Menu

THÔNG BÁO THÀNH LẬP CHI NHÁNH LÂM ĐỒNG - TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG LÂM ĐỒNG

Kính gửi: QUÝ NHÀ PHÂN PHỐI, ĐẠI LÝ, QUÝ CÔNG TY, ĐỐI TÁC, KHÁCH HÀNG TRÊN CẢ NƯỚC

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014

- Căn cứ vào định hướng phát triển của Công ty TNHH TM Nguyên Hà

- Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ được Hội đồng thành viên giao phó

Nay Tổng Giám Đốc Công ty TNHH TM Nguyên Hà trân trọng thông báo :

1. Kể từ ngày 01/03/2017, Chi nhánh Công ty Nguyên Hà tại Lâm Đồng - Trung tâm dịch vụ khách hàng Lâm Đồng chính thức hoạt động theo sự điều hành từ Ban Tổng Giám Đốc Công ty TNHH TM Nguyên Hà, với thông tin chi tiết như sau:

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM NGUYÊN HÀ TẠI LÂM ĐỒNG- TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG LÂM ĐỒNG

- Mã số chi nhánh : 0300993214 -019, đề ngày 27/02/2017

- Địa chỉ : 09 Kim Đồng, Phường 06, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

- Điện thoại : 063.352.4686            Fax : 063.352.4686

- Email : lamdong@ecotek-canada.vn

- Giám đốc chi nhánh : Dương Quốc Chính    Hotline : 091.186.4686

2. Chi nhánh Lâm Đồng có nhiệm vụ :

- Quản lý toàn bộ hoạt động của Chi nhánh theo định hướng hoạt động chung của Công ty

- Quản lý hệ thống bảo hành, dịch vụ thu phí, chăm sóc khách hàng tại tỉnh Lâm Đồng

 

                                                CÔNG TY TNHH TM NGUYÊN HÀ

                                                TỔNG GIÁM ĐỐC

                                                TRẦN NGỌC HÙNG

                                                  (Đã ký)

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ

LIÊN HỆ

  • CÔNG TY THƯƠNG MẠI NGUYÊN HÀ
  • 3/4 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Email : bangiamdoc@ecotek-canada.vn
  • Tel  : (08) 39.111.701 - 090.989.3682
  • Fax : (08) 39.111.700

Phân phối
Phân phối 1
Phân phối 2
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 1
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 2
Tích Điểm Santak