Menu

Bảo hành không thu phí

Trong mỗi sản phẩm được Công ty Nguyên Hà nhập khẩu và phân phối trên thị trường đều có sổ bảo hành ghi rõ quyền lợi của Khách hàng. Đối với từng sản phẩm khác nhau có từng chính sách bảo hành khác nhau nhằm thoả mãn mọi yêu cầu cao nhất của khách hàng. 

Hình trang bìa của sổ bảo hành chính hãng

Để hiểu rõ hơn xin vui lòng tham khảo sổ bảo hành kèm theo sản phẩm hoặc chính sách bảo hành cùng cam kết bằng văn bản của Công Ty Nguyên Hà.

- Chính sách bảo hành

- Các qui định về bảo hành

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Phân phối
Phân phối 1
Phân phối 2
Hỗ Trợ Kỹ Thuật
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 1
Hỗ Trợ Kỹ Thuật 2
Tích Điểm Santak