Menu

ẮC QUI ECOTEK

 • ẮC QUY ECOTEK 12V-5Ah
  Ắc quy ECOTEK 12V-5Ah được thiết kế chuyên dụng cho bộ lưu điện, đảm bảo cung cấp nguồn DC ổn định cho UPS. Ăc quy được sản xuất trên qui trình chất lượng nghiêm ngặt, tuổi thọ cao. Thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất 12 tháng với ứng dụng cho UPS (bộ lưu điện).
  Xem chi tiết
 • ẮC QUY ECOTEK 12V-7.2Ah
  Ắc quy ECOTEK 12V-7.2Ah được thiết kế chuyên dụng cho bộ lưu điện, đảm bảo cung cấp nguồn DC ổn định cho UPS. Ăc quy được sản xuất trên qui trình chất lượng nghiêm ngặt, tuổi thọ cao. Thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất 12 tháng với ứng dụng cho UPS (bộ lưu điện).
  Xem chi tiết
 • ẮC QUY ECOTEK 12V-9Ah
  Ắc quy ECOTEK 12V-9Ah được thiết kế chuyên dụng cho bộ lưu điện, đảm bảo cung cấp nguồn DC ổn định cho UPS. Ăc quy được sản xuất trên qui trình chất lượng nghiêm ngặt, tuổi thọ cao. Thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất 12 tháng với ứng dụng cho UPS (bộ lưu điện).
  Xem chi tiết
 • ẮC QUY ECOTEK 12V-20Ah
  Ắc quy ECOTEK 12V-20Ah được thiết kế chuyên dụng cho bộ lưu điện, đảm bảo cung cấp nguồn DC ổn định cho UPS. Ăc quy được sản xuất trên qui trình chất lượng nghiêm ngặt, tuổi thọ cao. Thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất 12 tháng với ứng dụng cho UPS (bộ lưu điện).
  Xem chi tiết
 • ẮC QUY ECOTEK 12V-26Ah
  Ắc quy ECOTEK 12V-26Ah được thiết kế chuyên dụng cho bộ lưu điện, đảm bảo cung cấp nguồn DC ổn định cho UPS. Ăc quy được sản xuất trên qui trình chất lượng nghiêm ngặt, tuổi thọ cao. Thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất 12 tháng với ứng dụng cho UPS (bộ lưu điện).
  Xem chi tiết
 • ẮC QUY ECOTEK 12V-40Ah
  Ắc quy ECOTEK 12V-40Ah được thiết kế chuyên dụng cho bộ lưu điện, đảm bảo cung cấp nguồn DC ổn định cho UPS. Ăc quy được sản xuất trên qui trình chất lượng nghiêm ngặt, tuổi thọ cao. Thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất 12 tháng với ứng dụng cho UPS (bộ lưu điện).
  Xem chi tiết
 • ẮC QUY ECOTEK 12V-65Ah
  Ắc quy ECOTEK 12V-65Ah được thiết kế chuyên dụng cho bộ lưu điện, đảm bảo cung cấp nguồn DC ổn định cho UPS. Ăc quy được sản xuất trên qui trình chất lượng nghiêm ngặt, tuổi thọ cao. Thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất 12 tháng với ứng dụng cho UPS (bộ lưu điện).
  Xem chi tiết
 • ẮC QUY ECOTEK 12V-100Ah
  Ắc quy ECOTEK 12V-100Ah được thiết kế chuyên dụng cho bộ lưu điện, đảm bảo cung cấp nguồn DC ổn định cho UPS. Ăc quy được sản xuất trên qui trình chất lượng nghiêm ngặt, tuổi thọ cao. Thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất 12 tháng với ứng dụng cho UPS (bộ lưu điện).
  Xem chi tiết
 • ẮC QUY ECOTEK 12V-120Ah
  Ắc quy ECOTEK 12V-120Ah được thiết kế chuyên dụng cho bộ lưu điện, đảm bảo cung cấp nguồn DC ổn định cho UPS. Ăc quy được sản xuất trên qui trình chất lượng nghiêm ngặt, tuổi thọ cao. Thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất 12 tháng với ứng dụng cho UPS (bộ lưu điện).
  Xem chi tiết