Menu

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI LÀO CAI

Chi nhánh Lào Cai được thành lập ngày 01/03/2017, phụ trách các địa bàn là: Lào Cai và Lai Châu. Chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo hành bộ lưu điện, cung cấp các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan đến Bộ Lưu Điện.

Thông tin

Địa chỉ : 135, Trần Đăng Ninh, tổ 33, Phường Cốc Lếu, Tp.Lào Cai, tỉnh Lào Cai 
Hotline : 0911.864.667
Email : laocai@ecotek-canada.vn
Điện thoại : (0214).3.565.056
Fax : (0214).3.565.056
Người đại diện        : Ông. PHẠM ANH DŨNG

Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Pham Anh Dung

  Ông. PHẠM ANH DŨNG 
  Giám Đốc Chi Nhánh 
  Điện thoại: 0911.864.667
  Email: dung-pham@ecotek-canada.vn

 • Tran Dinh Nghia

  Ông. TRẦN ĐÌNH NGHĨA 
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.232.1753
  Email: nghia-tran@ecotek-canada.vn

 • Dinh Ngoc Hai

  Ông. ĐINH NGỌC HẢI 
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.6232
  Email: hai-dinh@ecotek-canada.vn

 • Le Minh Trien

  Ông. LÊ MINH TRIỂN
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.5672
  Email: trien-le@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Trong Viet

  Ông. NGUYỄN TRỌNG VIỆT
  Kỹ Thuật Viên
  Điện thoại: 090.989.6741
  Email: viet-nguyen2405@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Khanh Huyen

  Bà. NGUYỄN KHÁNH HUYỀN
  Kế toán - Hành chính
  Điện thoại: 0214.3.565.056
  Email: huyen-nguyen2612@ecotek-canada.vn

Phân phối
Phân phối 1
Phân phối 2
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 1
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 2
Tích Điểm Santak