Menu

Solutions

Để đảm bảo độ tin cậy của hệ thống nguồn, mỗi công ty có những Giải pháp nguồn tổng phù hợp nhất. Đáp ứng yêu cầu này, Công ty Nguyên Hà triển khai các giáp pháp nguồn tổng sau.

GOOGLE MAP

CONTAC US

  • STREAM CO., Ltd
  • 3/4 Nguyen Van Thu Str, Da Kao ward, District 1, Ho Chi Minh City
  • Email : bangiamdoc@ecotek-canada.vn
  • Tel : (08) 3.9111.701 - 090.989.3682
  • Fax : (08) 3.9111.700

Technical support
Technical support 1
Technical support 2