Menu

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI NAM ĐỊNH

Chi nhánh Nam Định được thành lập được thành lập ngày 01/03/2017. Chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo hành bộ lưu điện, cung cấp các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan đến Bộ Lưu Điện tại địa bàn các tình : Nam Định, Thái Bình

Thông tin

Địa chỉ : Số 9, Nguyễn Cảnh Dị, Phường Lộc Vượng, Tp.Nam Định, tỉnh Nam Định
Hotline : 0911.864.676
Email : namdinh@ecotek-canada.vn
Điện thoại : 0228.3964.676
Fax : 0228.3964.676
Người đại diện     : Ông. ĐINH CÔNG TRƯỜNG

 Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự quản lý

 • Dinh Cong Truong

  Ông. ĐINH CÔNG TRƯỜNG
  Giám Đốc Chi Nhánh 
  Điện thoại: 091.186.4676
  Email: truong-dinh@ecotek-canada.vn 

   

 • Cao Huu Hanh

  Ông. CAO HỮU HẠNH 
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.6076
  Email:hanh-cao@ecotek-canada.vn 

 • Nguyen Van Dao

  Ông. NGUYỄN VĂN ĐÀO 
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.292.1237
  Email: dao-nguyen@ecotek-canada.vn  

 • Nguyen Xuan Quyet

  Ông. NGUYỄN XUÂN QUYẾT
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.292.0158
  Email: quyet-nguyen@ecotek-canada.vn  

 • Dinh Viet Huu

  Ông. ĐINH VIẾT HỮU
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.8731
  Email: huu-dinh@ecotek-canada.vn  

 • Vu Minh Thanh

  Ông. VŨ MINH THÀNH
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.2874
  Email: thanh-vu@ecotek-canada.vn  

 • PHAM THI NGOC

  Cô. PHẠM THỊ NGỌC 
  Kế toán - Hành chính
  Điện thoại: (0228) 3 964.676
  Email: ngoc-pham@ecotek-canada.vn