Tên sản phẩm Đơn giá (VND) VAT Số lượng Thành tiền (VND)
Bộ lưu điện Santak - Mã hàng 3C3PRO-200KS Bộ lưu điện Santak - Mã hàng 3C3PRO-200KS 740.967.000 10% - + 740.967.000 x
Tổng cộng: 740.967.000
Chi phí vận chuyển: ---
VAT: 74.096.700 đ
Tổng giá trị đơn hàng: 815.063.700 đ

X

. .
. .
. .