Menu

Đăng ký sửa chữa

Khi có máy UPS bị lỗi khách hàng có thể đăng ký trực tuyến để bảo hành sản phẩm. Tuỳ theo sản phẩm khác nhau Nguyên Hà sẽ phúc đáp lại cho quý khách cụ thể về việc bảo hành.

Đăng ký sủa chữa tại đây

Phân phối
Phân phối 1
Phân phối 2
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 1
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 2
Tích Điểm Santak