Phần mềm điều khiển

Webpower

Card Webpower lưu trạng thái phát sinh từ UPS và người dùng có thể sử dụng các phần mềm SMNP hoặc thông qua các trình duyệt web để quản lý UPS.

Ngoài ra, Webpower có thể shutdown máy chủ trong cùng mạng, khi có sự cố liên quan đến nguồn hoặc từ UPS như: ắc qui yếu, UPS quá tải, UPS quá nhiệt, hoặc theo lịch tắt mở đã lập.

Qui trình tắt mở được thực hiện thông qua các client đảm bảo hệ thống shutdown an toàn. 

 

 

Card Webpower chỉ dùng với các sản phẩm Online Santak có sẵn khe cắm mở rộng và gắn card web vào khe cắm này, các máy muốn được điều khiển bằng card web sẽ cài phần mềm client kèm theo. 

Card Webpower có 02 loại như sau: 

1. Card Webpower thường dùng cho các loại: C1K, C1KR, C1KS, C2K, C2KS, C2KR, C3K, C3KS, C3KR, C6K, C6KE, C6KS, C6KR, C10K, C10KE, C10KS, Array.

2. Card Webpower mini dùng cho các loại: C1KE, C2KE, C3KE, 3C3EX-20KS, 3C3EX-30KS, 3C3EX-40KS, 3C3EX-60KS

DOWNLOAD HƯỚNG DẪN TIẾNG VIỆT

DOWNLOAD HƯỚNG DẪN TIẾNG ANH

DOWLOAD CLIENT WEBPOWER - Web Card

DOWLOAD CLIENT WEBPOWER - NNC Card

THÀNH QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Công ty Nguyên Hà

27Năm thành lập và phát triển
64Điểm Bảo Hành
210Nhân viên
536.000 Khách Hàng

Được ủy quyền chính thức và hỗ trợ trực tiếp từ ECOTEK CANADA, Công ty Nguyên Hà cam kết trách nhiệm bảo hành sản phẩm Bộ Lưu Điện (UPS) SANTAK và Ắc quy ECOTEK-CANADA. XEM CHI TIẾT

X

. .
. .
. .