Title Price (VND) VAT Quantity Amount (VND)
Card giám sát và quản lý (NMC-P/N 730-80348) dùng cho bộ lưu điện Card giám sát và quản lý (NMC-P/N 730-80348) dùng cho bộ lưu điện 5.356.000 10% - + 5.356.000 x
Total Amount: 5.356.000
Shipping costs: ---
VAT: 535.600 VND
Total Amount: 5.891.600 VND

X

. .