Menu

SMS Modem

Mã hàng:
SMS Modem
Điểm nổi bật

- SMS Modem sẽ gởi tin nhắn đến danh sách số điện thoại được cài đặt, cung cấp các thông tin về sự kiện liên quan đến UPS và nguồn điện.

- Được gắn vào máy tính và máy tính được cài phần mềm Winpower

Tìm địa điểm mua hàng   
Phân phối
Phân phối 1
Phân phối 2
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 1
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 2
Tích Điểm Santak