Menu

Sử dụng và bảo hành

  • Hướng dẫn sử dụng
    Sử dụng UPS Santak theo đúng hướng dẫn được kèm theo trong mỗi sản phẩm sẽ đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt và khai thác hiệu quả các tính năng kèm theo của UPS Santak.
  • Chính sách bảo hành
    Với "THÔNG BÁO VỀ DỊCH VỤ BẢO HÀNH BỘ LƯU ĐIỆN VÀ TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM SẢN PHẨM - DỊCH VỤ". Công Ty Nguyên Hà đã cụ thể hoá các cam kết trách nhiệm của mình nhằm đảm bảo quyền lợi cao nhất cho mọi khách hàng đã tinh tưởng sản phẩm và dịch vụ của Công Ty chúng tôi. Các dịch vụ nêu trên được thực hiện tại 30 trung tâm dịch vụ khách hàng và các đội dịch vụ lưu động theo kế hoạch của Công Ty Nguyên Hà.
  • Các quy định bảo hành
    Để sản phẩm được bảo hành theo đúng "THÔNG BAO VỀ DỊCH VỤ BẢO HÀNH BỘ LƯU ĐIỆN VÀ TRÁCH NHIỆM BẢO HIỂM SẢN PHẨM - DỊCH VỤ", Quý Khách Hàng vui lòng tuân thủ các lưu ý về sử dụng sản phẩm và hướng dẫn sử dụng chi tiết đi kèm với mỗi sản phẩm được Công Ty Nguyên Hà nhập khẩu và phân phối chính thức.
Phân phối
Phân phối 1
Phân phối 2
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 1
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 2
Tích Điểm Santak