Menu

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG SÀI GÒN

Trung tâm dịch vụ khách hàng Sài Gòn, chịu trách nhiệm dịch vụ trước trong và sau bán hàng tại địa bàn Tp Hồ Chí Minh

Thông tin

 
Địa chỉ : 3/4 Nguyễn Văn Thủ, P. ĐaKao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline : 091.186.4690
Email : saigon@ecotek-canada.vn
Điện thoại : (028) 3. 9111.701
Fax : (028) 3. 9111.700
Người đại diện : Ông. HÀ VĂN MINH

Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự

 • Ha Van Minh

  Ông. HÀ VĂN MINH 
  Giám Đốc Chi Nhánh
  Điện thoại: 091.186.4690
  Email: minh-ha@ecotek-canada.vn

 • Tran Van Hoc

  Ông. TRẦN VĂN HỌC 
  Phó Giám Đốc Chi Nhánh
  Điện thoại: 090.989.3842
  Email: hoc-tran@ecotek-canada.vn

 • Vo Ngoc Duc

  Ông. VÕ NGỌC ĐỨC
  Phó Giám Đốc Chi Nhánh
  Điện thoại: 0909.898.549
  Email: duc-vo@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Cong Danh

  Ông. NGUYỄN CÔNG DANH
  Phó Giám Đốc Kỹ Thuật
  Điện thoại: 0909.898.453
  Email: danh-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Huynh Hoai Son

  Ông. HUỲNH HOÀI SƠN
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 0909.895.837
  Email: son-huynh@ecotek-canada.vn

 • To Tran Kha

  Ông. TÔ TRẦN KHA 
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.7147
  Email: kha-to@ecotek-canada.vn

 • Vo Dac Tho

  Ông. VÕ ĐẮC THỌ
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.0158
  Email: tho-vo@ecotek-canada.vn

 • Tran Quang Trang

  Ông. TRẦN QUANG TRÁNG
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.2334
  Email: trang-tran@ecotek-canada.vn

 • Dang Duc Quang

  Ông. ĐẶNG ĐỨC QUANG
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.6158
  Email: quang-dang@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Thanh QUyen

  Ông. NGUYỄN THÀNH QUYỀN
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.3558
  Email: quyen-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Pham Hoang Hac

  Ông. PHẠM HOÀNG HẠC
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.0157
  Email: hac-pham@ecotek-canada.vn

 • Le Phan Nhat Minh

  Ông. LÊ PHAN NHẬT MINH
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.7467
  Email: minh-le@ecotek-canada.vn

 • Tran Tan Cong

  Ông. TRẦN TẤN CÔNG
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 093.476.0279
  Email:  cong-tran@ecotek-canada.vn

 • Tran Khanh Duy

  Ông. TRẦN KHÁNH DUY
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.0862
  Email:  duy-tran@ecotek-canada.vn

 • Le HUng Hau

  Ông. LÊ HÙNG HẬU
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.5042
  Email: hau-le@ecotek-canada.vn

 • Pham Thi Hong Phuc

  Bà. NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC
  Kế toán - Hành Chính
  Điện thoại: 028. 39 111 701
  Email: phuc-nguyen@ecotek-canada.vn

Phân phối
Phân phối 1
Phân phối 2
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 1
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 2
Tích Điểm Santak