Menu

Các giải pháp mẫu

  • Giải Pháp Backup Đa Tầng
    Giải pháp UPS (Bộ Lưu Điện) Santak bảo vệ đa tầng được thiết kế ứng dụng dành cho các tải cực kỳ quan trọng, không cho phép ngắt trong quá trình bảo dưỡng cũng như bị ngắt với bất kỳ sự cố nguồn hoặc sự cố do lỗi do UPS.
    Xem chi tiết Xem chi tiết
  • Giải pháp lưu điện cho Trung Tâm Dữ Liệu 40KVA
    Yêu cầu đặt ra thiết kế hệ thống UPS có công suất đương tương 40KVA, hoạt động liên tục 24/7, thời gian Downtime (thời gian ngừng) = 0 trong bất kỳ hoàn cảnh. Có tính năng mở rộng, chạy đa tầng.
    Xem chi tiết Xem chi tiết
Phân phối
Phân phối 1
Phân phối 2
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 1
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 2
Tích Điểm Santak