Menu

ẮC QUY PANASONIC 12V24AH

Mã hàng: pana12v24ah
ẮC QUY PANASONIC 12V24AH
Điểm nổi bật

Acquy 12V24Ah được Ecotek Canada xuất khẩu theo ủy quyền chính thức của nhà sản xuất, và được sử dụng cho tấc cả các loại bộ lưu điện đặc biệt là những dòng sản phẩm có nhu cầu lưu diện kéo dài.

Tìm địa điểm mua hàng