Thông tin hóa đơn điện tử

Câu hỏi thường gặp về hoá đơn điện tử

GII ĐÁP CÁC THC MC LIÊN QUAN ĐẾN HÓA ĐƠN ĐIN T

Căn cứ pháp lý:
- Thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 ca BTài chính Hướng dn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐCP-ngày 14/05/2010 của Chí Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ

- Thông tư 32/2011/TT- BTC hướng dn vkhi to phát hành và sdng hóa đơn đin tbán hàng hóa, cung ng dch v.

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Câu hỏi 1: Hóa đơn điện tử là gì?

Trli:

Thông tư 32/2011-TTBTC ngày 14/03/2011:

Hoá đơn đin tlà tp hp các thông đip dliu đin tv:

- Bán hàng hóa

- Cung ứng dịch vụ

- Được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử

- Có thể chuyển đổi thành hóa đơn giấy trong nhu cầu lưu thông hàng hóa, quản lý hóa đơn của người mua.

Nghị định số 51/2010/NĐCP-ngày 14/05/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ

- Hoá đơn điện tử: là 1 trong 3 hình thức Hóa đơn, thay vì Hóa đơn tạo lập trên giấy, HDĐT được tạo lập trên thiết bị điện tử (Theo qui định BTC và Cơ quan Thuế)

- Hóa đơn giấy: Hóa đơn tự in và Hóa đơn đặt in (Hóa đơn giấy trước đây Công ty áp dụng là hóa đơn đặt in)

Câu hỏi 2: Tính nổi trội của hóa đơn điện tử so với hóa đơn truyền thống?

Trả lời:

- Giảm chi phí in ấn, gửi, bảo quản, lưu trữ, khai thác hóa đơn

- Thuận tiện cho việc hạch toán kế toán, đối chiếu dữ liệu, quản trị kinh doanh của doanh nghiệp, kê khai, nộp thuế

- Tăng tính an toàn cho hóa đơn khi hóa đơn điện tử có thể sao chép thành nhiều bản, tránh được các rủi ro, thất lạc, hư hỏng hóa đơn; nếu mất có thể yêu cầu cấp lại hóa đơn

-  Góp phần bảo vệ môi trường

Câu hỏi 3: Hóa đơn điện tử có liên không?

Trli:

- Hóa đơn đin tkhông có khái nim liên. Bên phát hành hóa đơn (bên bán), bên tiếp nhn hóa đơn (bên mua) và CQT cũng khai thác dliu trên 1 bn hóa đơn đin tduy nht

Câu hỏi 4: Làm thế nào để phân biệt được hóa đơn điện tử (được in ra giấy) và hóa đơn giấy?

Trli:

-  Căn cứ vào số Liên: Hóa đơn điện tử không có trường Liên

-  Trường Ký hiệu trên Hóa đơn :

   + Hóa đơn điện tử: E

   + Hóa đơn giấy: P

-  Hóa đơn điện tử có trường thông tin “HÓA ĐƠN CHUYỂN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ” trong trường hợp là Hóa đơn chuyển đổi từ bản điện tử sang bản giấy

- Chữ ký:

   + Hóa đơn điện tử: Chữ ký số

   + Hóa đơn giấy: Ký tay

Câu hỏi 5: Tính pháp lý của Hóa đơn điện tử?

Trả lời:

- Hóa đơn được phát hành:
  + Có giá tr
vmt pháp lý như hóa đơn giy
  +
Được BTài Chính và Tng cc Thuế chp nhn
-
Đáp ng Đầy đủ lut giao dch đin t.

- Nghị định s51/2010/NĐCP-ngày 14/05/2010 ca Chính Phquy định vhóa đơn bán hàng, cung ng dch v: Quy định 03 hình thc phát hành hóa đơn và có giá trpháp lý như nhau
1. Hóa
đơn tin (Hóa đơn giy)
2. Hóa
đơn đặt in (Hóa đơn giy)
3. Hóa
đơn đin t

- Thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15/05/2013 ca BTài chính Hướng dn thi hành Nghị định s51/2010/NĐCP-ngày 14/05/2010 ca Chí Phquy định vhóa đơn bán hàng, cung ng dch v

- Thông tư 32/2011/TT- BTC hướng dn vkhi to phát hành và sdng hóa đơn đin tbán hàng hóa, cung ng dch v.

PHẦN II: GIẢI ĐÁP DÀNH CHO KHÁCH HÀNG TIẾP NHẬN HĐĐT (BÊN MUA HÀNG):

Câu hỏi 6: Khách hàng có thể nhận hóa đơn điện tử bằng cách nào?

Trli:
1. Tiếp nhn trên Cng tiếp nhn hóa đơn ca bên phát hành (Web, Portal): Mkhách hàng sẽ có 1 tài khoản riêng để truy cập hệ thống.

2. Tiếp nhận qua email.

Câu hỏi 7: Khách hàng có thể xem hóa đơn điện tử bằng cách nào?

Trli:

  1. Xem trên máy tính, máy tính bng

  2. Xem trên các thiết bSmart phone

Câu hỏi 8: Với hóa đơn điện tử, khách hàng có thể thực hiện những tác vụ gì?

Trli:

- Xem Hóa đơn

- Tải hóa đơn để thực hiện lưu trữ

- In hóa đơn ra giấy để xem (không có giá trị pháp lý)

Câu hỏi 9: Khi phát hiện ra thông tin hóa đơn điện tử bị sai sót (thông tin khách hàng, thông tin hàng hóa, giá...) khách hàng phải làm gì?

Trả lời:

- Liên hvi bên phát hành hóa đơn (bên bán hàng) để xlý các sai sót ca Hóa đơn

- Nếu bên mua hàng cn sdng hóa đơn vào khai báo thuế, bên mua cn phi phi hp vi bên bán để lp biên bn xác nhn điu chnh/thay thế hóa đơn.

Câu hỏi 10: Bên mua phải thực hiện kê khai thuế với hóa đơn điện tử như thế nào?

Trả lời:

- Kê khai ging như hóa đơn giy.
Câu hỏi 11: Bên mua phải thực hiện ký số vào hóa đơn điện tử không?

Không phi thc hin ký svào hóa đơn đin tvn được coi là hóa đơn có tính pháp lý, được cơ quan Thuế chp nhn.

Câu hỏi 12: Khi nào bên mua hàng cần hóa đơn giấy có giá trị pháp lý như hóa đơn điện tử? Để có hóa đơn giấy cần phải làm gì?

Trli:
- Bên mua cn hóa đơn giy (được chuyn đổi tHóa đơn đin t) trong trường hp cn Chng minh ngun gc Xut xhàng hóa, phc vlưu thông hàng hóa trên đường để xut trình vi các cơ quan chc năng.

- Hóa đơn này chỉ được cp 01 ln và có chký người đại din theo pháp lut ca người bán, du ca người bán.

- Trên hóa đơn giy được chuyn đổi ghi rõ “HÓA ĐƠN CHUYN ĐỔI TỪ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ”

- Khách hàng (bên mua) liên hvi bên phát hành hóa đơn (bên bán) để được cp hóa đơn giy chuyn đổi thóa đơn đin t.

PHẦN III: GIẢI ĐÁP DÀNH CHO DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH HĐĐT (BÊN BÁN HÀNG):

Câu hỏi 13: Doanh nghiệp (bên bán) có thể gửi Hóa đơn cho khách hàng bằng hình thức nào?

Trli:
- Doanh nghip có thgi Hóa đơn đin tcho khách hàng ca mình:

1. Gi trên Cng tiếp nhn hóa đơn ca bên phát hành (Web, Portal): Mi khách hàng scó 1 tài khon riêng để truy cp hthng để ly hóa đơn

2. Gi ti địa chemail ca khách hàng

Câu hỏi 14: Điều kiện để doanh nghiệp được phát hành hóa đơn điện tử? Trả lời:

- Là tchc kinh tế đủ điu kin và đang thc hin giao dch đin ttrong khai thuế vi cơ quan thuế; hoc là tchc kinh tế có sdng giao dch đin ttrong hot động ngân hàng;

- Có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.

- Có địa điểm, các đường truyền tải thông tin, mạng thông tin, thiết bị truyền tin đáp ứng yêu cầu khai thác, kiểm soát, xử lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ hóa đơn điện tử.

- Có đội ngũ người thc thi đủ trình độ, khnăng tương xng vi yêu cu để thc hin vic khi to, lp, sdng hóa đơn đin ttheo quy định.
(Tham kho thêm Mc 2, Điu 4. Nguyên tc sdng, điu kin ca tchc khi to hóa đơn đin tca thông tư 32)

Câu hỏi 15: Để được phát hành HĐĐT, Doanh nghiệp (Bên bán) phải thực hiện những thủ tục gì?

Trli:
1. Tchc khi to hóa đơn đin ttrước khi khi to hóa đơn đin tphi:

Ra quyết định áp dng hóa đơn đin tgi cho cơ quan thuế qun lý trc tiếp bng văn bn giy hoc bng văn bn đin tgi thông qua cng thông tin đin tca cơ quan thuế và chu trách nhim vquyết định này. (theo Mu s1 Phlc ca Thông tư 32)

2. Thông báo phát hành hóa đơn đin t.

3. Ký svào hóa đơn đin tmu và gi hóa đơn đin tmu (theo đúng định dng gi cho người mua) đến cơ quan thuế theo đường đin t.

Câu hỏi 16: Doanh nghiệp (bên bán) có phải lưu giữ HĐĐT không? Thời hạn lưu trữ là bao lâu?

Trli:
- Có. Đơn vphát hành HDDT (bên bán): Lưu trtp trung và cung cp HDDT cho khách hàng bt ckhi nào (bt buc)

- Khách hàng (bên mua): Có thể lưu 1 bản (không bắt buộc)

- Lưu trữ hóa đơn điện tử theo thời hạn quy định của Luật Kế toán (hiện hành là 10 năm

Câu hỏi 17: Xử lý HĐĐT khi phát hiện sai sót trong các trường hợp sau:

- TH1: Đã lập và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế?

1. Xóa bỏ và thay thế hóa đơn khác

  + Chỉ được xóa bỏ hóa đơn điện tử khi có sự đồng ý và xác nhận của người bán và người mua

  + Việc xóa bỏ hóa đơn điện tử có hiệu lực theo đúng thời hạn do các bên tham gia đã thỏa thuận.Hóa đơn điện tử đã xóa bỏ phải được lưu trữ phục vụ việc tra cứu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 + Người bán thực hiện lập hóa đơn điện tử mới theo quy định tại Thông tư này để gửi cho người mua, trên hóa đơn điện tử mới phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số..., ký hiệu, gửi ngày tháng năm”

2. Lp biên bn điu chnh hóa đơn khi sai các thông tin theo qui định khon 7, điu 3 ca Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 (ghi sai tên, địa chngười mua nhưng ghi đúng MST)

TH2: Đã lập và gửi cho người mua, người bán và người mua đã kê khai thuế:

 + Người bán và người mua phi lp Biên bn tha thun có chký ca chai bên ghi rõ sai sót (Biên bn có thlà bn giy hoc đin tcó chký shai bên)

  + Người bán lập hóa đơn điện tử điều chỉnh sai sót

 + Hóa đơn điện tử lập sau ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn điện tử số..., ký hiệu...

 + Căn cvào hóa đơn đin tử điu chnh, người bán và người mua thc hin kê khai điu chnh theo quy định ca pháp lut vqun lý thuế và hóa đơn hin hành.
 + Hóa
đơn điu chnh không được ghi sâm (-)

Câu hỏi 18: Khi nào bên mua hàng cần hóa đơn giấy có giá trị pháp lý như HĐĐT bên bán cần phải làm gì?

Trli:
- Bên mua cn hóa đơn giy (được chuyn đổi tHóa đơn đin t) trong trường hp cn Chng minh ngun gc Xut xhàng hóa, phc vlưu thông hàng hóa trên đường vi các cơ quan chc năng.

- Bên bán thc hin chuyn đổi Hóa đơn đin tra giy:
+ Hóa
đơn giy sphi có chký người đại din theo pháp lut ca người bán, du ca người bán.
+ Hóa
đơn này bên bán chcp được 01 ln cho bên mua

THÀNH QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Công ty Nguyên Hà

27Năm thành lập và phát triển
64Điểm Bảo Hành
210Nhân viên
536.000 Khách Hàng

Được ủy quyền chính thức và hỗ trợ trực tiếp từ ECOTEK CANADA, Công ty Nguyên Hà cam kết trách nhiệm bảo hành sản phẩm Bộ Lưu Điện (UPS) SANTAK và Ắc quy ECOTEK-CANADA. XEM CHI TIẾT

X