Menu

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI NHA TRANG

Chi nhánh Nha Trang là một trong những chi nhánh chiến lược của Nguyên Hà và cũng là chi nhánh trọng điểm trong kế hoạch kinh doanh.

Chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo hành bộ lưu điện, cung cấp các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan đến Bộ Lưu Điện tại khu vực trọng điểm: Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận.

Thông tin

Santak Nha Trang
Địa chỉ : 773 Đường 2 Tháng 4, Tp Nha Trang, Khánh Hoà
Hotline : 091.186.4685
Email : nhatrang@ecotek-canada.vn
Điện thoại      : (0258) 3.818.381
Fax : (0258) 3.818.387
Đại diện : Ông. PHAN ĐÌNH KHÔI

Xem bản đồ đường đi 

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Phan Dinh khoi

  Ông. PHAN ĐÌNH KHÔI 
  Giám Đốc Chi Nhánh
  Điện thoại: 091.186.4685
  Email: khoi-phan@ecotek-canada.vn 

 • Truong Van Hai

  Ông. TRƯƠNG VĂN HẢI
  Phó Giám Đốc Chi Nhánh 
  Điện thoại: 090.676.0949  
  Email: hai-truong@ecotek-canada.vn 

 • Nguyen Ha Khanh Vinh

  Ông. NGUYỄN HÀ KHÁNH VINH 
  Phó Giám Đốc Chi Nhánh 
  Điện thoại: 090.888.6005  
  Email: vinh-nguyen@ecotek-canada.vn 

 • Tran Quoc Dung

  Ông. TRẦN QUỐC DŨNG 
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 091.917.5919
  Email: dung-tran@ecotek-canada.vn  

 • Nguyen Le Thien Thuat

  Ông. NGUYỄN LÊ THIỆN THUẬT 
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.686.1282 
  Email: thuat-nguyen@ecotek-canada.vn 

 • Nguyen Thai Duy

  Ông. NGUYỄN THÁI DUY
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.7225
  Email: duy-nguyen@ecotek-canada.vn  

 • Tran Thanh Binh

  Ông. TRẦN THANH BÌNH 
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.676.0948
  Email: binh-tran@ecotek-canada.vn  

 • Dinh Van Dung

  Ông. ĐINH VĂN DŨNG
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.6449
  Email: dung-dinh@ecotek-canada.vn  

 • Le Thi Duyen Kieu

  Bà. LÊ THỊ DUYÊN KIỀU
  Kế Toán Hành Chính 
  Điện thoại: 0258. 381 83 81
  Email: kieu-le@ecotek-canada.vn 

Phân phối
Phân phối 1
Phân phối 2
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 1
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 2
Tích Điểm Santak