Menu

UPS SANTAK được chọn Backup nguồn cho sự kiện "Thủ Tướng Gặp Gỡ Công Nhân Lao Động Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Miền Trung"

CẬP NHẬT: 2017-04-23 16:48:15

Vào ngày 22 tháng 04 năm 2017, tại cung thể thao Tiên Sơn Thành Phố Đà Nẵng có sự kiện "Thủ Tướng Gặp Gỡ Công Nhân Lao Động Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Miền Trung". UPS Santak 60KVA hoàn toàn mới đã được điện lực Đà Nẵng lựa chọn thuê để backup nguồn cuối cho sự kiện này. 

Trong suốt sự kiện, toàn bộ hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu hoạt động một cách hoàn toàn ổn định không tạp nhiễu, sóng hài đã góp phần vào thành công chung của buổi gặp gỡ. 

 

Hy vọng sự phối hợp đồng bộ giữa điện lực Đà Nẵng, nhân sự Ecotek và các đối tác là tiền đề để Bộ Lưu Điện Santak tiếp tục được phục vụ trong các hội nghị quan trọng tiếp theo tại địa bàn.

CÁC TIN LIÊN QUAN

Phân phối
Phân phối 1
Phân phối 2
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 1
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 2
Tích Điểm Santak