.6741
  Email: quang-vang@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Khanh Huyen

  Bà. NGUYỄN KHÁNH HUYỀN
  Kế toán - Hành chính
  Điện thoại: 0214.3.565.056
  Email: huyen-nguyen2612@ecotek-canada.vn

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI TUYÊN QUANG 隱藏
 • 地址: 138 đường Xã Tắc, phường Tân Quang, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
 • 電話: (0207) 2220 668

Chi nhánh Tuyên Quang được thành lập tháng 01 năm 2018, phụ trách các địa bàn là: Tuyên Quang và Hà Giang . Chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo hành bộ lưu điện, cung cấp các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan đến Bộ Lưu Điện tại khu vực.

Thông tin

Địa chỉ 138 đường Xã Tắc, phường Tân Quang, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Hotline : 091.186.4668
Email : tuyenquang@ecotek-canada.vn
Điện thoại : 0207.2220 668
Fax : 0207.2220.668
Người đại diện        : Ông. NGUYỄN TRUNG HỘI

Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Nguyen Trung Hoi

  Ông. NGUYỄN TRUNG HỘI
  Giám Đốc Chi Nhánh
  Điện thoại: 091.186.4668
  Email: hoi-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Le Ngoc Khanh

  Ông. LÊ NGỌC KHÁNH
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.989.5562
  Email: khanh-le@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Van Tro

  Ông. NGUYỄN VĂN TRÒ
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.989.7822
  Email: tro-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Trung Dung

  Ông. NGUYỄN TRUNG DŨNG
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.989.6956
  Email: dung-nguyen1712@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Thi Tuyet Mai

  Bà. NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI
  Kế Toán - Hành Chính
  Điện thoại: 
  Email: mai-nguyen@ecotek-canada.vn

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI SƠN LA 隱藏
 • 地址: 20 Lý Tự Trong, tổ 15, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
 • 電話: (0212) 3799.299

Chi nhánh Sơn La được thành lập tháng 06 năm 2017, phụ trách các địa bàn là: Điện Biên, Sơn La. Chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo hành bộ lưu điện, cung cấp các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan đến Bộ Lưu Điện tại khu vực.

Thông tin

Địa chỉ  20 Lý Tự Trong, tổ 15, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La
Hotline : 091.186.4669
Email : sonla@ecotek-canada.vn
Điện thoại : 0212. 3799.299
Fax : 0212.3799.299
Người đại diện        : Ông. NGUYỄN TRỌNG CƯỜNG

Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • trong cuong

  Ông. NGUYỄN TRỌNG CƯỜNG
  Giám Đốc Chi Nhánh
  Điện thoại: 091.186.4669
  Email: cuong-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Le Van Dung

  Ông. LÊ VĂN DUẨN
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.686.3911
  Email: duan-le@ecotek-canada.vn

 • Ha Van Thinh

  Ông. HÀ VĂN THINH
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.797.0525
  Email: thinh-ha@ecotek-canada.vn

 • Quang Van Tuyen

  Ông. QUÀNG VĂN TUYÊN
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.989.2834
  Email: tuyen-quang@ecotek-canada.vn

 • anh tho

  Bà. VŨ THỊ ÁNH THƠ
  Nhận Sự - Hành Chính
  Điện thoại: 0212. 3799.299
  Email: tho-vu@ecotek-canada.vn

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI PHÚ THỌ 隱藏
 • 地址: Số 3, Nhi Đồng, Tp Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
 • 電話: (0210) 6.250.086

Chi nhánh Phú Thọ được thành lập từ năm 2007, phụ trách các địa bàn là: Yên Bái, Hoà Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc. Chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo hành bộ lưu điện, cung cấp các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan đến Bộ Lưu Điện tại khu vực trọng điểm này.

Thông tin

Địa chỉ : Số 3, Nhi Đồng, Tp Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ 
Hotline : 091.186.4670
Email : phutho@ecotek-canada.vn
Điện thoại : (0210) 6.250.086
Fax : (0210) 6.250.087
Người đại diện        : Ông. LÊ TUYÊN QUANG

Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Le Tuyen Quang

  Ông. LÊ TUYÊN QUANG
  Giám Đốc Chi Nhánh
  Điện thoại: 091.186.4670
  Email: quang-le@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Quang Hien

  Ông. NGUYỄN QUANG HIỂN
  Phó Giám Đốc Chi Nhánh
  Điện thoại: 098.561.3767
  Email: hien-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Duc Thinh

  Ông. NGUYỄN ĐỨC THỊNH 
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.232.1198
  Email: thinh-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Phung Thanh Xuan

  Ông. PHÙNG THANH XUÂN
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.232.1753
  Email: xuan-phung@ecotek-canada.vn

 • Trinh Duc Huong

  Ông. TRỊNH ĐỨC HƯỞNG
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.232.1754
  Email: huong-trinh@ecotek-canada.vn

 • Pham Thi HUe

  Bà. PHẠM THỊ HUỆ
  Kế Toán - Hành Chính
  Điện thoại: 
  Email: hue-pham@ecotek-canada.vn

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI HÀ NỘI 隱藏
 • 地址: Số 10, Ngách 20, Ngõ 93, Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
 • 電話: (024) 35.632.556

Chi nhánh Hà Nội được thành lập từ những ngày đầu của Công ty Nguyên Hà, phụ trách một thị trường rộng lớn gồm các tỉnh thành trọng điểm Miền Bắc gồm các tỉnh: Lạng Sơn, Bắc Giang và Thủ Đô Hà Nội chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo hành bộ lưu điện, cung cấp các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan đến Bộ Lưu Điện tại khu vực trọng điểm này.

Thông tin

Địa chỉ : Số 10, Ngách 20, Ngõ 93, Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline : 091.186.4672
Email : hanoi@ecotek-canada.vn 
Điện thoại : (024) 35.632.556
Fax : (024) 35.682.447
Người đại diện     : Ông. CAO HỮU HÀ

 Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự quản lý

 • Cao Huu Ha

  Ông. CAO HỮU HÀ 
  Giám Đốc Chi Nhánh 
  Điện thoại: 091.186.4672
  Email: ha-cao@ecotek-canada.vn 

 • hong loan

  Bà. VŨ HỒNG LOAN 
  Phó Giám Đốc Chi Nhánh 
  Điện thoại: 090.898.1565
  Email: loan-vu@ecotek-canada.vn 

 • Nguyen Duy Dat

  Ông. NGUYỄN DUY ĐẠT
  Phó Giám Đốc Kỹ Thuật Chi Nhánh
  Điện thoại: 090.797.2679
  Email: dat-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Hoang Van Can

  Ông. HOÀNG VĂN CẦN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.686.2230
  Email: can-hoang@ecotek-canada.vn

 • Pham Thang Long

  Ông. PHẠM THĂNG LONG
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.2416
  Email: long-pham@ecotek-canada.vn

 • Vuong Trung Thanh

  Ông. VƯƠNG TRUNG THÀNH
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.7547
  Email: thanh-vuong@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Thanh Tung

  Ông. NGUYỄN THANH TÙNG
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.6232
  Email: tung-nguyen2204@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Van Ngoc

  Ông. NGUYỄN VĂN NGỌC
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.0737
  Email: ngoc-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Dao Thi Hanh

  Bà. ĐÀO THỊ HẠNH 
  Kế toán - Hành Chính
  Điện thoại: (024) 35.632.556
  Email: hanh-dao@ecotek-canada.vn

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI ĐÔNG HÀ NỘI 隱藏
 • 地址: Số 52, ngõ 56, phố Vũ Xuân Thiều, Quận Long Biên, Hà Nội
 • 電話: (024) 32.009.147

Văn phòng giao dịch Đông Hà Nội được thành lập tháng 08 năm 2017, chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo hành bộ lưu điện, cung cấp các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan đến Bộ Lưu Điện tại địa bàn các quận Long Biên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên.

Thông tin

Địa chỉ : Số 52, ngõ 56, phố Vũ Xuân Thiều, Quận Long Biên, Hà Nội
Hotline : 091.186.4673
Email : dong-hanoi@ecotek-canada.vn 
Điện thoại : (024) 32.009.147
Fax : (024) 32.009.147
Người đại diện     : Ông. PHẠM QUỐC THẮNG

Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự quản lý

 • Pham Quoc Thang

  Ông. PHẠM QUỐC THẮNG 
  Giám Đốc Chi Nhánh
  Điện thoại: 091.186.4673
  Email: thang-pham@ecotek-canada.vn 

 • Vu Quang Tu

  Ông. VŨ QUANG TỨ 
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.2842
  Email: tu-vu@ecotek-canada.vn 

 • Nguyen Van Tuan

  Ông. NGUYỄN VĂN TUẤN
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.8334
  Email: tuan-nguyen1308@ecotek-canada.vn 

 • Hoang Trung Kien

  Ông. HOÀNG TRUNG KIÊN
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.3292
  Email: kien-hoang@ecotek-canada.vn 

 • Le Thi Thuc

  Bà. LÊ THỊ THỰC 
  Kế toán - Hành Chính
  Điện thoại: (024) 32.009.147
  Email: thuc-le@ecotek-canada.vn 

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI TÂY HÀ NỘI 隱藏
 • 地址: Phố Lai Xá, xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
 • 電話: (024) 32.009.174

Văn phòng giao dịch Tây Hà Nội được thành lập tháng 08 năm 2017, chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo hành bộ lưu điện, cung cấp các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan đến Bộ Lưu Điện tại địa bàn thành phố Hà Nội: huyện Nam Từ Liêm, Huyện Bắc Từ Liêm, Huyện Hoài Đức, Huyện Sóc Sơn, Huyện Ba Vì, Thị xã Sơn Tây, Huyện Mê Linh, Huyện Thạch Thất, Huyện Quốc Oai, Huyện Đan Phượng, Huyện Phúc Thọ, Huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Thông tin

Địa chỉ : Phố Lai Xá, xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
Hotline : 091.186.4674
Email : tay-hanoi@ecotek-canada.vn 
Điện thoại : (024) 32.009.174
Fax :
Người đại diện     : Ông. NGUYỄN VĂN HIỂU

Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự quản lý

 • Nguyen Van Hieu

  Ông. NGUYỄN VĂN HIỂU 
  Giám Đốc Chi Nhánh
  Điện thoại: 091.186.4674
  Email: hieu-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Van Long

  Ông. NGUYỄN VĂN LONG
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.5469
  Email: long-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Vu Viet Chien

  Ông. VŨ VIẾT CHIẾN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.5772
  Email: chien-vu@ecotek-canada.vn

 • Le Thi Nhu Ngoc

  Cô. LÊ THỊ NHƯ NGỌC
  Kế Toán - Hành Chính
  Điện thoại:
  Email: ngoc-le@ecotek-canada.vn

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI HẢI PHÒNG 隱藏
 • 地址: Số 349 Trường Chinh, Tổ dân phố 19, P. Lãm Hà, Quận Kiến An, Tp.Hải Phòng
 • 電話: (0225) 2299.150

Chi nhánh Hải Phòng được thành lập ngày 01/03/2017, phụ trách các địa bàn là: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương. Chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo hành bộ lưu điện, cung cấp các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan đến Bộ Lưu Điện.

Thông tin

Địa chỉ : Số 349 Trường Chinh, Tổ dân phố 19, P. Lãm Hà, Quận Kiến An, Tp.Hải Phòng 
Hotline : 0911.864.675
Email : haiphong@ecotek-canada.vn
Điện thoại : 0225.2299.150
Fax 0225.2299.150
Người đại diện   : Ông. BÙI THANH TUẤN 

Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Bui Thanh Tuan

  Ông. BÙI THANH TUẤN
  Giám Đốc Chi Nhánh 
  Điện thoại:  091.186.4675
  Email: tuan-bui@ecotek-canada.vn

 • Bui Duc Tien

  Ông. BÙI ĐỨC TIẾN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại:  090.989.4976
  Email: tien-bui@ecotek-canada.vn

 • Nguyen van Dao

  Ông. NGUYỄN VĂN ĐÀO
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại:  090.292.1237
  Email: dao-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Thi Quyen

  Bà. NGUYỄN THỊ QUYÊN
  Kế toán - Hành chính
  Điện thoại:   (0225) 2.299.150
  Email: quyen-nguyen1207@ecotek-canada.vn

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI NAM ĐỊNH 隱藏
 • 地址: Số 9, Nguyễn Cảnh Dị, Phường Lộc Vượng, Tp.Nam Định, tỉnh Nam Định
 • 電話: (0228) 3964.676

Chi nhánh Nam Định được thành lập được thành lập ngày 01/03/2017. Chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo hành bộ lưu điện, cung cấp các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan đến Bộ Lưu Điện tại địa bàn các tình : Nam Định, Thái Bình

Thông tin

Địa chỉ : Số 9, Nguyễn Cảnh Dị, Phường Lộc Vượng, Tp.Nam Định, tỉnh Nam Định
Hotline : 0911.864.676
Email : namdinh@ecotek-canada.vn
Điện thoại : 0228.3964.676
Fax : 0228.3964.676
Người đại diện     : Ông. ĐINH CÔNG TRƯỜNG

 Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự quản lý

 • Dinh Cong Truong

  Ông. ĐINH CÔNG TRƯỜNG
  Giám Đốc Chi Nhánh 
  Điện thoại: 091.186.4676
  Email: truong-dinh@ecotek-canada.vn 

 • Nguyen Xuan Quyet

  Ông. NGUYỄN XUÂN QUYẾT
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.292.0158
  Email: quyet-nguyen@ecotek-canada.vn  

 • Vu Minh Thanh

  Ông. VŨ MINH THÀNH
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.2874
  Email: thanh-vu@ecotek-canada.vn  

 • Cao Huu Lam

  Ông. CAO HỮU LÂM
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.7856
  Email: lam-cao@ecotek-canada.vn  

 • PHAM THI NGOC

  Bà. PHẠM THỊ NGỌC 
  Kế toán - Hành chính
  Điện thoại: (0228) 3 964.676
  Email: ngoc-pham@ecotek-canada.vn  

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI THANH HÓA 隱藏
 • 地址: Lô 37 Bà Triệu, Tp Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
 • 電話: (0237) 3.754.548

Chi nhánh Thanh Hoá được thành lập từ năm 2007, phụ trách các địa bàn trọng điểm là: Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hoá. Chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo hành bộ lưu điện, cung cấp các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan đến Bộ Lưu Điện tại khu vực trọng điểm này.

Thông tin

Địa chỉ : Lô 37 Bà Triệu, Tp Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá
Hotline : 091.186.4677
Email : thanhhoa@ecotek-canada.vn
Điện thoại : (0237) 3.754.548
Fax : (0237) 3.754.549
Người đại diện      : Ông. LÊ CÔNG HỌC

 Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự

 • Le Cong Hoc

  Ông. LÊ CÔNG HỌC
  Giám Đốc Chi Nhánh
  Điện thoại: 091.186.4677
  Email: hoc-le@ecotek-canada.vn 

 • Do Cong

  Ông. ĐỖ CÔNG 
  Phó Giám Đốc Chi Nhánh 
  Điện thoại: 090.797.0252
  Email: cong-do@ecotek-canada.vn 

 • Do Quan

  Ông. ĐỖ QUÂN 
  Kỹ Thuật viên 
  Điện thoại: 090.834.4084
  Email: quan-do@ecotek-canada.vn 

 • Tran Van Hien

  Ông. TRẦN VĂN HIỀN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 097.618.5583
  Email: hien-tran@ecotek-canada.vn

 • Le Van Hieu

  Ông. LÊ VĂN HIẾU 
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.999.1364
  Email: hieu-le@ecotek-canada.vn

 • Cao Huu Hanh

  Ông. CAO HỮU HẠNH
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.6076
  Email: hanh-cao@ecotek-canada.vn  

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI NGHỆ AN 隱藏
 • 地址: Số 24, Ngõ 34 Đường Nguyễn Đức Cảnh, P. Hưng Bình, Tp Vinh, Tỉnh Nghệ An
 • 電話: (0238) 868.5268

Chi nhánh Nghệ An vừa được thành lập từ ngày 01/01/2017, phụ trách các địa bàn quan trọng là: Nghệ An và Hà Tĩnh. Chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo hành bộ lưu điện, cung cấp các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan đến Bộ Lưu Điện tại khu vực. Tuy vừa được thành lập nhưng đội ngũ quản lý và kỹ thuật viên Chi Nhánh đã có nhiều năm kinh nghiệm với quyết tâm cao của mình, chi nhánh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ và mang lại sự hài lòng của khách hàng trong dịch vụ liên quan. 

Thông tin

Địa chỉ : Số 24, Ngõ 34 Đường Nguyễn Đức Cảnh, P. Hưng Bình, Tp Vinh, Tỉnh Nghệ An
Hotline : 091.186.4678
Email : nghean@ecotek-canada.vn
Điện thoại : (0238) 868.5268
Fax : (0238) 868.5368
Người đại diện      : Ông. TRỊNH ANH TRIỀU

 Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự

 • Trinh Anh Trieu

  Ông. TRỊNH ANH TRIỀU
  Giám Đốc Chi Nhánh
  Điện thoại: 091.186.4678
  Email: trieu-trinh@ecotek-canada.vn

 • Hoang Van Linh

  Ông. HOÀNG VĂN LINH 
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.898.2341
  Email: linh-hoang@ecotek-canada.vn 

 • Nguyen Cao Nguyen

  Ông. NGUYỄN CAO NGUYÊN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.3583
  Email: nguyen-nguyen1110@ecotek-canada.vn 

 • Hoang Manh Cuong

  Ông. HOÀNG MẠNH CƯỜNG
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.6766
  Email: cuong-hoang@ecotek-canada.vn 

 • Le Thị Binh

  Cô. LÊ THỊ BÌNH 
  Kế toán - Hành chính
  Điện thoại: (0238) 868.5268
  Email: binh-le1510@ecotek-canada.vn 

關於公司成績

原河公司

27 成立和發展
64 服務點
210 人員
536.000 客戶

Officially authorized and directly supported by ECOTEK CANADA, Nguyen Ha Company commits to guarantee the warranty of SANTAK products of SANTAK UPS and ECOTEK CANADA BATTERY products. View more

X

. .