Menu

Phòng Nhân Sự

 • PHẠM THỊ MỸ HẠNH

  Quyền Giám Đốc Nhân Sự

  Chức vụ  : Giám Đốc Nhân Sự
  Điện thoại  : 090.252.1123
  Email  : hanh-pham@ecotek-canada.vn

 • NGÔ THỊ KIM KHẮC

  Phó Giám Đốc Nhân Sự

  Chức vụ  : Phó Giám Đốc Nhân Sự
  Điện thoại  : 0913.721.636
  Email  : khac-ngo@ecotek-canada.vn

Phòng quản trị dịch vụ kỹ thuật

 • NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG

  Giám Đốc Phòng Dịch Vụ Kỹ Thuật

  Chức vụ  : Giám Đốc Phòng Dịch vụ kỹ thuật 
  Điện thoại  : 0918.509.529
  Email  : trang-nguyen@ecotek-canada.vn

 • NGÂN KIM YẾN

  Phó Giám Đốc Phòng Dịch Vụ Kỹ Thuật

  Chức vụ  : Phó Giám Đốc Phòng Dịch vụ kỹ thuật 
  Điện thoại  : 0909.792.557
  Email  : yen-ngan@ecotek-canada.vn
 • ĐỖ THỊ PHƯỢNG MY

  Phó Giám Đốc Phòng Dịch vụ kỹ thuật

  Chức vụ  : Phó Giám Đốc Phòng Dịch vụ kỹ thuật 
  Điện thoại  : 090.979.0535
  Email  : my-do@ecotek-canada.vn

Phòng Công Nghệ & Marketing

 • NGUYỄN NGỌC TOÀN

  Giám đốc Công Nghệ & Marketing

  Chức vụ  : Giám Đốc Phòng Công nghệ & Marketing
  Điện thoại  : 090.939.1924
  Email  : toan-nguyen2710@ecotek-canada.vn
 • NGUYỄN KHÁNH TOÀN

  Trợ lý Công nghệ & Marketing

  Chức vụ  : Trợ lý Công nghệ & Marketing
  Điện thoại  : 0909.898.482
  Email  : toan-nguyen@ecotek-canada.vn

Phòng Phân Phối

 • HÀ THỊ THU THỦY

  Giám Đốc Phân Phối

  Chức vụ  : Giám Đốc Phân Phối
  Điện thoại  : 0903.659.938
  Email  : thuy-ha@ecotek-canada.vn

Phòng Kế Toán

 • NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN

  Kế toán trưởng

  Chức vụ  : Kế Toán Trưởng
  Điện thoại  : 090.989.1134
  Email  : tuyen-nguyen@ecotek-canada.vn
 • NGUYỄN THỊ LAN ANH

  Trợ Lý Kế Toán

Phòng Kho Vận

 • NGUYỄN THÀNH MINH

  Giám Đốc Kho Vận

  Chức vụ  : Giám Đốc Kho Vận 
  Điện thoại  : 0913.678.041
  Email  : minh-nguyen@ecotek-canada.vn
 • HUỲNH THANH NHẬT

  Phó Giám Đốc Kho Vận

Khu Vực Miền Bắc

 • VŨ QUANG HUY

  Giám Đốc Khu Vực Miền Bắc

  Chức vụ  : Giám Đốc Khu Vực Miền Bắc 
  Điện thoại  : 090.420.4844
  Email  : huy-vu@ecotek-canada.vn

 • CAO HỮU HÀ

  Phó Giám Đốc Khu Vực Miền Bắc

  Chức vụ  : Phó Giám Đốc Khu Vực Miền Bắc
  Điện thoại  :  090.292.0157
  Email  : ha-cao@ecotek-canada.vn

 • GIÁP TIẾN CÔNG

  Giám Đốc Kỹ Thuật Khu Vực Miền Bắc

  Chức vụ  : Giám Đốc Kỹ Thuật Khu Vực Miền Bắc
  Điện thoại  : 0907.971.439
  Email  : cong-giap@ecotek-canada.vn

Khu Vực Miền Trung

 • PHAN MÙI

  Giám Đốc Khu Vực Miền Trung

  Chức vụ  : Giám Đốc Khu Vực Miền Trung 
  Điện thoại  : 091.401.6331
  Email  :mui-phan@ecotek-canada.vn

 • DƯƠNG QUỐC CHÍNH

  Phó Giám Đốc Khu Vực Miền Trung

  Chức vụ  : Phó Giám Đốc Khu Vực Miền Trung
  Điện thoại  : 090.989.4680
  Email  : chinh-duong@ecotek-canada.vn

 • LÊ THANH THÀNH

  Phó Giám Đốc Khu Vực Miền Trung

  Chức vụ  : Phó Giám Đốc Khu Vực Miền Trung
  Điện thoại  : 090.898.2566
  Email  : thanh-le@ecotek-canada.vn

Khu Vực Miền Nam

 • MAI XUÂN THẠCH

  Giám Đốc Khu Vực Miền Nam

  Chức vụ  : Giám Đốc Khu Vực Miền Nam
  Điện thoại  : 0919.490.449
  Email  : thach-mai@ecotek-canada.vn

 • LÊ THANH PHÚC

  Phó Giám Đôc Khu Vực Miền Nam

  Chức vụ  : Phó Giám Đốc Khu Vực Miền Nam
  Điện thoại  : 0908.483.938
  Email  : phuc-le@ecotek-canada.vn
 • PHAN THANH TÂN

  Phó Giám Đốc Khu Vực Miền Nam

  Chức vụ  : Phó Giám Đốc Khu Vực Miền Nam
  Điện thoại  : 090.989.6264
  Email  : tan-phan@ecotek-canada.vn

BẢN ĐỒ VỊ TRÍ

LIÊN HỆ

 • CÔNG TY THƯƠNG MẠI NGUYÊN HÀ
 • 3/4 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Email : bangiamdoc@ecotek-canada.vn
 • Tel  : (028) 39.111.701 - 090.989.3682
 • Fax : (028) 39.111.700

Phân phối
Phân phối 1
Phân phối 2
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 1
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 2
Tích Điểm Santak