Tên sản phẩm Đơn giá (VND) VAT Số lượng Thành tiền (VND)
Bộ lưu điện Santak - Mã hàng 3C3PRO-60KS Bộ lưu điện Santak - Mã hàng 3C3PRO-60KS 306.229.000 10% - + 306.229.000 x
Tổng cộng: 306.229.000
Chi phí vận chuyển: ---
VAT: 30.622.900 đ
Tổng giá trị đơn hàng: 336.851.900 đ

X

. .
. .
. .