Menu

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI KIÊN GIANG

Chi nhánh Kiên Giang được thành lập vào ngày 01/03/2017. Chịu trách nhiệm dịch vụ trước trong và sau bán hàng tại địa bàn các tỉnh: An Giang, Kiên Giang.

Thông tin

Địa chỉ : 202, Ngô Quyền, P. Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, Kiên Giang
Hotline : 091.186.4695
Email : kiengiang@ecotek-canada.vn 
Điện thoại : (0297) 3.558.558
Fax : (0297) 3.558.559
Người đại diện     : Ông. PHẠM MINH HOÀNG

Xem bản đồ đường đi 

Đội ngũ nhân sự

 • Pham Minh Hoang

  Ông. PHẠM MINH HOÀNG
  Giám Đốc Chi Nhánh
  Điện thoại: 091.186.4695
  Email: hoang-pham@ecotek-canada.vn  

   

 • Tran Ngoc Hai

  Ông. TRẦN NGỌC HẢI 
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 0909.891.562
  Email: hai-tran@ecotek-canada.vn  

   

 • Nguyen Quang Thang

  Ông. NGUYỄN QUANG THẮNG 
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.3616
  Email: thang-nguyen2102@ecotek-canada.vn  

   

 • Do Nguyen Huu Tinh

  Ông. ĐỖ NGUYỄN HỮU TÌNH
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.7881
  Email: tinh-do@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Thi Kim Kha

  Bà. NGUYỄN THỊ KIM KHA
  Kế toán - Hành chính 
  Điện thoại:  (0297) 3.558.558
  Email: kha-nguyen@ecotek-canada.vn

Phân phối
Phân phối 1
Phân phối 2
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 1
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 2
Tích Điểm Santak