Menu

Winpower

 

-       Huỷ cài đặt dễ dàng và không để lại dữ liệu rác, chiếm ít tài nguyên của hệ thống và là phần mềm “Xanh”

-       Cung cấp tổng quan thông tin, nguồn điện lưới, tải, ắc qui qua giao diện một cách tổng quát.

-       Chức năng bảo mật, có thể ngăn chặn sự phá hoại, chỉ người quản trị mới toàn quyền truy cập hệ thống.

-       Chắc năng bật/ tắt UPS theo lịch có thể bảo vệ tối ưu cho máy tính của bạn, hệ thống server. 

-       Chức năng tự kiểm tra UPS theo thời gian lập lịch

-       Ghi nhận toàn bộ thông tin về nguồn điện, ắc qui và tình trạng của UPS, các sự kiện đăng nhập, người dùng có hể kiểm tra bảo dưỡng hằng ngày UPS.

-       Chức năng tự động Email, SMS (phải có SMS modem), hoặc gởi tin pop-up qua người dùng trong mạng

TẢI HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHI TIẾT (TIẾNG VIỆT)  - TIẾNG ANH

TẢI VỀ PHẦN MỀM WINPOWER - CHO WINDOWS (Key: 511C1-01220-0100-478DF2A ; Mật khẩu đăng nhập mặc định của Winpower:  Administrator  )

TẢI VỀ PHẦN MỀM WINPOWER - CHO LINUX

TẢI VỀ PHẦN MỀM CHO MAC OS (mật khẩu mặc định để trống)

Phân phối
Phân phối 1
Phân phối 2
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 1
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 2
Tích Điểm Santak