Menu

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI

Công ty Nguyên Hà được sự cho phép và phối hợp từ ECOTEK CANADA đã uỷ quyền chính thức cho 06 nhà phân phối tại Việt Nam. Với hệ thống nhà phân phối uy tín, chuyên nghiệp, các sản phẩm Santak đã được cung ứng rộng rãi và nhanh chóng trên phạm vi cả nước.

NORTHEN REGION

 • GIA PHAT COMPANY

  Adds : 43 Trung Kinh Str, Cau Giay Distric, Ha Noi      Maps
  Phone      : (04) 37.831.247
  Director            : Mr. NGUYEN DUC HOAN
  Mobile : 0934.445.888
  Email : giaphatsantak@gmail.com
  Website www.giaphat.vn
 • VINH XUAN COMPANY
  Adds : 39 Tran Quoc Toan Str, Dong Da Distric, Ha Noii     Maps
  Phone : (04) 39.439.121        Fax: (04) 39.434.137
  Manager             : Mrs. NGUYEN THI NGOC
  Mobile         : 0903.456.645
  Email : ngocnt@vinhxuan.vn
  Website : www.spc.com.vn
 • TAN NHAT THANG COMPANY
  Add : 37A Cat Linh Str, Dong Da Distric, Tp. Ha Noi          XMaps
  Office : 56A, Hamlet 84, Ngoc Khanh Str, Ba Dinh Distric, Ha Noi
  Phone    : (04) 3.736.7789        Fax: (04) 37.368.218
  Vice Director           : Mrs. VU HONG YEN
  Mobile : 0912.473.727
  Email yentnt@vnn.vn

SOUTHERN REGION

GOOGLE MAP

CONTAC US

 • STREAM CO., Ltd
 • 3/4 Nguyen Van Thu Str, Da Kao ward, District 1, Ho Chi Minh City
 • Email : bangiamdoc@ecotek-canada.vn
 • Tel : (08) 3.9111.701 - 090.989.3682
 • Fax : (08) 3.9111.700

Technical support
Technical support 1
Technical support 2