SANTAK TRUE-ONLINE / TRUE ONLINE RACKMOUNT

Bộ lưu điện Santak - Mã hàng RACK1KSEBM

RACK1KSEBM
SANTAK TRUE-ONLINE / TRUE ONLINE RACKMOUNT

Bộ lưu điện Santak - Mã hàng RACK1KSEBM

RACK1KSEBM
ĐƠN GIÁ : Vui lòng gọi (chưa bao gồm VAT)

Ắcqui của UPS Santak Rack1KS. Khách hàng có thể mua 01 bộ hoặc nhiều bộ kết hợp với 01 bộ xử lý Santak Rack1KS để cấu thành 01 hệ UPS và kéo dài thời gian lưu điện. 

Điểm mua hàng Hết hàng

Ắcqui của UPS Santak Rack2KS. Khách hàng có thể mua 01 bộ hoặc nhiều bộ kết hợp với 01 bộ xử lý Santak Rack2KS để cấu thành 01 hệ UPS và kéo dài thời gian lưu điện. 

VIDEO
THÀNH QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Công ty Nguyên Hà

25Năm thành lập và phát triển
64Điểm Bảo Hành
200Nhân viên
528.000 Khách Hàng

Được ủy quyền chính thức và hỗ trợ trực tiếp từ ECOTEK CANADA, Công ty Nguyên Hà cam kết trách nhiệm bảo hành sản phẩm Bộ Lưu Điện (UPS) SANTAK và Ắc quy ECOTEK-CANADA. XEM CHI TIẾT

X