Service Center

CENTRAL REGION

CENTRAL REGION
STREAM CO.,LTD - QUANG NGAI ACTIVE SERVICE POINT Hidden
 • Address: 576 Hai Ba Trung Street, Tran Phu Ward, Quang Ngai City, Quang Ngai Province
 • Telephone: (0255) 3.737.686

 

Add : 576 Hai Ba Trung Street, Tran Phu Ward, Quang Ngai City, Quang Ngai Province.
Hotline : 091.186.4681
Email : quangngai@ecotek-canada.vn
Phone   : (0255) 3.737.686
Fax (0255) 3.737.686
Contact : Mr. THUONG , LE QUANG

Location 

List Of Staff

 • Le Quang Thuong

  Mr. THUONG , LE QUANG
  Technical
  Phone: 091.186.4681
  Email: thuong-le@ecotek-canada.vn

 • Vo Thi Anh Binh

  Ms. BINH , VO THI ANH
  Consultant
  Phone: (0255) 3.737.686
  Email: binh-vo@ecotek-canada.vn

STREAM CO.,LTD - QUANG BINH ACTIVE SERVICE POINT Hidden
 • Address: No 12/5, Le Truc Street, Dong Hai Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province
 • Telephone: 091.186.4679

 

Add : No 12/5, Le Truc Street, Dong Hai Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province 
Hotline : 091.186.4679 
Email : quangbinh@ecotek-canada.vn
Contact : Mr. NGUYEN CHI CONG 

Location 

List Of Staff

 • Nguyen Chi Cong

  Mr. NGUYEN CHI CONG 
  Technical 
  Phone: 091.186.4679
  Email: cong-nguyen@ecotek-canada.vn 

 • Tran Thi Van

  Ms. TRAN THI VAN
  Consultant
  Phone: (0232) 3.848.068
  Email: van-tran@ecotek-canada.vn 

STREAM CO.,LTD - GIA LAI ACTIVE SERVICE POINT Hidden
 • Address: 3/4 To Vinh Dien Street, Hoa Lu Ward, Pleiku City, Gia Lai Province
 • Telephone: 091.186.4683

 

Add : 3/4 To Vinh Dien Street, Hoa Lu Ward, Pleiku City, Gia Lai Province
Hotline : 091.186.4683
Email : gialai@ecotek-canada.vn
Phone  : (0269) 3.829.869
Fax : (0269) 3.829.869
Contact : Mr. NGUYEN VAN KINH

Location 

List Of Staff

STREAM CO.,LTD - BINH DINH ACTIVE SERVICE POINT Hidden
 • Address: No 48/13,Nguyen Xuan Nhi Street, Quang Trung Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province
 • Telephone: 0911.864.682

 

Add : No 48/13,Nguyen Xuan Nhi Street, Quang Trung Ward, Quy Nhon City, Binh Dinh Province
Hotline : 0911.864.682
Email : binhdinh@ecotek-canada.vn
Contact : Mr. PHAM HUYNH VINH

Location 

List Of Staff

 • Pham Huynh Vinh

  Mr. PHAM HUYNH VINH
  Technical
  Phone: 091.186.4682
  Email: vinh-pham@ecotek-canada.vn 

   

 • Le Trong Nam

  Mr. LE TRONG NAM
  Technical
  Phone: 090.676.9682
  Email: nam-le@ecotek-canada.vn 

   

 • Le Quang Hai

  Mr. LE QUANG HAI
  Technical
  Phone: 090.292.1577
  Email: hai-le1005@ecotek-canada.vn 

STREAM CO., LTD - QUANG NAM ACTIVE SERVICE POINT Hidden
 • Address: No 45, Dien Bien Phu Street, An My Ward, Tam Ky City, Quang Nam Province
 • Telephone: 091.186.5364

Information 

Hotline : 0911.865.364
Email : quangnam@ecotek-canada.vn
Contact : Mr. PHAN ANH NGỌC 

Location 

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Phan Anh Ngoc

  Mr. PHAN ANH NGỌC
  Technical
  Phone: 091.186.5364
  Email: vinh-pham@ecotek-canada.vn 

   

STREAM CO.,LTD - BINH THUAN ACTIVE SERVICE POINT Hidden
 • Address: No 17/2 Luong Van Nam Str., Phu Trinh Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
 • Telephone: 091.186.5453

 

Add : No 17/2 Luong Van Nam Str., Phu Trinh Ward, Phan Thiet City, Binh Thuan Province
Hotline : 091.186.5453
Email : binhthuan@ecotek-canada.vn
Contact : Mr. VINH ,  NGUYEN HA KHANH

Location 

List Of Staff

 • Nguyen Ha Khanh Vinh

  Mr. VINH , NGUYEN HA KHANH 
  Technical
  Phone: 091.186.5453
  Email: vinh-nguyen@ecotek-canada.vn  

 
STREAM CO., LTD - PHU YEN ACTIVE SERVICE POINT Hidden
 • Address: No 72/5 Vo Van Dung Street , Ward 9, Tuy Hòa City , Phú Yên Province
 • Telephone: 091.186.5420

 

Thông tin

Address : No 72/5 Vo Van Dung Street , Ward 9, Tuy Hòa City , Phú Yên Province
Hotline : 091.186.5420
Email : phuyen@ecotek-canada.vn
Contact :Mr. TIEN , LE HUYNH BAO

Location 

List of Staff

 • Le Huynh Bao Tien

  Mr. TIEN , LE HUYNH BAO
  Technical
  Phone: 091.186.5420
  Email: tien-le@ecotek-canada.vn  

STREAM CO., LTD - NINH THUAN ACTIVE SERVICE POINT Hidden
 • Address: No 05A, Ha Huy Tap Str., Phuoc My Ward, Phan Rang-Thap Cham City, Ninh Thuan Province
 • Telephone: 091.186.5420

 

Thông tin

Address : No 05A, Ha Huy Tap Str., Phuoc My Ward,  Phan Rang-Thap Cham City, Ninh Thuan Province
Hotline : 091.186.5420
Email : ninhthuan@ecotek-canada.vn
Contact :Mr. LINH , NGUYEN KHANH

Location 

List of Staff

 • Nguyen Khanh Linh

  Mr. LINH , NGUYEN KHANH
  Technical
  Phone: 091.186.5420
  Email: linh-nguyen1710@ecotek-canada.vn  

STREAM CO., LTD - DAK NONG ACTIVE SERVICE POINT Hidden
 • Address: No 106, Le Thanh Tong Str., Tổ 2, Nghia Trung Ward, Gia Nghia City, Đak Nong
 • Telephone: 091.186.5540

 

Thông tin

Address : No 106,  Le Thanh Tong Str., Tổ 2, Nghia Trung Ward, Gia Nghia City, Đak Nong
Hotline : 091.186.5540
Email : daknong@ecotek-canada.vn
Contact :Mr. Y , DOAN NGOC

Location 

List of Staff

 • Doan Ngoc Y

  Mr. Y , DOAN NGOC
  Technical
  Phone: 091.186.5540
  Email: y-doan@ecotek-canada.vn  

STREAM CO.,LTD - NHA TRANG ACTIVE SERVICE POINT Hidden
 • Address: 773 2 Thang 4 Street, Vinh Phuoc Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
 • Telephone: (0258) 3.818.381

 

Add : 773 2 Thang 4 Street, Vinh Phuoc Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Hotline : 091.186.4685
Email : nhatrang@ecotek-canada.vn
Phone : (0258) 3.818.381
Fax : (0258) 3.818.387
Contact : Mr. NGUYEN HA KHANH VINH

Location 

List Of Staff

 • Nguyen Ha Khanh Vinh

  Mr. NGUYEN HA KHANH VINH
  Branch Director
  Phone: 091.186.4685
  Email: vinh-nguyen@ecotek-canada.vn  

 • Le Huynh Bao Tien

  Mr. LÊ HUYNH BAO TIEN
  Branch Deputy Director
  Phone: 090.989.6449
  Email: tien-le@ecotek-canada.vn  

 • Tran Thanh Binh

  Mr. TRAN THANH BINH 
  Technical
  Phone: 090.676.0949
  Email: binh-tran@ecotek-canada.vn  

 • Nguyen Khanh Linh

  Mr. NGUYEN KHANH LINH
  Technical
  Phone: 090.989.7225
  Email: linh-nguyen1710@ecotek-canada.vn  

 • Le Thi Duyen Kieu

  Ms. LE THI DUYEN KIEU
  Accounting 
  Phone: 0258. 381 83 81
  Email: kieu-le@ecotek-canada.vn 

STREAM CO.,LTD - DA NANG BRANCH Hidden
 • Address: 12 Nguyen Khanh Toan Street, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City
 • Telephone: (0236) 3.817.077

 

Add : 12 Nguyen Khanh Toan Street, Hoa Cuong Bac Ward, Hai Chau District, Da Nang City
Hotline : 091.186.4680
Email : danang@ecotek-canada.vn
Phone : (0236) 3.817.077
Fax : (0236) 3.840.732
Contact : Mr. TRUONG MINH TUAN 

Location 

List Of Staff

 • Truong Minh Tuan

  Mr. TRUONG MINH TUAN
  Branch Director
  Phone: 091.186.4680
  Email : tuan-truong@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Ngoc Thang

  Mr. NGUYEN NGOC THANG
  Branch Deputy Director
  Phone: 090.556.4925
  Email: thang-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Duc Tai

  Mr. NGUYEN DUC TAI 
  Technical
  Phone: 090.797.0696
  Email: tai-nguyen@ecotek-canada.vn 

 • Vo Van Tien

  Mr. VO VAN TIEN
  Technical
  Phone: 090.979.0310
  Email: tien-vo@ecotek-canada.vn 

 • Tran Phuoc Tin

  Mr. TRAN PHUOC TIN
  Technical
  Phone: 090.292.1785
  Email: tin-tran@ecotek-canada.vn

 • Vo Van Luan

  Mr. VO VAN LUAN
  Technical
  Phone: 090.979.0535
  Email: luan-vo0101@ecotek-canada.vn

 • Le Phuoc Tuan

  Mr. LE PHUOC TUAN
  Technical
  Phone: 090.989.3162
  Email: tuan-le@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Van Thanh

  Mr. NGUYEN VAN THANH
  Technical
  Phone: 090.989.8293
  Email: thanh-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Phan Anh Ngoc

  Mr. PHAN ANH NGOC
  Technical
  Phone: 090.979.5788
  Email: ngoc-phan@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Thi Vu Yen

  Ms. NGUYEN THI VU YEN
  Accounting
  Phone: (0236) 3.817.077
  Email: yen-nguyen@ecotek-canada.vn

 • Nguyen Thi Thuy

  Ms. NGUYEN THI THUY
  Supporter
  Phone: 
  Email: 

STREAM CO.,LTD - TAY NGUYEN ACTIVE SERVICE POINT Hidden
 • Address: 48 Ama Jhao Street, Tan Lap Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
 • Telephone: (0262) 3.848.899

 

Add :No 81/2 Y Ni Ksơr Street, Tan Lap Ward, Buon Ma Thuot City, Dak Lak Province
Hotline : 091.186.4684
Email : taynguyen@ecotek-canada.vn
Phone : (0262) 3.848.899
Fax : (0262) 3.844.326
Contact : Mr. DOAN NGOC Y

Location

List of staff

STREAM CO., LTD - THUA THIEN HUE ACTIVE SERVICE POINT Hidden
 • Address: No 73, An Duong Vuong Street, An Cuu Ward, Hue City, Thua Thien Hue Province
 • Telephone: 0911.865.324

 Thông tin

Hotline : 091.186.5324
Email : thuathienhue@ecotek-canada.vn
Contact : Mr. VÕ VĂN TIẾN

Xem bản đồ đường đi

List staff

  • Vo Van Tien

   Mr. VÕ VĂN TIẾN
   Technical
   Phone: 091.186.5324
   Email: tien-vo@ecotek-canada.vn

STREAM CO., LTD - QUANG TRI ACTIVE SERVICE POINT Hidden
 • Address: No 01 Chu Van An Str., Quarter 1, Dong Luong Ward, Dong Ha City, Quang Trị Province
 • Telephone: 091.186.5306

Thông tin 

Hotline : 091.186.5306
Email : quangtri@ecotek-canada.vn
Contact : Mr. TRẦN TIẾN PHÁT 

Xem bản đồ đường đi 

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

 • Tran Tien Phat

  Mr. TRẦN TIẾN PHÁT
  Technical
  Phone: 091.186.5364
  Email: phat-tran@ecotek-canada.vn 

   

 • Bui Van Su

  Mr. BUI VAN SU
  Technical
  Phone: 090.989.4115
  Email: su-bui@ecotek-canada.vn

STREAM CO., LTD - KON TUM ACTIVE SERVICE POINT Hidden
 • Address: No 27B, Ho Tung Mau Str., Thang Loi Ward, Kon Tum City, Kon Tum Province
 • Telephone: 091.186.5644

 Thông tin

Hotline : 091.186.5644
Email : kontum@ecotek-canada.vn
Đại diện : Ông. HÀ ANH DUY

Xem bản đồ đường đi

Đội ngũ nhân sự đang làm việc

  • Ha Anh Duy

   Mr. HÀ ANH DUY
   Technical
   Phone: 091.186.5644
   Email: duy-ha@ecotek-canada.vn

  • Nguyen Cong Tri

   Mr. NGUYỄN CÔNG TRÍ 
   Technical
   Phone: 090.989.8601
   Email: tri-nguyen@ecotek-canada.vn

  • Mai Hoang Trung

   Mr. MAI HOÀNG TRUNG
   Technical
   Phone: 090.797.1181
   Email: trung-mai@ecotek-canada.vn

STREAM CO.,LTD - LAM DONG ACTIVE SERVICE POINT Hidden
 • Address: 9 Kim Dong Street, Ward 6, Da Lat City, Lam Dong Province
 • Telephone: (0263) 352.4686

 

Add : 9 Kim Dong Street, Ward 6, Da Lat City, Lam Dong Province
Hotline : 091.186.4686
Email : lamdong@ecotek-canada.vn
Phone : (0263) 352.4686
Fax : (0263) 352.4686
Contact : Mr. VO DAC THO

Location 

List Of Staff

 • Vo Dac Tho

  Mr. VO DAC THO
  Branch Director
  Phone: 091.186.4686
  Email: tho-vo@ecotek-canada.vn 

 • Nguyen Sang

  Mr. NGUYEN SANG
  Technical
  Phone: 090.989.7165
  Email: sang-nguyen@ecotek-canada.vn  

 • Nguyen Van Doan

  Mr. NGUYEN VAN DOAN
  Technical
  Phone: 090.292.1786
  Email: doan-nguyen1001@ecotek-canada.vn  

 • Phan Tran Bao Tuan

  Mr. PHAN TRAN BAO TUAN
  Technical
  Phone: 090.989.9762
  Email: tuan-phan@ecotek-canada.vn  

 • Nguyen Thi Thuc Anh

  Ms. NGUYEN THI THUC ANH  
  Accounting
  Phone: (0263) 3.524.686
  Email: anh-nguyen0805@ecotek-canada.vn  

ACHIEVEMENTS

Nguyen Ha Company

23 Year of establishment and
development
64 Acting Service Points
250Employees
600.000 Customer

Officially authorized and directly supported by ECOTEK CANADA, Nguyen Ha Company commits to guarantee the warranty of SANTAK products of EATON CORPORATION PLC - ELECTRICAL SECTOR. View more