Menu

ONLINE 3/3 PHA 20KVA - 60KVA

 • Santak True Online 3/3 20KVA
  Dòng UPS 3 pha vào 3 pha ra công nghệ chuyển đổi kép, bộ xử lý tiên tiến, 3C3EX lý tưởng cho lưu trữ dự phòng thiết bị công nghiệp...
  Xem chi tiết
 • Santak True Online 3/3 30KVA
  Dòng UPS 3 pha vào 3 pha ra công nghệ chuyển đổi kép, bộ xử lý tiên tiến, 3C3EX lý tưởng cho lưu trữ dự phòng thiết bị công nghiệp...
  Xem chi tiết
 • Santak True Online 3/3 40KVA
  Dòng UPS 3 pha vào 3 pha ra công nghệ chuyển đổi kép, bộ xử lý tiên tiến, 3C3EX lý tưởng cho lưu trữ dự phòng thiết bị công nghiệp...
  Xem chi tiết
 • Santak True Online 3/3 60KVA
  Dòng UPS 3 pha vào 3 pha ra công nghệ chuyển đổi kép, bộ xử lý tiên tiến, 3C3EX lý tưởng cho lưu trữ dự phòng thiết bị công nghiệp...
  Xem chi tiết
Phân phối
Phân phối 1
Phân phối 2
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 1
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 2
Tích Điểm Santak