Menu

ẮC QUY PANASONIC 12V38AH

Mã hàng:
ẮC QUY PANASONIC 12V38AH
Điểm nổi bật

Acquy 12V38Ah được Ecotek Canada xuất khẩu theo ủy quyền chính thức của nhà sản xuất, và được sử dụng cho tấc cả các loại bộ lưu điện đặc biệt là những dòng sản phẩm có nhu cầu lưu diện kéo dài

Tìm địa điểm mua hàng