Menu

Form yêu cầu cấp thư hỗ trợ thầu

ECOTEK CANADA xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và sử dụng các sản phẩm của ECOTEK CANADA tham dự các sự án. Khi có nhu cầu được cấp thư hỗ trợ thầu, quý khách vui lòng tải form này về và điền vào những thông tin cần thiết. Lưu ý tấc cả phải được đánh máy và được ký đóng dấu đầy đủ. 

TẢI VỀ FORM YÊU CẦU CẤP THƯ HỖ TRỢ THẦU