Menu

Tải về - Bảng giá

 • BẢNG GIÁ MỚI NHẤT
  Khách hàng tải về bảng khái toán giá mới nhất của các tấc cả các sản phẩm, dịch vụ mà ECOTEK CANADA hiện tại đang cung cấp.
 • NMC Card
  NMC Card
 • Form yêu cầu cấp thư hỗ trợ thầu
  Để được cấp thư hỗ trợ tham gia các dự án, các nhà thầu cần tải file này về, nhập vào thông tin theo yêu cầu và gởi đến theo địa chỉ trong form để được cấp thư hỗ trợ thầu.
 • Phần mềm WebPower
  Tải về phầm mềm client Webpower. Client Webpower được cài lên máy cần điều khiển, thông qua cấu hình trên Card Webpower để điều khiển tắt bật máy theo lịch hoặc theo cấu hình yêu cầu.
 • Phần mềm Winpower
  Tải lền phần mềm Winpower có khả năng quản trị UPS, lập lịch tắt mở, giám sát hoạt động của UPS Santak hoàn toàn miễn phí