Menu

CHI NHÁNH CÔNG TY NGUYÊN HÀ - TẠI TUYÊN QUANG

Chi nhánh Tuyên Quang được thành lập tháng 01 năm 2018, phụ trách các địa bàn là: Tuyên Quang và Hà Giang . Chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo hành bộ lưu điện, cung cấp các dịch vụ tư vấn và các dịch vụ liên quan đến Bộ Lưu Điện tại khu vực.

Thông tin

Địa chỉ 138 đường Xã Tắc, phường Tân Quang, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
Hotline : 091.186.4668
Email : tuyenquang@ecotek-canada.vn
Điện thoại : 0207.2220 668
Fax : 0207.2220.668
Người đại diện        : Ông. NGUYỄN TRUNG HỘI

Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Nguyen Trung Hoi

  Ông. NGUYỄN TRUNG HỘI
  Giám Đốc Chi Nhánh
  Điện thoại: 091.186.4668
  Email: hoi-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Van Tro

  Ông. NGUYỄN VĂN TRÒ
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.989.7822
  Email: tro-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Trung Dung

  Ông. NGUYỄN TRUNG DŨNG
  Kỹ thuật viên
  Điện thoại: 090.989.6956
  Email: dung-nguyen1712@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Thi Tuyet Mai

  Bà. NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI
  Kế Toán - Hành Chính
  Điện thoại: 
  Email: mai-nguyen@ecotek-canada.vn