Menu

Phần mềm Winpower

-       Huỷ cài đặt dễ dàng và không để lại dữ liệu rác, chiếm ít tài nguyên của hệ thống và là phần mềm “Xanh”

-       Cung cấp tổng quan thông tin, nguồn điện lưới, tải, ắc qui qua giao diện một cách tổng quát.

-       Chức năng bảo mật, có thể ngăn chặn sự phá hoại, chỉ người quản trị mới toàn quyền truy cập hệ thống.

-       Chắc năng bật/ tắt UPS theo lịch có thể bảo vệ tối ưu cho máy tính của bạn.

-       Chức năng tự kiểm tra UPS theo thời gian lập lịch

-       Ghi nhận toàn bộ thông tin về nguồn điện, ắc qui và tình trạng của UPS, các sự kiện đăng nhập, người dùng có hể kiểm tra bảo dưỡng hằng ngày UPS.

-       Chức năng tự động Email, SMS (phải có SMS modem), hoặc gởi tin pop-up qua người dùng trong mạng

TẢI HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHI TIẾT

TẢI VỀ PHẦN MỀM WINPOWER