Menu

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI HẢI PHÒNG

Chi nhánh Hải Phòng được thành lập ngày 01/03/2017, phụ trách các địa bàn là: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương. Chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo hành bộ lưu điện, cung cấp các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan đến Bộ Lưu Điện.

Thông tin

Địa chỉ : Số 349 Trường Chinh, Tổ dân phố 19, P. Lãm Hà, Quận Kiến An, Tp.Hải Phòng 
Hotline : 0911.864.675
Email : haiphong@ecotek-canada.vn
Điện thoại : 0225.2299.150
Fax 0225.2299.150
Người đại diện   : Ông. BÙI THANH TUẤN 

Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Bui Thanh Tuan

  Ông. BÙI THANH TUẤN
  Giám Đốc Chi Nhánh 
  Điện thoại: 091.186.4675
  Email: tuan-bui@ecotek-canada.vn

 • Bui Duc Tien

  Ông. BÙI ĐỨC TIẾN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.4976
  Email: tien-bui@ecotek-canada.vn

 • Nguyen van Dao

  Ông. NGUYỄN VĂN ĐÀO
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.292.1237
  Email: dao-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Thanh Tuyen

  Ông. NGUYỄN THANH TUYỀN
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.7223
  Email: tuyen-nguyen2209@ecotek-canada.vn

 • Bui The Vinh

  Ông. BÙI THẾ VINH
  Kỹ Thuật viên
  Điện thoại: 090.989.2416
  Email: vinh-bui@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Thi Quyen

  Bà. NGUYỄN THỊ QUYÊN
  Kế toán - Hành chính
  Điện thoại:   (0225) 2.299.150
  Email: quyen-nguyen1207@ecotek-canada.vn