Menu

CÔNG TY TNHH BẢO SƠN

Địa chỉ : 350 Nguyễn Hoàng, Thành phố Đà Nẵng       Xem bản đồ
Điện thoại      : (0236) 3.655.777  -  Fax: (0236) 3.691.991
Giám Đốc        : Ông. Phan Thành Sơn
Mobile : 0914.168.799
Email baosondanang@gmail.com
Website : www.baoson.com.vn
Phân phối
Phân phối 1
Phân phối 2
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 1
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 2
Tích Điểm Santak