Menu

CÔNG TY TNHH BẢO SƠN

Địa chỉ : 350 Nguyễn Hoàng, Thành phố Đà Nẵng       Xem bản đồ
Điện thoại      : (0236) 3.655.777  -  Fax: (0236) 3.691.991
Giám Đốc        : Ông. Phan Thành Sơn
Mobile : 0914.168.799
Email baosondanang@gmail.com
Website : www.baoson.com.vn

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ

LIÊN HỆ

  • CÔNG TY THƯƠNG MẠI NGUYÊN HÀ
  • 3/4 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Email : bangiamdoc@ecotek-canada.vn
  • Tel  : (028) 39.111.701 - 090.989.3682
  • Fax : (028) 39.111.700

Phân phối
Phân phối 1
Phân phối 2
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 1
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 2
Tích Điểm Santak