Menu

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI PHÚ THỌ

Chi nhánh Phú Thọ được thành lập từ năm 2007, phụ trách các địa bàn là: Yên Bái, Hoà Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc. Chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo hành bộ lưu điện, cung cấp các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan đến Bộ Lưu Điện tại khu vực trọng điểm này.

Thông tin

Địa chỉ : Số 3, Nhi Đồng, Tp Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ 
Hotline : 091.186.4670
Email : phutho@ecotek-canada.vn
Điện thoại : (0210) 6.250.086
Fax : (0210) 6.250.087
Người đại diện        : Ông. PHẠM ANH DŨNG 

Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Pham Anh Dung

  Ông. PHẠM ANH DŨNG
  Giám Đốc Chi Nhánh
  Điện thoại: 091.186.4670
  Email: dung-pham@ecotek-canada.vn

 • Le Tuyen Quang

  Ông. LÊ TUYÊN QUANG
  Phó Giám Đốc Kỹ Thuật Chi Nhánh
  Điện thoại: 098.561.3767
  Email: quang-le@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Duc Thinh

  Ông. NGUYỄN ĐỨC THỊNH 
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.232.1198
  Email: thinh-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Phung Thanh Xuan

  Ông. PHÙNG THANH XUÂN
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.4544
  Email: xuan-phung@ecotek-canada.vn

 • Trinh Duc Huong

  Ông. TRỊNH ĐỨC HƯỞNG
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.232.1754
  Email: huong-trinh@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Quang Hien

  Ông. NGUYỄN QUANG HIỂN
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.232.1753
  Email: hien-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Pham Thi HUe

  Bà. PHẠM THỊ HUỆ
  Kế Toán - Hành Chính
  Điện thoại: 
  Email: hue-pham@ecotek-canada.vn