Menu

CHỨNG NHẬN "TOP DOANH NGHIỆP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG – ĐẠT CHUẨN QAS 2017"

Ngày 24/6/2017 vừa qua tại Hội nghị quốc tế Doanh nghiệp Việt Nam với chủ đề Sáng tạo đổi mới chất lượng, Công ty ECOTEK CANADA đã được trao chứng nhận đánh giá Quốc tế độc lập “Top Doanh nghiệp Đảm bảo chất lượng - Đạt chuẩn QAS 2017”.

QAS là chứng nhận về hệ thống đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 do Liên hiệp Chất lượng Châu Á Thái Bình Dương trao tặng dưới sự cố vấn và giám sát chất lượng của Tổ chức chứng nhận quốc tế InterConformity (CHLB Đức - Châu Âu) và Ủy Ban Hợp tác Thương mại Toàn cầu Global GTA. Các doanh nghiệp đạt chuẩn sẽ được cấp mã xác nhận và đường link công nhận trên trang của Tổ chức GTA và 139 nước thành viên trên thế giới.

Mục tiêu của chương trình nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh; ghi nhận nỗ lực của các doanh nghiệp trong hoạt động quản lý và liên tục cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ; phát triển tầm nhìn, chiến lược theo định hướng của chính phủ; tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng các quy trình áp dụng theo yêu cầu của chuẩn mực quốc tế hiện hành; định vị thương hiệu hướng đến xây dựng giá trị thương hiệu chất lượng vượt trội, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

 Để đạt được chứng nhận Top Doanh nghiệp Đảm bảo chất lượng - Đạt chuẩn QAS 2017, ECOTEK CANADA đã thực hành tốt quy trình quản lý và đáp ứng tốt 5 tiêu chí cốt lõi của chương trình như:

(1) Kiểm soát đầu vào; 
(2) Năng lực đổi mới sáng tạo; 
(3) Nhãn hiệu độc quyền; 
(4) Chính sách đảm bảo chất lượng; 
(5) Quản lý bằng quá trình.

qas2017

Phân phối
Phân phối 1
Phân phối 2
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 1
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 2
Tích Điểm Santak