Tên sản phẩm Đơn giá (VND) VAT Số lượng Thành tiền (VND)
Ắc quy ECOTEK, ECT-RA129VA2,12V9AH Ắc quy ECOTEK, ECT-RA129VA2,12V9AH 513.000 10% - + 513.000 x
Tổng cộng: 513.000
Chi phí vận chuyển: ---
VAT: 51.300 đ
Tổng giá trị đơn hàng: 564.300 đ

X

. .
. .
. .