Menu

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG SÀI GÒN

Trung tâm dịch vụ khách hàng Sài Gòn, chịu trách nhiệm dịch vụ trước trong và sau bán hàng tại địa bàn Tp Hồ Chí Minh

Thông tin

 
Địa chỉ : 3/4 Nguyễn Văn Thủ, P. ĐaKao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Hotline : 091.186.4690
Email : saigon@ecotek-canada.vn
Điện thoại : (028) 3. 9111.701
Fax : (028) 3. 9111.700
Người đại diện : Ông. HÀ VĂN MINH

Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự

 • Minh

  Ông HÀ VĂN MINH 
  Giám Đốc Chi Nhánh
  Điện thoại: 091.186.4690
  Email: minh-ha@ecotek-canada.vn

 • Học

  Ông TRẦN VĂN HỌC 
  Phó Giám Đốc Chi Nhánh
  Điện thoại: 090.989.3842
  Email: hoc-tran@ecotek-canada.vn

 • Duc

  Ông VÕ NGỌC ĐỨC
  Phó Giám Đốc Chi Nhánh
  Điện thoại: 0909.898.549
  Email: duc-vo@ecotek-canada.vn

 • Ông NGUYỄN CÔNG DANH
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 0909.898.453
  Email: danh-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Ông HUỲNH HOÀI SƠN
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 0909.895.837
  Email: son-huynh@ecotek-canada.vn

 • Ông. TÔ TRẦN KHA 
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.7147
  Email: kha-to@ecotek-canada.vn

 • Cô. PHẠM THƯƠNG THƯƠNG
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 0909.897.869
  Email: thuong-pham@ecotek-canada.vn

 • Ông VÕ ĐẮC THỌ
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.0158
  Email: tho-vo@ecotek-canada.vn

 • Ông TRẦN QUANG TRÁNG
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.2334
  Email: trang-tran@ecotek-canada.vn

 • Ông ĐẶNG ĐỨC QUANG
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.6158
  Email: quang-dang@ecotek-canada.vn

 • Ông NGUYỄN THÀNH QUYỀN
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.3558
  Email: quyen-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Ông. PHẠM HOÀNG HẠC
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.0157
  Email: hac-pham@ecotek-canada.vn

 • Ông. BÙI THẾ VINH
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.391.8134
  Email: vinh-bui@ecotek-canada.vn

 • Ông. LÊ PHAN NHẬT MINH
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.7467
  Email: minh-le@ecotek-canada.vn

 • Ông. TRẦN TẤN CÔNG
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 093.476.0279
  Email:  cong-tran@ecotek-canada.vn

 • Ông. LÊ HÙNG HẬU
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.5042
  Email: hau-le@ecotek-canada.vn

 • Cô NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC
  Kế toán - Hành Chính
  Điện thoại: 08. 39 111 701
  Email: phuc-nguyen@ecotek-canada.vn

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ

LIÊN HỆ

 • CÔNG TY THƯƠNG MẠI NGUYÊN HÀ
 • 3/4 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Email : bangiamdoc@ecotek-canada.vn
 • Tel  : (028) 39.111.701 - 090.989.3682
 • Fax : (028) 39.111.700

Phân phối
Phân phối 1
Phân phối 2
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 1
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 2
Tích Điểm Santak