Menu

Giải thưởng Thương hiệu xuất sắc – Excellent Brand 2015

Chương trình “Thương hiệu xuất sắc Excellent Brand 2015” được tổ chức nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có sự nỗ lực phấn đấu xây dựng và phát triển thương hiệu và là công cụ dành cho doanh nghiệp tăng cường nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, hỗ trợ đắc lực cho doanh nghiệp trong công tác marketing, truyền thông kết hợp xây dựng phát triển thương hiệu, tạo dựng hình ảnh, uy tín đối với khách hàng và người tiêu dùng trong và ngoài nước. Các doanh nghiệp đạt giải là các doanh nghiệp được xếp vào TOP có chỉ số tín nhiệm cao về mức độ uy tín thương hiệu, đáp ứng các tiêu chuẩn của Quốc gia và quốc tế theo quy trình đánh giá Thương hiệu xuất sắc EBI (Excellent Brand Index 2015).

Lần thứ 2 tham gia chương trình, thương hiệu SANTAK lại tiếp tục được vinh danh nhờ những nỗ lực không ngừng trong lĩnh vực cung cấp thiết bị lưu trữ điện (UPS) cho thị trường Việt Nam và khu vực

 

Phân phối
Phân phối 1
Phân phối 2
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 1
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 2
Tích Điểm Santak